Centrum Optymalizacji Energetycznej Przedsiębiorstw - RIG Katowice
En

Centrum Optymalizacji Energetycznej Przedsiębiorstw

Partner Grupy Zakupowej:

EnergySolution_logo_white

www.energysolution.pl

electricity, electricity pylons, power lines

Utworzenie Grupy Zakupowej, której celem jest budowa ceny energii elektrycznej w oparciu o zakupy energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii na okres 2025-2026 lub 2025-2027

Charakterystyka zakupów w modelu transzowym

PLUSY

 • Analiza rynku energii jako podstawa decyzji zakupowej
 • Możliwość faktycznego reagowania na wydarzenia rynkowe
 • Dywersyfikacja produktowa (dostępne instrumenty Y, Q, M, SPOT)
 • Wybór produktu, wolumenu i czasu transakcji w celu budowy jak najkorzystniejszej ceny
 • Odejście od zakupów 100% energii w stałej cenie

MINUSY

 • Brak znajomości ceny z wyprzedzeniem
 • Możliwość dalszych spadków cen po dokonaniu zakupu

Korzyści z udziału w Grupie Zakupowej

1.Możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków w porównaniu do indywidulanych ofert, np.

 • brak zaliczek
 • 30 dniowy termin płatności
 • brak opłat abonamentowych
 • do 30% niższa marża

2. Dodatkowa weryfikacja umów pod kątem możliwości dołączenia do Grupy Zakupowej

light bulb, lamp, bulb

Wymogi uczestnictwa w Grupie Zakupowej

Sytuacja na rynku energii elektrycznej

Czynniki pro-spadkowe

 • Wzrost mocy OZE – rosnący udział OZE (PV i wiatr) wpływa na spadek cen energii elektrycznej;
 • Spadki cen węgla – rosnący udział OZE w miksie energetycznym wypiera węgiel, co wpływa na spadki;
 • Spadki cen gazu – po kryzysie w ubiegłym roku i gwałtownym wzroście cen gazu w wyniku wojny na Ukrainie ceny gazu kontynuują spadek, wpływa na to m.in. wysoki stan wypełnienia magazynów, czy uniezależnienie się od rosyjskiego gazu;
 • Wysoki stan zapełnienia magazynów gazu w Europie.

Czynniki pro-wzrostowe

 • Po okresie spadków cen EUA (uprawnień do emisji CO2) nastąpiła korekta wzrostowa, najpóźniej od 2026 rynek CO2 może powrócić do znaczących wzrostów;
 • Wprowadzenie kolejnych sankcji na rosyjskich eksporterów węgla.

Kontakt

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 – 16:00

wtorek: 8:00 – 16:00

środa: 8:00 – 16:00

czwartek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »