RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW​ - RIG Katowice
En

RZECZNIK PRAW
PRZEDSIĘBIORCÓW​

Zakres kompetencji
rzecznika obejmuje
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 • zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów,
 • zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę,
  wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców

w kadencji 2023 – 2028 pełni

mec. Krzysztof Żuradzki

 

Kontakt:
e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl  

 

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach.

 

Od 2003 w strukturach Kancelarii KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.

 

Specjalista w zakresie procesów inwestycyjnych w Polsce oraz w dziedzinie prawa budowlanego i prawa spółek. Doradca w zakresie transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, prowadził projekty M&A zarówno po stronie sprzedających jak i kupujących. Ściśle związany z sektorem firm produkcyjnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz odzieżowych, budowlanych, farmaceutycznych i energetycznych. Doradzał przy projektach inwestycyjnych w szczególności regulowanych umowami opartymi na wzorach FIDIC o łącznej wartości ponad 2.2 mld zł. Doradca dla inwestorów zagranicznych i dla polskich przedsiębiorców w transakcjach fuzji i przejęć w Polsce, w tym przy wielu projektach due diligence. Doradza firmom w projektach restrukturyzacyjnych, tym w słynnym procesie konsolidacji polskiego przemysłu obronnego na rzecz jednej z większych spółek należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Specjalista w doradztwie i budowaniu firm rodzinnych, doradza w wielu aspektach rozwoju firm rodzinnych (ochrona i zabezpieczenia majątku prywatnego, sukcesja i spadkobranie). Spośród firm zagranicznych posiada szczególne doświadczenie w doradztwie dla inwestorów koreańskich, czeskich, austriackich, słowackich, włoskich, kanadyjskich i niemieckich. Prelegent i uczestnik panelów na wielu konferencjach i seminariach na temat prawnych aspektów inwestycji w Polsce oraz na temat aspektów prawnych działalności firm rodzinnych w Polsce. Jako Partner Zarządzający zespołem Korean Desk uczestniczy w wielu misjach gospodarczych do Azji w tym do Korei Południowej. W latach 2008-2009 uczestniczył w projekcie KMB Stuglik Solicitors realizowanym w Dublinie we współpracy z kancelarią KMB Solicitors.

7 postulatów Rady Przedsiębiorców z udziałem RIG w Katowicach

Mecenas Izabella Żyglicka, Wiceprezes RIG, po raz trzeci wzięła udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 26 marca 2020 r.

W trakcie wideokonferencji omawiano projekt Ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej, który jest konsultowany przez przedsiębiorców i partie polityczne. Ustalono siedem, najważniejszych postulatów, które w realny sposób przyczynią się do utrzymania prowadzenia najmniejszych firm.

Postulaty Rady Przedsiębiorców:
 1. Dobrowolny ZUS dla całego sektora MŚP, bez żadnych kryteriów przez okres minimum 3 miesięcy. (Według wyliczeń, gdyby wszyscy przedsiębiorcy zaprzestali płacenia składek ZUS – z wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne – to koszt wyniósłby ok 4 mld wobec deklarowanych 212 mld pomocy dla przedsiębiorców).
 1. Odblokowanie środków finansowych z kont VAT(split payment).
 1. Mikropożyczki w kwocie do 15.000 złotych.
 1. Unikanie biurokracji, czyli działanie organów Państwa wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy bez decyzji administracyjnych.
 1. Zwrot podatku VAT w terminie do 14 dni, a nie jak dziś do 60 dni.
 1. Zawieszenie płatności podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie– przez wszystkie organy samorządu – z obowiązkiem pokrycia tych kosztów samorządom przez budżet centralny do końca 2020 roku.
 1. Automatyczne zawieszenie płatności rat kredytowych przez minimum 3 miesiące.

– Konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią wirusa COVID-19 będą odczuwalne we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Można powiedzieć, że „piłka jest ciągle w grze”! Przedsiębiorcy walczą o to, by ich postulaty zostały uwzględnione przez Rząd. Zachęcam do podpisywania petycji dotyczącej objęcia jednakowym mechanizmem pomocy, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą  i wysyłania ich do Premiera RP, Mateusza Morawieckiego – podkreśla Izabella Żyglicka, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a zarazem Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach w kadencji 2018-2023.

Apel do Premiera RP

Jako jeden z pierwszych, w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w RIG, apel do Premiera RP podpisał Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Krzysztof Żuradzki

 

e- mail: rzecznik@rig.katowice.pl  

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 8:00 – 16:00
Czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »