DZIAŁANIA RZECZNIKA - RIG Katowice
En

działania RZECZNIKA PRAW
PRZEDSIĘBIORCÓW

KONSULTACJE RMSP - ZGŁASZANIE PROPOZYCJI UŁATWIEŃ I USPRAWNIEŃ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr. Jarosława Gowina z 31 grudnia 2020 r., skierowanym do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zawierającym zaproszenie do zgłaszania propozycji, które mogą się przyczynić do poprawy sytuacji przedsiębiorców, uproszczą lub usprawnią prowadzenie działalności gospodarczej, dając impuls dla wzrostu i inwestycji (pismo w załączeniu), zachęcamy do zgłaszania propozycji w przedmiotowym zakresie poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://www.webankieta.pl/ankieta/589130/impuls… w terminie do 24 lutego 2021 r.

Dokument do wglądu dostępny jest pod linkiem https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2…

 


Kontakt:
e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl  

Zastosowanie wyników badań naukowych w działalności MŚP tematem XX Rady Przedsiębiorców

Dnia 14 grudnia br. odbyło się XX Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, podczas którego poruszano temat zastosowania wyników badań naukowych w działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Wskazano potrzeby oraz postulaty MŚP w zakresie korzystania z rozwiązań naukowych, omówiono doświadczenia i możliwości współpracy przedsiębiorców z naukowcami, pomoc prawną i techniczną dla przedsiębiorców w sprawach własności przemysłowej. Dyskutowano także o mechanizmach wsparcia biznesu w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Adam Abramowicz – Rzecznik Małych
i Średnich Przedsiębiorców, Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Robert Tomanek
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 radca prawny Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz przedstawiciele świata nauki i przedsiębiorców

Odpowiedź Prezesa ZUS na pismo dot. obsługi pełnomocnictw (ZUS PEL)

oraz wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ),

Korespondencja z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. środków z Tarczy dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o wniosku do Prezesa ZUS.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pani Mecenas Izabella Żyglicka zwołała na dzień 9 września br. posiedzenie Zespołu. 

Mecenas Izabella Żyglicka członkiem Śląskiego Grona Ekspertów

Z dumą informujemy, że Pani Mecenas Izabella Żyglicka, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach została zaproszona do grona Członków Śląskiego Grona Ekspertów.

Śląskie Forum Ekspertów to kolejna inicjatywa Marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu zebranie jak największego grona specjalistów z konkretnych branż. Zostało utworzone w celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego.

Cieszymy się, że Pani Mecenas będzie uczestniczyć w pracach Forum wraz ze znakomitymi ekspertami.

Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców

w kadencji 2018-2023 pełni

Pani
Izabella Żyglicka

 

Kontakt:
e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl  

Translate »