dORADZTWO PRAWNE DLA FIRM

Masz problem? Poniżej znajduje się lista kancelarii prawnych, które pomogą Ci go rozwiązać.

DORADZTWO PRAWNE RIG W KATOWICACH

W ramach doradztwa prawnego RIG w Katowicach:

DLA FIRM CZŁONKOWSKICH IZBY:

 •  pierwsza, niezłożona porada prawna – bezpłatnie,
 • 10% zniżki dla członków przy podpisywaniu umów z kancelarią,

DLA FIRM NIEZRZESZONYCH:

 •  pierwsza porada płatna, ze zniżką 5%,
 • kolejne usługi komercyjnie, wg ustaleń z kancelarią.

Kancelarie członkowskie RIG w Katowicach biorące udział w projekcie:

Adwokaci i radcowie prawni sp. k. Izabela Żyglicka i Wspólnicy

 • prawo energetyczne,
 • prawo karne w biznesie,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • rynek kapitałowy.

CONSELION Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy Spółka komandytowa

 • kontrakty managerskie,
 • umowy wdrożeniowe na oprogramowanie,
 • połączenia transgraniczne spółek,
 • ochrona członków zarządu.

Danecki, Dec Radcowie Prawni Spółka Partnerska

 • prawo korporacyjne,
 • spółki giełdowe,
 • M&A,
 • przekształcanie spółek,
 • prawo podatkowe, w tym w strukturach międzynarodowych,
 • prawo obrotu nieruchomościami,
 • prawo własności przemysłowej i prawa autorskie,
 • RODO,
 • prawo celne i akcyza.

DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf-Burke, Wałga-Pilor   Sp. p.

 • prawo cywilne gospodarcze i handlowe,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo pracy

Kancelaria Adwokaci Marasek Zybura i Współpracownicy Sp. P.          

 • postępowania przed sądami administracyjnymi i organami administracji (w tym organami podatkowymi),
 • sprawy gospodarcze,
 • prawo karne gospodarcze,
 • prawo autorskie,
 • ochrona dóbr osobistych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Rzeszut

 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo medyczne, 
 • prawo nowych technologii,
 • legal tech, 
 • prawo e-commerce .

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy

 • sprawy odszkodowawcze,
 • prawo nieruchomości i prawo mieszkaniowe,
 • prawo samorządu terytorialnego,
 • prawo rodzinne,
 • prawo gospodarcze i handlowe,

Kancelaria Adwokacka Tomasz Cygan

 • ochrona danych osobowych,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • systemy zgłaszania nieprawidłowości/ochrona sygnalistów.

Kancelaria Koehler Rak i Partnerzy Biura Prawne Adwokaci i Radcy Prawni

 • spółki, fundacje, stowarzyszenia – zawiązywanie i przekształcanie,
 • prawo farmaceutyczne (apteki ogólnodostępne) i medyczne,
 • prawo autorskie, własności przemysłowej (patenty) i prasowe,
 • proces budowlany, obrót nieruchomościami
 • prawo transportowe dla właścicieli firm transportowych,
 • prowadzenie postępowań sądowych (cywilnych, karnych) i administracyjnych

działalność w językach angielskim i niemieckim

Kancelaria Notarialna Tomasz Zapart    

 • prawo spadkowe,
 • nieruchomości,
 • prawo spółek

Kancelaria Podatkowa „Fiskus” G. Micińska, K. Rajter           

 • prawo podatkowe,
 • procedury odwoławcze,
 • reprezentacja przed organem skarbowym,
 • procedury postepowań podatkowych i kontrolnych,
 • przekształcenie jednostek gospodarczych

Kancelaria Prawna R. Jedynak, A. Rogowska Sp. jawna

 • prawo pracy,
 • prawo i umowy budowlane,
 • prawo spółek,
 • prawo transportowe,
 • postępowanie sądowe,
 • windykacja

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo nieruchomości i prawo budowlane,
 • prawo administracyjne.

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Kuźmowicz

 • prawo cywilne (zobowiązania, windykacja należności, odszkodowania, prawo rodzinne, prawo spadkowe)
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • zastępstwo procesowe przed sądami

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzikowska

 • prawo rodzinne,
 • prawo gospodarcze,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • zastępstwo procesowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Rataj i Współpracownicy   

 • przekazanie firmy z pokolenia na pokolenia (sukcesja) lub jej sprzedaż,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • spory prawno-pracownicze,
 • spory administracyjne,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów (w tym windykacja)

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Nowak 

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych,
 • prawo pracy,
 • sprawy majątkowe (podziały majątków małżeńskich i sprawy spadkowe)

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Nawrot

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo rodzinne,
 • prawo lokalowe,
 • prawo karne i karnoskarbowe,
 • gospodarka nieruchomościami ,
 • windykacja należności,
 • negocjacje i mediacje.

