Czysta woda, czyste powietrze, czysta energia, czysta Polska - RIG Katowice
En

Czysta woda, czyste powietrze, czysta energia, czysta Polska

Transformacja gospodarcza w oparciu o Zielony Ład (Green Deal) to wyzwanie, przed którym stoi Polska. Ta tematyka daje szerokie pole do dyskusji, przedstawiania najkorzystniejszych rozwiązań, a także przemyślenia aktualnych procesów wytwórczych oraz ich modernizacji w kierunku wykorzystania bardziej wydajnych, innowacyjnych, a przede wszystkim ekologicznych technologii. Na taką możliwość wymiany poglądów i wypracowania nowych programów, pozwalają merytoryczne debaty z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu, reprezentantów świata nauki, kluczowych instytucji finansowych oraz środowiska biznesowego. W 2020 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zainicjowała cykl konferencji Think Eco! Forum. Dwa wydarzenia odbyły się 25 czerwca i 30 września w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

 

W trakcie pierwszego spotkania dyskutowano na aktualne problemy dotyczące czystej energii, odnawialnych źródłach energetyki oraz o sposobach finansowania podobnych przedsięwzięć. Zdaniem uczestników Think Eco! Forum, połączenie działań odbudowujących gospodarkę po pandemii koronowirusa z upowszechnieniem „zielonych technologii” daje nowe możliwości rozwoju, jeśli tylko wypracuje się spójną politykę klimatyczną, przemysłową i energetyczną. Należy zrobić wszystko, by strategia Zielonego Ładu stała się kołem zamachowym polskiej i europejskiej gospodarki, a nie hamulcem powstrzymującym ich rozwój oraz konkurencyjność.

 

Pozytywnym sygnałem płynącym od konsumentów jest rosnące zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Dzięki programom, takim jak „Mój Prąd”, Polska w 2019 r. zajmowała piąte miejsce w UE pod względem przyrostu liczby urządzeń wytwarzających prąd elektryczny z promieniowania słonecznego. Samochody elektryczne jako alternatywny, ekologiczny środek transportu, redukujący problem smogu w mieście stają się również przedmiotem aspiracji konsumenckich w Polsce. A dzięki planowanemu rozszerzeniu programu dotacji do ich zakupów będą mogły być coraz częściej wybierane. Jak podkreślali dyskutanci, istotny jest aspekt komercyjny ekologicznych inwestycji. Jeśli będzie można zarobić na nowych technologiach, staną się popularne wśród przedsiębiorców i inwestorów. Zwłaszcza, że eko-rozwiązania są obecne w wielu dziedzinach – od branży deweloperskiej po produkcję przemysłową. Wiele firm przechodzi transfer ekologiczny i stawia na zeroemisyjność. Należy pamiętać, że rozwój ekologii jest domeną nie tylko ośrodków naukowych i badawczych, są one także rozwijane przez samych przedsiębiorców. 

 

Debaty z cyklu Think Eco! Forum nieprzypadkowo odbywają się w Pszczynie, mieście, które od lat zmaga się z wysokim zanieczyszczeniem powietrza. Podczas czerwcowej edycji Forum burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol otrzymał z rąk partnera konferencji, lokalnego producenta, symboliczny czek na kwotę 100 tys. zł na montaż instalacji kotła elektrodowego Eco Power wraz z systemem fotowoltaicznym o mocy 15 kWp. Zostanie on zainstalowany na jednej z pszczyńskich placówek oświatowych. Kotły, które powstały przy współpracy producenta z Politechniką Śląską, są przykładem zaawansowanych technologicznie rozwiązań istniejących na rodzimym rynku, które mogą być powszechnie stosowane jako alternatywne źródło ciepła.

 

W trakcie drugiej edycji Think Eco! Forum również nie zabrakło dyskusji na najbardziej ważkie problemy dotyczące Śląska i całego województwa. Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski mówił nowej o Strategii Rozwoju „Zielone Śląskie 2030”. Transformacja regionu uwzględniająca poszanowanie środowiska naturalnego to jeden z priorytetów władz wojewódzkich. Zdaniem uczestników wrześniowego Forum to właśnie Śląsk jest idealnym miejscem na rozpoczęcie wprowadzania proekologicznych rozwiązań na szeroką skalę. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w regionie jest niska emisja z palenisk domowych. Dlatego powinno się dążyć do ostatecznego wyeliminowania paliw stałych z użycia i zamiany ich na paliwa zeroemisyjne. Pomocna może się w tym okazać planowana inwestycja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowoczesna instalacja chemicznego przetwarzania odpadów komunalnych ma pozwolić na zamianę ok. 250 tys. ton odpadów rocznie na energię cieplną i elektryczną. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Metropolii GZM mówił także o działaniach na rzecz rozwoju transportu miejskiego, budowy Kolei Metropolitalnej oraz zrównoważonej mobilności, jako jednym z większych wyzwań dla przyszłości śląskich miast.

 

Sposobem na walkę z niską emisją mogą być alternatywne źródła energii. W programie konferencji znalazło się podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy firm Veolia Energia Warszawa S.A., SBB ENERGY S.A., Miasta Pszczyna i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w zakresie wdrożenia technologii wodorowej. Współpraca dotyczy stworzenia koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację wodoru dla parku technicznego, który ma powstać w Pszczynie, po to by produkować prąd oraz ciepło.

 

W ramach wspierania odnawialnych źródeł energii, można korzystać z wielu programów dofinansowań i dotacji rządowych czy samorządowych. W trakcie II Think Eco! Forum Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oficjalnie ogłosił start nowego Programu dofinansowania na instalację fotowoltaiczną dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 50 kW NA START! To pierwszy program Funduszu skierowany bezpośrednio do tego sektora.

 

Jak podkreśla organizator – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – debaty Think Eco! Forum mają wpisywać się w obszar publicznej dyskusji oraz wpłynąć na promocję i upowszechnienie rozwiązań ekologicznych, co przyczyni się do wypracowania optymalnych rozwiązań, służących zarówno gospodarce, jak i ochronie środowiska naturalnego.

 

Ponieważ dyskusji na temat ekologicznych koncepcji nigdy dość, w lipcu 2021 r. planowana jest trzecia edycja konferencji, tym razem w Katowicach.

 

Artykuł ukazał się również w magazynie Business HUB “Wolny Rynek”

 

Jaga Kolawa

 

 

 

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

 

Translate »