usługa FortCyber - RIG Katowice
En

FortCyber

Cyberbezpieczeństwo JST w zasięgu ręki i budżetu

Oferta kierowana dla Jednostek Samorządu Terytorialnego pod kątem potrzeb, kosztów oraz łatwości zakupu i uruchomienia

Handsome businessman in suit at workplace working with laptop to defend customer cyber security. Concept of clients information protection and brainstorm. Padlock hologram over office background.

FortCyber

Kompleksowa usługa zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Jednostek Samorządu

Usługa przygotowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach specjalnie dla JST.  Łączymy ponad 40-letnie doświadczenia PTI w zakresie rozwoju informatyki w Polsce i ponad 30-letnią historię budowania współpracy gospodarczej przez RIG Katowice, aby w profesjonalny sposób zadbać o bezpieczeństwo informacji w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. 

Cyberzagrożenia w liczbach

Codzienne ataki cybernetyczne to fakt

Zaszyfrowanie danych w celu okupu, zablokowanie systemów służących do obsługi obywateli, phising – to przykłady ataków, których ofiarami były JST. We wrześniu 2023 roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało szajkę, która  zaatakowała 93 JST i spowodowała straty w wysokości 11 mln zł (źródło Policja).

Zakres usługi cyberbezpieczeństwa

Oferujemy kompleksową usługę zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego w zakresie przygotowanym dla JST

 • Obszar techniczny
 • Obszar organizacyjny
 • Obszar kompetencyjny

 

Monitoring SOC 24h/365

Monitoring środowiska IT, serwerów oraz komputerów osobistych w trybie 24H/365  z wykorzystaniem zdalnego Centrum Monitoringu, Analiz i Reagowania (SOC). Realizacja usługi przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość oraz posiadającego stale aktualna wiedzę o pojawiających się metodach ataków.

 • Uruchomienie systemu zbierania, przetwarzania i analizy informacji
 • Monitorowanie środowiska informatycznego
 • Reagowanie na obserwowane incydenty, prowadzenie działań naprawczych
 • Wsparcie w przypadku zaistnienia ataku
 • Działania prewencyjne zwiększające bezpieczeństwo informatyczne

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


Analiza dokumentacji wewnętrznej JST, procedur i zasad postępowania w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie dla IODO, wsparcie prawne w przypadku wystąpienia incydentu, stała aktualizacja dokumentacji  z zakresu bezpieczeństwa informacji w celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami.

 

 • Opracowanie oraz ciągła aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji JST zgodnie z wytycznymi KRI, KSC i NIS 2
 • Raportowanie stanu i działań do Kierownictwa JST
 • Wsparcie Inspektora Ochrony Danych (IODO)
 • Wyspecjalizowane wsparcie prawne w przypadku obsługi sytuacji kryzysowych
 • Wsparcie w prowadzeniu komunikacji z jednostkami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa informacji (CSIRT, organy kontrolne)

 

Rozwój Kompetencji

 

Stałe podnoszenie poziomu wiedzy pracowników JST na temat podstawowych zasad cyberBHP poprzez kampanie informacyjne i szkolenia. Zmniejszenie ekspozycji na ataki poprzez zwiększenie świadomości pracowników o bieżących zagrożeniach związanych z użytkowaniem narzędzi informatycznych.

 

 • Ciągłe podnoszenie i weryfikacja kompetencji cyberbezpieczeństwa wśród pracowników JST
 • Szkolenia z zasad zachowania bezpieczeństwa informacji dla pracowników JST
 • Profesjonalne szkolenia z cyberbezpieczeństwa, zakończone certyfikatem nadawanym przez PTI

Dlaczego to ważne?

Akty prawne obowiązujące JST

Polskie i unijne prawo nakłada na JST – jako podmioty realizujące zadania publiczne – szereg wymagań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.  

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)

Dotyczą minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. JST są zobowiązane do stworzenia i utrzymywania tzw. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, obejmującego zarówno rozwiązania techniczne, jak i proceduralne.

Dyrektywa UE (tzw. NIS2)

Dotyczy środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, poszerza ona odpowiedzialność władz JST za zapewnienie zdolności do ochrony przed cyber-zagrożeniami oraz za zapewnienie zdolności do identyfikacji incydentów bezpieczeństwa informacji oraz realizacji adekwatnych reakcji w przypadku ich wystąpienia.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC)

Ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów.

Dlaczego to ważne?

Akty prawne obowiązujące JST

Polskie i unijne prawo nakłada na JST – jako podmioty realizujące zadania publiczne – szereg wymagań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.  

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI)

Dotyczą minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. JST są zobowiązane do stworzenia i utrzymywania tzw. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, obejmującego zarówno rozwiązania techniczne, jak i proceduralne.

Dyrektywa UE (tzw. NIS2)

Dotyczy środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, poszerza ona odpowiedzialność władz JST za zapewnienie zdolności do ochrony przed cyber-zagrożeniami oraz za zapewnienie zdolności do identyfikacji incydentów bezpieczeństwa informacji oraz realizacji adekwatnych reakcji w przypadku ich wystąpienia.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa (KSC)

Ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym, w tym niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych, przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług oraz zapewnienie obsługi incydentów.

Korzyści dla JST

safety, encryption, ssl

Obejmiemy wsparciem JST wszystkich poziomów:

– urzędy miasta, urzędy gminy
– starostwa powiatowe
– podległe jednostki organizacyjne, takie jak: biblioteki, szpitale, gminne ośrodki pomocy społecznej, zakłady gospodarki komunalnej, placówki oświatowe

Rozpoczęcie współpracy

Omówienie szczegółów oferty i usługi

Umów się na kontakt się z naszym doradcą

Podpisanie
umowy

Uniknij prowadzenia długotrwałych postępowań zakupowych

Analiza sytuacji w JST i konfiguracja techniczna

Zapoznaj się z naszym raportem stanu cyberbezpieczeństwa w JST

Rozpoczęcie ochrony dostosowanej do potrzeb JST

Ciesz się wsparciem w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym

Kontakt

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek: 8:00 – 16:00

środa: 8:00 – 16:00

czwartek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »