Think Eco! - RIG Katowice
En

Czy raportami ESG uratujemy świat?

Litery ESG to trzy decydujące filary, na jakich powinna opierać się strategia każdej firmy, która na poważnie myśli nie tyle o swojej przewadze konkurencyjnej, co w ogóle o utrzymaniu się na rynku. Oznaczają środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, w skrócie określone jako czynniki ESG, od angielskich słów: Environmental, Social responsibility, corporate Governance. Wyznaczają i definiują zmiany w podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem a także zewnętrznej oceny jego wartości przez inwestorów czy też instytucje finansowe.

Karny Kopciuch – nie składa broni!

Akcja społeczna Karny Kopciuch już od czterech lat prowadzi działania edukacyjne i prewencyjne na rzecz zmiany świadomości ekologicznej mieszkańców regionu. Dzięki akcji znikają trujące „kopciuchy” i ulega poprawie jakość powietrza, którym oddychamy.

Zakłady Odzysku Energii jako ważny element gospodarki odpadami
i ciepłownictwa

 Zakłady Odzysku Energii w Polsce (zw. dalej ZOE), nazywane także branżowo instalacjami termicznego przekształcania odpadów, mają szansę przyczynić się do rozwiązania problemu nadpodaży odpadów resztkowych (tzw. balastu), który powstaje po sortowaniu odpadów komunalnych, głównie w instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz sortowniach. Uwzględnienie ZOE w systemie gospodarki odpadami, będzie sprzyjać stabilizacji kosztów jego funkcjonowania, wspierając także proces uniezależnienia się od paliw kopalnych używanych w ciepłownictwie. 

 

Pięć lat programu „Czyste Powietrze” – ponad sto tysięcy wniosków ze Śląska

Mija pięć lat od uruchomienia programu „Czyste Powietrze”, największej proekologicznej inicjatywy w polskiej historii, która służy skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym czasie z programu skorzystało już blisko 700 tys. beneficjentów w całym kraju, co daje blisko 18 mld zł eko-inwestycji. Tylko w województwie śląskim złożonych zostało 105 tys. wniosków o dotację na termomodernizację i wymianę kopciuchów. Poinformowano o tym na konferencji w Gminie Miedźna w województwie śląskim. 

Opatów - na Zielonym Wierzchołku Śląska

O przedsięwzięciach w zakresie walki o czyste powietrze, współpracy z mieszkańcami i inwestycjach w ochronę środowiska mówi Monika Cipcińska – Ekodoradczyni Gminy Opatów, zdobywcy nagrody Zielony Czek.

 

100 zielonych pracowni na 30-lecie katowickiego funduszu

Sto najlepszych projektów otrzymało dofinansowanie na utworzenie szkolnych pracowni (na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych), w szkołach województwa śląskiego. Najlepsze projekty wybrano spośród 155 zgłoszeń, które wpłynęły do katowickiego Funduszu w ramach 9 edycji konkursu „Zielona Pracownia”. Symboliczne dyplomy, potwierdzające przyznanie dotacji, wręczon

Jubileuszowe Zielone Czeki rozdane!

Gmina Opatów, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Śląski Ogród Botaniczny oraz Bogusław Biernat i Zbigniew Binko – to tegoroczni laureaci jubileuszowych „Zielonych Czeków” – dorocznych nagród przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie .

Wszyscy mamy jeden cel - oddychanie czystym powietrzem!

O tym, co udało się zrobić w ramach akcji społecznej Karny Kopciuch, działaniach na rzecz zmiany świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, skuteczności uchwały antysmogowej – opowiada Tomasz Raudner, koordynator akcji.

Od 30 lat stawiamy na konsekwencję w działaniach środowiskowych

Tomasz Bednarek, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumowuje trzy dekady działań instytucji – odpowiedzialnej za wspieranie działań proekologicznych  i finansowanie programów ukierunkowanych na ochronę stanu środowiska w województwie śląskim.

