RZECZNIK PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW​ - RIG Katowice
En

RZECZNIK PRAW
PRZEDSIĘBIORCÓW​

Zakres kompetencji
rzecznika obejmuje
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 • zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów,
 • zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę,
  wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców

w kadencji 2018-2023 pełni

Pani
Izabella Żyglicka

 

Kontakt:
e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl  

Radca Prawny Izabella Żyglicka jest Partnerem Założycielem  Kancelarii Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy spółka partnerska.

 Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych w dziedzinach: prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje.  Założona przez nią kancelaria należy do grona największych firm prawniczych w Polsce – w rankingu kancelarii prawnych za 2013 rok, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” znalazła się na  31 miejscu w kraju i drugim w Województwie Śląskim pod względem wielkości przychodów. Od 2013 r. kancelaria przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kancelarii Prawnych (IALF), zrzeszającego ponad 60 firm prawniczych w 43 krajach świata, umożliwiając jej Klientom korzystanie z obsługi prawnej dla projektów biznesowych na całym świecie.

Kancelaria stale doradza  kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym oraz posiada bardzo szerokie doświadczenie zdobyte podczas obsługi niestandardowych projektów oraz kontraktów.

7 postulatów Rady Przedsiębiorców z udziałem RIG w Katowicach

Mecenas Izabella Żyglicka, Wiceprezes RIG, po raz trzeci wzięła udział w posiedzeniu Rady Przedsiębiorców, które odbyło się 26 marca.

W trakcie wideokonferencji omawiano projekt Ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej, który jest konsultowany przez przedsiębiorców i partie polityczne. Ustalono siedem, najważniejszych postulatów, które w realny sposób przyczynią się do utrzymania prowadzenia najmniejszych firm.

Postulaty Rady Przedsiębiorców:
 1. Dobrowolny ZUS dla całego sektora MŚP, bez żadnych kryteriów przez okres minimum 3 miesięcy. (Według wyliczeń, gdyby wszyscy przedsiębiorcy zaprzestali płacenia składek ZUS – z wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne – to koszt wyniósłby ok 4 mld wobec deklarowanych 212 mld pomocy dla przedsiębiorców).
 1. Odblokowanie środków finansowych z kont VAT(split payment).
 1. Mikropożyczki w kwocie do 15.000 złotych.
 1. Unikanie biurokracji, czyli działanie organów Państwa wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy bez decyzji administracyjnych.
 1. Zwrot podatku VAT w terminie do 14 dni, a nie jak dziś do 60 dni.
 1. Zawieszenie płatności podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie– przez wszystkie organy samorządu – z obowiązkiem pokrycia tych kosztów samorządom przez budżet centralny do końca 2020 roku.
 1. Automatyczne zawieszenie płatności rat kredytowych przez minimum 3 miesiące.

– Konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią wirusa COVID-19 będą odczuwalne we wszystkich sektorach polskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Można powiedzieć, że „piłka jest ciągle w grze”! Przedsiębiorcy walczą o to, by ich postulaty zostały uwzględnione przez Rząd. Zachęcam do podpisywania petycji dotyczącej objęcia jednakowym mechanizmem pomocy, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą  i wysyłania ich do Premiera RP, Mateusza Morawieckiego – podkreśla Izabella Żyglicka, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a zarazem Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach w kadencji 2018-2023.

Apel do Premiera RP

Jako jeden z pierwszych, w imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w RIG, apel do Premiera RP podpisał Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Komunikat - Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG Katowice do dyspozycji

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i pandemia koronowirusa uderza w polskich przedsiębiorców. W życie wchodzą, praktycznie z dnia na dzień, nowe regulacje prawne, podatkowe i inne. Jak odnaleźć się w tych trudnych czasach? RIG w Katowicach przypomina o kompetencjach Rzecznika Praw Przedsiębiorców działającego przy Izbie.

W związku z zaistniałą, kryzysową sytuacją Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza do kontaktu: rzecznik@rig.katowice.pl

Pod tym adresem przedsiębiorcy mogą zwracać się do nas w sprawach wynikających z niecodziennej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, dotykającej tak mocno wielu sektorów rynku.

Skutków epidemii trudno w tej chwili przewidzieć, dlatego trzeba stawiać na zapewnienie bezpieczeństwa firm i ich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. Sektor ten najmocniej odczuwa negatywny wpływ bieżących wydarzeń na swoją działalność, głównie przez spadek sprzedaży i usług.

Bądźmy solidarni ponadbranżowo w tej wyjątkowej sytuacji i działajmy wspólnie na rzecz środowiska biznesu!

Pozostajemy do dyspozycji!

Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach w kadencji 2018-2023

Izabella Żyglicka

rzecznik@rig.katowice.pl

 

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Izabella Żyglicka

 

e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl  

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 8:00 – 16:00
Czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »