24 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, poprowadziła je Przewodnicząca Rady prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

 

W toku obrad Prezes Izby Tomasz Zjawiony podsumował działania zrealizowane w minionym roku, jak również przedstawił nowe, ambitne plany i wyzwania na 2024 r.

 

Przewodnicząca Rady oraz Prezes Izby w swoich wystąpieniach, podkreślili zaangażowanie całej, izbowej załogi, dziękując za dotychczasową, efektywną pracę, która zaowocowała znacznym zwiększeniem liczby członków Izby. Aktualnie w naszych szeregach działa już ponad 600 firm.

 

Przedłożone Radzie sprawozdanie z działalności Izby, jak również sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu Izby za 2023 rok, zostały jednogłośnie przyjęte, tym samym Prezesowi Izby zostało udzielone absolutorium.

Rada zaakceptowała również program działania Izby i prognozę budżetu na rok 2024.

 

 

Obecny na spotkaniu, Honorowy Prezes i założyciel Izby Tadeusz Donocik, dokonując podsumowania, wyraził swoją aprobatę dla realizowanych w Izbie działań i podkreślił, że z satysfakcją obserwuje jej rozwój na wielu płaszczyznach.

 

Członkowie Rady, jak również pracownicy Izby, wymieniając się bieżącymi informacjami i planowanymi działaniami, wyrazili dalszą gotowość do współpracy i pomyślnego procedowania podejmowanych tematów.

 

W trakcie spotkania podjęta została także decyzja o zmianie wysokości składek członkowskich i wpisowego. Inne kwoty obowiązywać będą od 1 maja br. dla nowych Firm Członkowskich, a dla już zrzeszonych w RIG od przyszłego roku.

Najnowsze