Działania na rzecz poprawy jakości powietrza to inwestycja w naszych mieszkańców - RIG Katowice
En

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza to inwestycja w naszych mieszkańców

O wielotorowych przedsięwzięciach w zakresie walki o czyste powietrze, a także inwestycjach w ochronęśrodowiska mówi Gabriela Placha, Wójt Goczałkowic-Zdroju, zdobywcy nagrody Zielony Czek.

Okazją do naszej rozmowy jest nagroda przyznana przez WFOŚIGW w Katowicach – Zielony Czek w kategorii Gmina przyjazna dla czystego powietrza. Jesteście miejscowością uzdrowiskową, ten status zobowiązuje do dbania o czyste powietrze?

Zobowiązuje w sposób szczególny. Zależy nam na tym, aby jak najlepszym powietrzem oddychali zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak i kuracjusze oraz turyści licznie odwiedzający Goczałkowice-Zdrój. Walka ze smogiem to przecież walka o zdrowie nasze i naszych bliskich. Dla nas jako gminy uzdrowiskowej to priorytet. Cieszę się, że nasze działania dają efekt w postaci poprawy jakości powietrza. Ale cieszy też to, że są zauważane przez specjalistów w różnych konkursach, jak w tym ważnym i prestiżowym, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

Nagroda została przyznana, m.in. za realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Jakie działania zostały podjęte w tym zakresie w ostatnich latach?

To najważniejszy program proekologiczny w naszej gminie w ostatnim czasie. Obecna edycja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowana jest od końca 2018 roku. Dzięki dofinansowaniu do 80% mieszkańcy zrealizowali już ponad 700 inwestycji, których celem jest poprawa jakości powietrza. Wymienionych zostało prawie 550 kotłów. To ponad 1/3 wszystkich kotłów w gminie! A warto podkreślić, że program w dalszym ciągu jest realizowany, przyjmujemy od mieszkańców kolejne wnioski. Cieszę się, że zainteresowanie jest tak duże. Ponadto, w ramach PONE można uzyskać dofinansowanie na docieplenie budynków czy wymianę okien.

 

W jaki sposób zachęcacie mieszkańców do wybrania bardziej ekologicznych sposobów ogrzewania domów?

Jedną z zachęt dla mieszkańców jest niższa stawka podatku. Mieszkaniec, który ma w domu wyłącznie ekologiczne źródła ciepła płaci 80% niższy podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych lub ich część. Goczałkowice-Zdrój były jedną z pierwszych gmin w regionie, które wprowadziły takie rozwiązanie.

Mocno stawiamy na edukację ekologiczną. Żeby uświadomić naszym mieszkańcom, jak niebezpieczny jest smog, prowadzimy kampanie ekologiczne, konkursy. W 2021 r. wspólnie z Pszczyńskim Alarmem Smogowym „Nie Dokarmiaj Smoga” przeprowadziliśmy głośną akcję na rzecz czystego powietrza. W Goczałkowicach dostępna była instalacja w formie płuc, która oddychała tym samym powietrzem, którym my oddychamy. Każdy mógł zobaczyć na własne oczy, jak białe „płuca” zmieniają kolor pod wpływem smogu. Wielu osobom dało to do myślenia. Akcja połączona była z happeningiem proekologicznym z udziałem dzieci i młodzieży z naszych placówek oświatowych.

W ramach edukacji ekologicznej pokazujemy mieszkańcom, że nasze codzienne wybory mają duży wpływ na jakość powietrza. Zachęcamy na przykład, żeby – jeśli to możliwe – zamienić samochód na rower. Od kilku lat mamy w gminie samoobsługową wypożyczalnię rowerów. Stacje znajdują się przy koronie zapory oraz na centrum przesiadkowym przy Parku Zdrojowym. Staramy się też rozwijać sieć ścieżek rowerowych w gminie. 

 

Jakimi innymi jeszcze przedsięwzięciami na rzecz bycia eko mogą pochwalić się Goczałkowice-Zdrój?

Realizujemy nasz Program Ograniczenia Niskiej Emisji, a także zachęcamy do skorzystania z programu „Czyste Powietrze”. Od 2021 r. w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy mogą uzyskać tam praktyczną pomoc w zakresie wypełniania wniosków, formularzy i rozliczeń do WFOŚiGW. Punkt świetnie spełnia swoją rolę! Świadczy o tym ranking przygotowany przez Polski Alarm Smogowy oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Goczałkowice-Zdrój to jedna z najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” w trzecim kwartale 2021 roku. Nasza gmina zajęła 16. miejsce w kraju.

Regularnie prowadzimy w gminie kontrole palenisk. Kontrolerzy mają za zadanie nie tylko sprawdzać, co trafia do kotłów, ale także uświadamiać mieszkańców, jak ważna jest nasza odpowiedzialna postawa w zakresie ogrzewania. Pilotażowo wykonaliśmy także kontrolę dymu z kominów przy użyciu drona.

 

Czy wyniki finansowe i budżet Goczałkowic pozwalają na wcielanie w życie hasła – stop smog?

Szalejąca inflacja oraz wojna za naszą wschodnią granicą powodują, że czasy są trudne. A to ma wpływ na kondycję finansową wszystkich samorządów. Wierzę jednak, że działania na rzecz poprawy jakości powietrza to inwestycja na przyszłość, inwestycja w naszych mieszkańców. Dlatego nie ograniczamy naszych programów ekologicznych, chcemy je kontynuować. Zdecydowaliśmy na przykład, że nasz Program Ograniczenia Niskiej Emisji prowadzimy nie tylko przy udziale środków z WFOŚiGW, ale także z budżetu gminy. Wszystko po to, aby przyspieszyć realizację inwestycji proekologicznych.

 

Jakie plany na 2023 rok ma gmina, jeśli chodzi o inwestycje komunalne w istniejącą infrastrukturę, która będzie miała wpływ na ochronę środowiska? 

Kończymy termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70. Zadanie poprawi efektywność energetyczną budynku i przyczyni się do poprawy jakości powietrza. W 2023 roku planujemy prace w budynku Urzędu Gminy. To m.in. ocieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowych kotłów gazowych, a także wymiana oświetlenia wewnętrznego na ledowe. Ponadto, na budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Liczymy też na to, że uda się przeprowadzić termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1. To ambitne zadanie, ale ważne, również ze względu na ochronę środowiska.

 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Translate »