Kancelaria Sadkowski i wspólnicy          

 • prawo cywilne i postępowanie sądowe,
 • prawo handlowe,
 • międzynarodowe planowanie podatkowe,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • prawo pracy,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo energetyczne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne i postępowanie egzekucyjne,
 • prawo karne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo medyczne

Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P.Szmolke sp.k.

 • prawo podatkowe,
 • CIT, PIT, VAT, podatek u źródła,
 • kontrole podatkowe,
 • zakładanie spółek w Czechach i na Słowacji,
 • prawo i podatki w Czechach i na Słowacji,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo korporacyjne.

Kancelarie Bieniek Spółka Akcyjna

 • tworzenie podmiotów, przekształcenia, likwidowanie upadłości,
 • bieżąca obsługa prawna i korporacyjna,
 • reprezentacja w procesach sądowych i arbitrażowych przed wszystkimi sądami i we wszystkich instancjach,
 • organizacja walnych zgromadzeń,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw.

KBZ Żuradzka & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. K.

 • prawo energetyczne,
 • prawo karne w biznesie,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • rynek kapitałowy,

Russell Bedford Poland 

 • spory z ZUS – odpowiedzialność płatnika składek,
 • postępowania administracyjne,
 • sprawy korporacyjne, likwidacja i podmiotów,
 • postępowanie karne i karno-skarbowe,
 • nieruchomości i prawo budowlane,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo własności intelektualnej,
 • umowy, regulaminy, kontrakty,
 • rozwiązania indywidualne dla biznesu z aspektami międzynarodowymi,
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziałów i przekształceń,
 • postępowanie cywilne,
 • prawo energetyczne i górnicze,
 • prawo kontraktów handlowych, ochrony konkurencji i pomocy publicznej,
 • fuzje i przejęcia.

Skurska, Pakuła, Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

 

 • transakcje, fuzje i przejęcia (M&A),
 • compliance, wsparcie w zakresie wdrażanie systemów zarządzania zgodnością,
 • prawo spółek i prawo korporacyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo autorskie i własności przemysłowej,
 • prawo umów handlowych,
 • rynek medyczny,
 • spory sądowe,
 • nieruchomości i prawo budowlane.

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

 • sprawy pracownicze,
 • ochrona danych osobowych,
 • audyt,
 • podatki,
 • fuzje i przejęcia,
 • upadłość i restrukturyzacje,
 • wsparcie prawne dla star-upów,
 • ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza,
 • prawo nieruchomości i budowlane,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo własności intelektualnej.

TIGGES Rechtsanwälte und Steuerberater mbB

 • polsko-niemieckie stosunki handlowe,
 • zakładanie spółek / doradztwo w zakresie wejścia na rynek,
 • obsługa korporacyjna, prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia (M&A),
 • prawo handlowe i prawo umów, umowy dystrybucji i franczyzy,
 • prawo nieruchomości, transakcje nieruchomościowe, prawo najmu
  i dzierżawy,
 • doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa.
 • księgowość finansowa i płacowa,
 • prawo pracy,
 • prawo o znakach towarowych i prawo konkurencji,
 • prawo upadłościowe,
 • compliance,
 • transport, spedycja i logistyka, prawo kolejowe,
 • prawo spadkowe i sukcesja,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, mediacja,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
 • zarządzanie wierzytelnościami, windykacja należności,
 • wirtualne biuro & adres firmy.

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Marian Nawrot i Wspólnicy s.c.

 • prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo podatkowe
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • prawo karne
 • prawo rodzinne
 • sprawy majątkowe
 • postępowanie egzekucyjne

KRPM Legal – Kancelaria Prawna

 • Nieruchomości (w tym aspekty podatkowe)
 • reorganizacje prawno-podatkowe
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • zakładanie spółek / doradztwo w zakresie wejścia na rynek
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • umowy handlowe
 • prawo pracy
 • prawo podatkowe
 • sprawy korporacyjne
 • compliance, w tym AML
 • prawo własności przemysłowej
 • obsługa reklamacji

 Obsługa na całym terytorium Niemiec, centrala w Düsseldorfie, w Polsce oddziały w Warszawie i w Katowicach.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt
z gabinetem prezesa

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 8:00 – 16:00
Czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »