Inwestuj w bezpieczne grunty o wysokim potencjale wzrostu wartości!

 

Dla firmy lokata kapitału w gruncie pozwala w czasach niepewności wywołanej kryzysem zwiększyć np. zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

 

Dla właściciela firmy, jako osoby prywatnej, jest to znakomita możliwość ulokowania kapitału w grunt ziemski o wysokim potencjale wzrostu wartości wynikający z starannego wyselekcjonowania działki, sprzedaży właścicielowi poniżej wartości rynkowej określonej operatem szacunkowym, następnie poprzez jej uzbrojenie i przygotowanie pod inwestycję deweloperską – ponownej odsprzedaży i kapitalizacji zysku wynikającej z naturalnej, określonej czasem wzrostu wartości gruntu oraz z jego uzdatnienia jako gotowego produktu dla dewelopera.

 

Wybór Mazur nie jest przypadkowy

Region ten został wybrany w oparciu o wnikliwe analizy na bazie obserwacji. Wynika z nich iż:

 

  • ziemia na Mazurach posiada ogromny potencjał wzrostu wartości – w myśl światowego trendu, iż grunty w atrakcyjnych rejonach turystycznych dążą do poziomu cen gruntów położonych w dużych aglomeracjach miejskich,
  • ceny atrakcyjnie położonej ziemi na Mazurach są zdecydowanie niższe niż w rejonach nadmorskich i górskich. Proces rozwoju Mazur niczym nie różni się od pozostałych regionów, z tym, że najlepsze lata są jeszcze przed nami. Ogromne kwoty dotacji UE przyznane na lata 2014-2020 przyczyniają się do dynamicznego rozwoju całego regionu, w tym rozwoju infrastruktury turystycznej,
  • ceny ziemi w rejonach turystycznych w Polsce są dwukrotnie niższe niż np. w Niemczech, przy czym ceny gruntów z linią brzegową jezior są około 10-cio krotnie niższe niż na Zachodzie Europy. Dzięki tym różnicom tworzy się przestrzeń do dynamicznego wzrostu cen. Rośnie jednocześnie popyt na mazurskie grunty wśród obywateli krajów EU,
  • z roku na rok rośnie zainteresowanie turystyką w rejonie Mazur. Wpływ na to ma unikatowy charakter regionu, jak również sytuacja geopolityczna na świecie i wynikające z niej zagrożenia. W praktyce przekłada się to na coraz liczniejsze inwestycje turystyczne, w tym budowę osiedli, hoteli, apartamentowców, luksusowych rezydencji i nowych portów dla miłośników rekreacji wodnej. Na początku 2016 roku uruchomiony został nowy, międzynarodowy port lotniczy Mazury w miejscowości Szymany, co znacznie przyczynia się do wzrostu ruchu turystycznego w tym regionie,
  • powierzchnia gruntów w obrębie jezior jest skończona i naturalnie ograniczona. W sytuacji, gdy uwzględnimy również inne uwarunkowania, w tym ograniczenia ekologiczne, okazuje się, iż starannie wybrane lokalizacje tworzą i uznawane są za tzw. „Perłę Mazur”,
  • wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw, coraz więcej czasu i środków finansowych przeznaczamy na rekreację, co bezpośrednio wpływa na zwiększony popyt i wzrost cen nieruchomości w rejonach turystycznych.

 

Oferta specjalna: RI (Pakiet osłonowy) MT

 

W celu poznania szczegółów zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem:

Łukasz Dworczyk, contact.big.business@gmail.com, +48 660 437 328

 

Big & Business Łukasz Dworczyk należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Najnowsze