LAUREACI ODEBRALI ZIELONE CZEKI

Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł trafiły do tegorocznych laureatów konkursu ZieloneCzeki’2022 w czterech kategoriach. Kapituła Konkursu przyznała również pięć wyróżnień. Uroczystość odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Konkurs organizowany jest corocznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi.

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza to inwestycja w naszych mieszkańców

O wielotorowych przedsięwzięciach w zakresie walki o czyste powietrze, a także inwestycjach w ochronęśrodowiska mówi Gabriela Placha, Wójt Goczałkowic-Zdroju, zdobywcy nagrody Zielony Czek.

Kaucyjny system zbiórki opakowań

Czy puste butelki PET turlają się tylko po miejskich skwerach i leśnych parkingach? Niestety, plastikowe opakowania są również tym rodzajem odpadów, których najwięcej pływa w morzach i oceanach. Zdaniem ekspertów, sytuację może poprawić kaucyjny system zbiórki opakowań, m.in. plastikowych. Polska musi go wdrożyć, by spełnić wymogi unijnej dyrektywy Single Use Plastics. Zakłada ona, że do 2029 roku będziemy odzyskiwać i wykorzystywać do recyklingu 9 na 10 plastikowych butelek. Aby wyobrazić sobie nową rzeczywistość z systemem kaucyjnym, przyjrzyjmy się rozwiązaniom z powodzeniem funkcjonującym w innych krajach.

Dbamy o efekt ekologiczny i oszczędności w budżecie domowym beneficjentów naszych programów!

O czterech latach funkcjonowania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, uzupełnieniu oferty o nowy Program „Ciepłe Mieszkanie” – w celu walki z niską emisją i likwidacją starych „kopciuchów” – mówi Wiolett a Jończyk, Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Wojewódzkie Fundusze wspierają ochronę lasów

620 tysięcy złotych trafi w tym roku do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i we Wrocławiu, w ramach dofinansowania z czterech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: w Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu. Środki będą przeznaczone na loty patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych. To efekt ścisłej współpracy czterech funduszy we wspieraniu ochrony lasów przed zagrożeniem pożarowym. Stosowne umowy podpisano uroczyście na terenie Leśnej Bazy Lotniczej PGL RDLP w Katowicach – Lotnisko Opole-Polska Nowa Wieś. 

Postaw na poprawę efektywności energetycznej!

Włączenie „energetycznego myślenia” w strategicznych i bieżących działaniach związanych z zarządzaniem firmą staje się w ostatnich latach nie tylko modą, ale i koniecznością. Zmieniające się realia rynkowe związane z cenami energii, jak i z dostępnością poszczególnych nośników energii wymagają podjęcia świadomych działań w odpowiedzi na dynamiczną sytuację. Niestety, dotychczasowe realia korzystania z energii (stosunkowo niska cena i bezproblemowa dostępność) nie zachęcały do systematycznego podejścia do efektywnego korzystania z energii. 

Energia ze słońca wciąż opłacalna

Fotowoltaika – czy to się wciąż opłaca? Takie pytanie z końcem ubiegłego roku zadawało sobie wielu potencjalnych inwestorów wraz z nowelizacją ustawy o OZE, która zacznie obowiązywać w Polsce już od kwietnia. Odpowiedź brzmi: tak – ta technologia ma przed sobą wciąż dobre perspektywy rozwoju.

WFOŚiGW w Katowicach – ­dofinansowanie na walkę ze ­smogiem, termomodernizację i fotowoltaikę

W 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje trzecią część programu „Czyste Powietrze”, konkurs „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” i kolejną edycję programu „50 kW na start”. Wszystkie te działania, skierowane do samorządów, gmin i mieszkańców, mają na celu poprawę jakości powietrza w regionie.

„Karny Kopciuch” patrzy samorządom na ręce

Od 1 stycznia w województwie śląskim obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Odpowiedzialne za jej egzekwowanie są samorządy. Ale czy miasta i gminy są zainteresowane, by sprawdzać czy mieszkańcy wymienili na czas stare kotły „kopciuchy”? Bywa z tym różnie. Sprawie bacznie przyglądają się działacze akcji społecznej „Karny Kopciuch”.

Niska emisja - wielki problem

Polska przoduje w rankingach krajów o najbardziej skażonym powietrzu w całej Unii Europejskiej. W zestawieniu Światowej Organizacji Zdrowia na 50 najbardziej zanieczyszczone europejskie miasta, aż 33 z nich leży w naszym kraju. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że wskutek chorób spowodowanych stanem atmosfery trującymi substancjami, co roku umiera przedwcześnie około 40 tys. Polaków. Za smog odpowiada głównie tzw. niska emisja, czyli przestarzałe instalacje grzewcze – „kopciuchy” ogrzewające domy jednorodzinne i wielorodzinne kamienice.

OZE - chwilowy trend czy zmiana świadomości?

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki z końca września 2021 r. odnawialne źródła energii stanowiły 29 proc. wszystkich źródeł energii elektrycznej w naszym kraju. Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła 15,3 GW, co w porównaniu do września 2020 r. oznacza wzrost o 34,1%. Te dane pokazują, że transformacja energetyczna w Polsce znacznie przyśpieszyła. Trendy te spełniają tak zwany cel OZE, do którego realizacji zobowiązaliśmy się na forum UE.

Przydomowa elektrownia ze słońca na wyciągnięcie ręki

O tajnikach działania systemu instalacji fotowoltaicznej, opłacalności tego typu proekologicznych rozwiązań, przyszłości sektora Odnawialnych Źródeł Energii  i wkładzie śląskiej uczelni w pracę nad rozwojem nowych technologii przy równoczesnej ochronie klimatu  mówi dr inż. Marcin Szczygieł, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Miliardy złotych na ochronę środowiska w regionie

Mariusz Janas, Kierownik Zespołu Wdrażania i Koordynacji Projektów PO IiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawia działania i programy dofinansowania dla samorządów, gmin, a także mieszkańców województwa śląskiego w zakresie walki z niską emisją i likwidacją „kopciuchów”, realizowane przez WFOŚiGW.

„Zielony Ład” i transformacja energetyczna – jaki scenariusz dla Polski?

W 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat ws. Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii której ambitnym celem jest osiągnięcie przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej – jako światowego lidera w tym zakresie. Polska poparła założenia „Zielonego Ładu”, jednak ze względu na trudny punkt startowy polskiej transformacji i jej społeczno-ekonomiczne aspekty – wdrożenie założeń neutralności klimatycznej jest dla naszego kraju doświadczeniem o charakterze cywilizacyjnym.

Rola samorządów w transformacji energetycznej

Poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej to kwestie, które stają się coraz ważniejsze dla mieszkańców śląskich miast i gmin. Ogromnym problemem w regionie jest tzw. niska emisja. Redukcja pyłów i szkodliwych gazów to jedno z głównych zadań samorządowców, ich działania mają bezpośrednio przyczyniać się do poprawy stanu środowiska. Ekonomiczne i logistyczne wyzwania w sektorze energetyki nakładają na samorządy konieczność aktywności, które potrzebują wsparcia rządowego – zarówno od strony finansowej, jak i doradczej i prawodawczej.

Czysta woda, czyste powietrze, czysta energia, czysta Polska

Transformacja gospodarcza w oparciu o Zielony Ład (Green Deal) to wyzwanie, przed którym stoi Polska. Ta tematyka daje szerokie pole do dyskusji, przedstawiania najkorzystniejszych rozwiązań, a także przemyślenia aktualnych procesów wytwórczych oraz ich modernizacji w kierunku wykorzystania bardziej wydajnych, innowacyjnych, a przede wszystkim ekologicznych technologii.

Alternatywny napęd i „zielona” eksploatacja – czas na rewolucję na polskim rynku e-mobility

Na koniec 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 20 181 samochodów osobowych i dostawczych z „wtyczką”, czyli z napędem elektrycznym (BEV) i hybrydowym plug-in (PHEV). Mimo rządowych planów rozwoju, elektromobilność jest nadal w fazie początkowej. (…)

Translate »