działania RZECZNIKA PRAW
PRZEDSIĘBIORCÓW

Odpowiedź Prezesa ZUS na pismo dot. obsługi pełnomocnictw (ZUS PEL)

oraz wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ),

Korespondencja z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. środków z Tarczy dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o wniosku do Prezesa ZUS.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pani Mecenas Izabella Żyglicka zwołała na dzień 9 września br. posiedzenie Zespołu. 

Mecenas Izabella Żyglicka członkiem Śląskiego Grona Ekspertów

Z dumą informujemy, że Pani Mecenas Izabella Żyglicka, Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach została zaproszona do grona Członków Śląskiego Grona Ekspertów.

Śląskie Forum Ekspertów to kolejna inicjatywa Marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu zebranie jak największego grona specjalistów z konkretnych branż. Zostało utworzone w celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii w obszarze gospodarki oraz wspierania rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego.

Cieszymy się, że Pani Mecenas będzie uczestniczyć w pracach Forum wraz ze znakomitymi ekspertami.

Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców

w kadencji 2018-2023 pełni

Pani
Izabella Żyglicka

 

Kontakt:
e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl  

Translate »