Przydomowa elektrownia ze słońca na wyciągnięcie ręki

O tajnikach działania systemu instalacji fotowoltaicznej, opłacalności tego typu proekologicznych rozwiązań, przyszłości sektora Odnawialnych Źródeł Energii  i wkładzie śląskiej uczelni w pracę nad rozwojem nowych technologii przy równoczesnej ochronie klimatu  mówi dr inż. Marcin Szczygieł, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Miliardy złotych na ochronę środowiska w regionie

Mariusz Janas, Kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynacji Projektów PO IiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawia działania i programy dofinansowania dla samorządów, gmin, a także mieszkańców województwa śląskiego w zakresie walki z niską emisją i likwidacją „kopciuchów”, realizowane przez WFOŚiGW.

„Zielony Ład” i transformacja energetyczna – jaki scenariusz dla Polski?

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat ws. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii której ambitnym celem jest osiągnięcie przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej – jako światowego lidera w tym zakresie. Polska poparła założenia „Zielonego Ładu”, jednak ze względu na trudny punkt startowy polskiej transformacji i jej społeczno-ekonomiczne aspekty – wdrożenie założeń neutralności klimatycznej jest dla naszego kraju doświadczeniem o charakterze cywilizacyjnym.

Rola samorządów w transformacji energetycznej

Poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej to kwestie, które stają się coraz ważniejsze dla mieszkańców śląskich miast i gmin. Ogromnym problemem w regionie jest tzw. niska emisja. Redukcja pyłów i szkodliwych gazów to jedno z głównych zadań samorządowców, ich działania mają bezpośrednio przyczyniać się do poprawy stanu środowiska. Ekonomiczne i logistyczne wyzwania w sektorze energetyki nakładają na samorządy konieczność aktywności, które potrzebują wsparcia rządowego – zarówno od strony finansowej, jak i doradczej i prawodawczej.

Czysta woda, czyste powietrze, czysta energia, czysta Polska

Transformacja gospodarcza w oparciu o Zielony Ład (Green Deal) to wyzwanie, przed którym stoi Polska. Ta tematyka daje szerokie pole do dyskusji, przedstawiania najkorzystniejszych rozwiązań, a także przemyślenia aktualnych procesów wytwórczych oraz ich modernizacji w kierunku wykorzystania bardziej wydajnych, innowacyjnych, a przede wszystkim ekologicznych technologii.

Alternatywny napęd i „zielona” eksploatacja – czas na rewolucję na polskim rynku e-mobility

Na koniec 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 20 181 samochodów osobowych i dostawczych z „wtyczką”, czyli z napędem elektrycznym (BEV) i hybrydowym plug-in (PHEV). Mimo rządowych planów rozwoju, elektromobilność jest nadal w fazie początkowej. (…)

Translate »