Bezpłatne konsultacje prawne - RIG Katowice
En

dORADZTWO PRAWNE DLA FIRM

Masz problem? Poniżej znajduje się lista kancelarii prawnych, które pomogą Ci go rozwiązać.

DORADZTWO PRAWNE RIG W KATOWICACH

W ramach doradztwa prawnego RIG w Katowicach:

DLA FIRM CZŁONKOWSKICH IZBY:

 •  pierwsza, niezłożona porada prawna – bezpłatnie,
 • 10% zniżki dla członków przy podpisywaniu umów z kancelarią,

DLA FIRM NIEZRZESZONYCH:

 •  pierwsza porada płatna, ze zniżką 5%,
 • kolejne usługi komercyjnie, wg ustaleń z kancelarią.

Kancelarie członkowskie RIG w Katowicach biorące udział w projekcie:

KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

 • spory sądowe / windykacja
 • bieżąca obsługa prawna i korporacyjna
 • zakładanie i przekształcenia spółek
 • prawo podatkowe, CIT, PIT, VAT, podatek u źródła
 • prawo pracy i RODO
 • Legalizacja pracy i pobytu / prawo imigracyjne
 • TP – Ceny transferowe
 • IP/ własność intelektualna – znaki towarowe / rejestracja ochrona
 • CBAM / ESG

Adwokaci i Radcowie Prawni Żyglicka i Wspólnicy Sp. p.

 • prawo energetyczne,
 • prawo karne w biznesie,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • rynek kapitałowy.

Danecki, Dec Radcowie Prawni Spółka Partnerska

 • prawo korporacyjne,
 • spółki giełdowe,
 • M&A,
 • przekształcanie spółek,
 • prawo podatkowe, w tym w strukturach międzynarodowych,
 • prawo obrotu nieruchomościami,
 • prawo własności przemysłowej i prawa autorskie,
 • RODO,
 • prawo celne i akcyza.

DBWP Kancelaria Radców Prawnych Dorf-Burke, Wałga-Pilor   Sp. p.

 • prawo cywilne gospodarcze i handlowe,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo pracy

Kancelaria Adwokaci Marasek Zybura i Współpracownicy Sp. P.          

 • postępowania przed sądami administracyjnymi i organami administracji (w tym organami podatkowymi),
 • sprawy gospodarcze,
 • prawo karne gospodarcze,
 • prawo autorskie,
 • ochrona dóbr osobistych

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Sp. p.

 • Prawo ochrony zdrowia
 • Restrukturyzacja i upadłość
 • Nieruchomości
 • M&A
 • Reorganizacje i planowanie podatkowe
 • Doradztwo podatkowe
 • Legal Tech

KMS Michalak Sokół sp. z o.o.

 • prawo upadłościowe
 • restrukturyzacja
 • upadłość
 • odpowiedzialność kadry zarządczej i managerów
 • działania na szkodę spółek
 • szacowanie szkody gospodarczej
 • wycena aktywów i przedsiębiorstw
 • procedury pre-pack
 • analizy ekonomiczne i finansowe

Kancelaria Adwokacka Adwokat Paulina Rzeszut

 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo medyczne,
 • prawo nowych technologii,
 • legal tech,
 • prawo e-commerce .

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy

 • sprawy odszkodowawcze,
 • prawo nieruchomości i prawo mieszkaniowe,
 • prawo samorządu terytorialnego,
 • prawo rodzinne,
 • prawo gospodarcze i handlowe,

Kancelaria Adwokacka Tomasz Cygan

 • ochrona danych osobowych,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • systemy zgłaszania nieprawidłowości/ochrona sygnalistów.

Kancelaria Notarialna Tomasz Zapart    

 • prawo spadkowe,
 • nieruchomości,
 • prawo spółek

Kancelaria Podatkowa „Fiskus” G. Micińska, K. Rajter           

 • prawo podatkowe,
 • procedury odwoławcze,
 • reprezentacja przed organem skarbowym,
 • procedury postepowań podatkowych i kontrolnych,
 • przekształcenie jednostek gospodarczych

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo nieruchomości i prawo budowlane,
 • prawo administracyjne.

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Kuźmowicz

 • prawo cywilne (zobowiązania, windykacja należności, odszkodowania, prawo rodzinne, prawo spadkowe)
 • prawo gospodarcze i handlowe
 • zastępstwo procesowe przed sądami

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzikowska

 • prawo rodzinne,
 • prawo gospodarcze,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów,
 • prawo cywilne,
 • prawo pracy,
 • zastępstwo procesowe.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Rataj i Współpracownicy   

 • przekazanie firmy z pokolenia na pokolenia (sukcesja) lub jej sprzedaż,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • spory prawno-pracownicze,
 • spory administracyjne,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów (w tym windykacja)

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Nowak 

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych,
 • prawo pracy,
 • sprawy majątkowe (podziały majątków małżeńskich i sprawy spadkowe)

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Nawrot

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo rodzinne,
 • prawo lokalowe,
 • prawo karne i karnoskarbowe,
 • gospodarka nieruchomościami ,
 • windykacja należności,
 • negocjacje i mediacje.

Kancelaria Sadkowski i wspólnicy          

 • prawo cywilne i postępowanie sądowe,
 • prawo handlowe,
 • międzynarodowe planowanie podatkowe,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • prawo pracy,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo energetyczne,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne i postępowanie egzekucyjne,
 • prawo karne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo medyczne

Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P.Szmolke sp.k.

