WFOŚiGW w Katowicach - dofinansowanie na walkę ze ­smogiem, termomodernizację i fotowoltaikę - RIG Katowice
En

WFOŚiGW w Katowicach - dofinansowanie na walkę ze ­smogiem, termomodernizację i fotowoltaikę

W 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje trzecią część programu „Czyste Powietrze”, konkurs „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” i kolejną edycję programu „50 kW na start”. Wszystkie te działania, skierowane do samorządów, gmin i mieszkańców, mają na celu poprawę jakości powietrza w regionie.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa i Prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz Bednarek podpisują umowę na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Śląskie liderem

W najnowszym rankingu programu „Czyste Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy województwa śląskiego – zajmują one ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. Zwycięzcą w trzecim kwartale 2021 r. była gmina Godów. Warto przypomnieć, że z kolei w pierwszym takim (przedstartowym) zestawieniu – wówczas za I kwartał 2021 r. – najwyżej na podium znalazła się inna śląska gmina – Bieruń.

Mimo że nasze województwo przoduje w programie „Czyste Powietrze”, to nie zwalniamy tempa w edukowaniu, informowaniu i promowaniu ekologicznych aktywności, przyczyniających się do likwidacji kopciuchów w naszym regionie. Od 1 stycznia tego roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która jeszcze bardziej determinuje nas do współpracy z gminami. Razem, wspólnymi siłami, docieramy do nieprzekonanych mieszkańców, którzy jeszcze nie podjęli wysiłków w kierunku ocieplenia domu i wymiany kopciucha – podkreśla prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz Bednarek.

W ramach nowych zasad „Czystego Powietrza” obowiązujących od 25 stycznia br. dzięki rozszerzeniu rozwiązań dla osób o najniższych dochodach, sięgnięcie po dotacje zostało ułatwione. Najwyższe dofinansowanie wyniesie do 69 tys. zł (90% kosztów kwalifikowanych) przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.

Celem programu „Czyste Powietrze” – który nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a wdraża Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi – jest rozwiązanie największego problemu dotyczącego smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie zarządzać energią. Na te działania przeznaczono 103 mld zł na lata 2018-2029.

Miliony złotych na termomodernizację budynków wielorodzinnych

Aż 39 wnioskodawców – gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa śląskiego, uzyska dofinansowanie na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych. WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy na ten cel ponad 76,5 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1 w ramach 6. edycji konkursu: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

 To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel, bo zainteresowanie tymi unijnymi środkami wciąż jest bardzo duże. Szczególnie, gdy do grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie dołączyły gminy – mówi –prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jednym z największych beneficjentów jest Miasto Katowice, z którym jako pierwszym podpisano umowę 15 lutego br. Katowice otrzymają ponad 9,5 mln zł na cztery inwestycje, obejmujące kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Łączna całkowita wartość tych projektów, to ponad 20 mln zł.

„50 kW na start” w nowej odsłonie – również dla mikro-firm

Zmianą w trzeciej edycji programu „50 kW na start” jest dostępność dotacji dla firm z terenu województwa śląskiego, niezależnie od ich wielkości. To sposób na wsparcie zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznej, tj. instalacji o mocy do 50 kW. 

W programie przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania w tym: w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90 proc. udzielonego dofinasowania; w formie dotacji do 10 proc. udzielonego dofinansowania. Fundusz przeznaczy na ten cel łącznie 10 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trzech terminach: pierwszy do 31 marca, drugi nabór od 1 do 30 kwietnia i trzeci – od 1 do 31 maja 2022 r., przy czym Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie, w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w programie.

 

 

 

www.czystepowietrze.gov.pl 

www.wfosigw.katowice.pl

Translate »