Tomasz Zjawiony został powołany do Rady Nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Prezes Izby został powołany na pięcioletnią kadencję 17 kwietnia br., na podstawie decyzji Krzysztofa Hetmana, Ministra Rozwoju i Technologii. Tomasz Zjawiony będzie pełnił funkcję przedstawiciela ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

 

Nominacja do władz Spółki, która po raz siódmy z rzędu została uznana za najlepszą Strefę w Europie, z kilku tysięcy istniejących, a także drugą na świecie – to wielka nobilitacja.

 

Lider wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych ma na swoim koncie 27 lat transformacji, ponad 100 tysięcy miejsc pracy, 900 zrealizowanych projektów inwestycyjnych i zainwestowanych ok. 45 mld złotych.

 

Sukces KSSE to praca oraz zaangażowanie przedsiębiorców i samorządowców. Strefę tworzą ludzie. Cieszę się, że jako przedstawiciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach będę mógł dołożyć cegiełkę do pozyskiwania inwestorów i rozwoju Spółki – podkreśla Tomasz Zjawiony, Członek Rady Nadzorczej KSSE S.A.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach już od 34 lat wspiera regionalny biznes i pobudza jego rozwój – także wśród ludzi młodych, będących u progu swojej kariery zawodowej. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa biznesowego i komunikacyjnego na rzecz swoich Firm Członkowskich oraz pomaga nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i zagranicą. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w działalności gospodarczej oraz ogólnie pojmowanej społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Jest kreatorem przemysłu spotkań i wydarzeń. Organizacja kongresów, konferencji i szkoleń służy przekazywaniu wiedzy, wymianie doświadczeń oraz rozwojowi relacji biznesowych.

 

Najnowsze