 • prawo podatkowe,
 • CIT, PIT, VAT, podatek u źródła,
 • kontrole podatkowe,
 • zakładanie spółek w Czechach i na Słowacji,
 • prawo i podatki w Czechach i na Słowacji,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo korporacyjne.

Kancelarie Bieniek Spółka Akcyjna

 • tworzenie podmiotów, przekształcenia, likwidowanie upadłości,
 • bieżąca obsługa prawna i korporacyjna,
 • reprezentacja w procesach sądowych i arbitrażowych przed wszystkimi sądami i we wszystkich instancjach,
 • organizacja walnych zgromadzeń,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Russell Bedford Poland

 • spory z ZUS – odpowiedzialność płatnika składek,
 • postępowania administracyjne,
 • sprawy korporacyjne, likwidacja i podmiotów,
 • postępowanie karne i karno-skarbowe,
 • nieruchomości i prawo budowlane,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawo własności intelektualnej,
 • umowy, regulaminy, kontrakty,
 • rozwiązania indywidualne dla biznesu z aspektami międzynarodowymi,
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziałów i przekształceń,
 • postępowanie cywilne,
 • prawo energetyczne i górnicze,
 • prawo kontraktów handlowych, ochrony konkurencji i pomocy publicznej,
 • fuzje i przejęcia.

Silesia Partners, Pakuła, Federowicz, Radcy Prawni, spółka partnerska

 • transakcje, fuzje i przejęcia (M&A),
 • compliance, wsparcie w zakresie wdrażanie systemów zarządzania zgodnością,
 • prawo spółek i prawo korporacyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo autorskie i własności przemysłowej,
 • prawo umów handlowych,
 • rynek medyczny,
 • spory sądowe,
 • nieruchomości i prawo budowlane.

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

 • sprawy pracownicze,
 • ochrona danych osobowych,
 • audyt,
 • podatki,
 • fuzje i przejęcia,
 • upadłość i restrukturyzacje,
 • wsparcie prawne dla start-upów,
 • ochrona karnoskarbowa i karnogospodarcza,
 • prawo nieruchomości i budowlane,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo własności intelektualnej.

TIGGES Rechtsanwälte und Steuerberater mbB

 • polsko-niemieckie stosunki handlowe,
 • zakładanie spółek / doradztwo w zakresie wejścia na rynek,
 • obsługa korporacyjna, prawo spółek handlowych, fuzje i przejęcia (M&A),
 • prawo handlowe i prawo umów, umowy dystrybucji i franczyzy,
 • prawo nieruchomości, transakcje nieruchomościowe, prawo najmu
  i dzierżawy,
 • doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa.
 • księgowość finansowa i płacowa,
 • prawo pracy,
 • prawo o znakach towarowych i prawo konkurencji,
 • prawo upadłościowe,
 • compliance,
 • transport, spedycja i logistyka, prawo kolejowe,
 • prawo spadkowe i sukcesja,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, mediacja,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym,
 • zarządzanie wierzytelnościami, windykacja należności,
 • wirtualne biuro & adres firmy.

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Marian Nawrot i Wspólnicy s.c.

 • prawo cywilne i postępowanie cywilne
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo podatkowe
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • prawo karne
 • prawo rodzinne
 • sprawy majątkowe
 • postępowanie egzekucyjne

KRPM Legal – Kancelaria Prawna

 • Nieruchomości (w tym aspekty podatkowe)
 • reorganizacje prawno-podatkowe
 • fuzje i przejęcia (M&A)
 • zakładanie spółek / doradztwo w zakresie wejścia na rynek
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • umowy handlowe
 • prawo pracy
 • prawo podatkowe
 • sprawy korporacyjne
 • compliance, w tym AML
 • prawo własności przemysłowej
 • obsługa reklamacji

Obsługa na całym terytorium Niemiec, centrala w Düsseldorfie, w Polsce oddziały w Warszawie i w Katowicach.

Kancelaria Kaizen Lawyers Drąg Drożdż Czerwiński sp.k.

 • prawo energetyczne i OZE, w tym fotowoltaika, farmy wiatrowe,
 • infrastruktura i budownictwo, w tym projekty drogowe, kolejowe, mostowe,
 • prawo nieruchomościowe,
 • prawo o obrocie instrumentami finansowymi,
 • private equity, venture capital,
 • prawo gospodarcze i prawo spółek,
 • e-commerce, gaming i online travel agency,
 • prawo autorskie i prawo własności intelektualnej,
 • postępowanie sądowe, sądowo-administracyjne i arbitrażowe.

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

 • odpowiedzialność karna członków zarządu,
 • compliance i ochrona sygnalistów,
 • postępowania wewnętrzne i rozwiązywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach,
 • doradztwo karne przy podejmowaniu decyzji biznesowych,
 • odpowiedzialność karnoskarbowa,
 • ochrona prawnokarna interesów majątkowych spółek.

AOMB Polska sp. z o.o. – Kancelaria rzeczników Patentowych

 • Prawo patentowe,
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Prawo własności przemysłowej,
 • Znaki towarowe,
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • Badania patentowe,
 • Spory sądowe w sprawach własności intelektualnej,
 • Ochrona domen internetowych.
Kancelaria Adwokacka adwokat Marcin Wolski
 • Windykacja należności,
 • Obrót wierzytelnościami,
 • Postępowanie egzekucyjne i sądowe,
 • Mediacja/Arbitraż,
 • Prawo deweloperskie, 
 • Prawo obrotu nieruchomościami, 
 • Najem, 
 • Prawo budowalne,
 • Zobowiązania umowne,
 • Prawo karne.
 

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt
z gabinetem prezesa

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 8:00 – 16:00
Czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »