dORADZTWO PRAWNE

Masz problem? Poniżej znajduje się lista kancelarii prawnych, które pomogą Ci go rozwiązać.
Konsultacje funkcjonują na zasadzie wzajemnej pomocy Firm Członkowskich.

KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K.

 • Prawo energetyczne
 • Prawo karne w biznesie
 • Cyberbezpieczeństwo Rynek kapitałowy

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo nieruchomości i prawo budowlane,
 • prawo administracyjne

Adwokaci i radcowie prawni sp. k. Izabela Żyglicka i Wspólnicy

 • projekty prawno-biznesowe,
 • negocjacje,
 • zamówienia publiczne
 • Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Rataj i Współpracownicy   

 • przekazanie firmy z pokolenia na pokolenia (sukcesja) lub jej sprzedaż,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • spory prawno-pracownicze,
 • spory administracyjne,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów (w tym windykacja)

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Nowak 

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych,
 • prawo pracy,
 • sprawy majątkowe (podziały majątków małżeńskich i sprawy spadkowe)

Kancelaria Prawna R. Jedynak, A. Rogowska Sp. jawna

 • prawo pracy,
 • prawo i umowy budowlane,
 • prawo spółek,
 • prawo transportowe,
 • postępowanie sądowe,
 • windykacja

Kancelaria Koehler Rak i Partnerzy Biura Prawne Adwokaci i Radcy Prawni

 • spółki, fundacje, stowarzyszenia- zawiązywanie i przekształcanie,
 • prawo farmaceutyczne (apteki ogólnodostępne) i medyczne,
 • prawo autorskie, własności przemysłowej (patenty) i prasowe,
 • proces budowlany, obrót nieruchomościami
 • prawo transportowe dla właścicieli firm transportowych,
 • prowadzenie postępowań sądowych (cywilych, karnych) i administracyjnych

Kancelaria Adwokaci Marasek Zybura i Współpracownicy Sp. P.          

 • postępowania przed sądami administracyjnymi i organami administracji (w tym organami podatkowymi),
 • sprawy gospodarcze,
 • prawo karne gospodarcze,
 • prawo autorskie,
 • ochrona dóbr osobistych

DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf-Burke, Wałga-Pilor   Sp. p.

 • prawo cywilne gospodarcze i handlowe,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo pracy

Kancelaria Notarialna Tomasz Zapart    

 • prawo spadkowe,
 • nieruchomości,
 • prawo spółek

Kancelaria Podatkowa „Fiskus” G. Micińska, K. Rajter           

 • prawo podatkowe,
 • procedury odwoławcze,
 • reprezentacja przed organem skarbowym,
 • procedury postepowań podatkowych i kontrolnych,
 • przekształcenie jednostek gospodarczych

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Kuźmowicz

 • prawo cywilne (zobowiązania, windykacja należności, odszkodowania, prawo rodzinne, prawo spadkowe)
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • zastępstwo procesowe przed sądami

 Kancelaria Sadkowski i wspólnicy          

 • prawo cywilne i postępowanie sądowe,
 • prawo handlowe,
 • międzynarodowe planowanie podatkowe,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • prawo pracy,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo energetyczne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne i postępowanie egzekucyjne,
 • prawo karne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo medyczne

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt
z gabinetem prezesa

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 8:00 – 16:00
Czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »