NASZE PRZEDSTAWICIELSTWA - RIG Katowice
En

Międzynarodowe przedstawicielstwa RIG oraz bliska współpraca

Dzięki międzynarodowej współpracy możliwa jest wymiana dobrych praktyk, pomysłów i kształtowanie przyszłości Polski. Współpraca na rzecz otwartej, postępowej i innowacyjnej gospodarki jest priorytetem i kluczem do wzmocnienia pozycji polskiego biznesu na arenie międzynarodowej.

Dlatego też otwieramy kolejne filie na świecie,  jak również blisko współpracujemy z jednostkami wspierającymi biznes w różnych krajach.
Chcemy jak najskuteczniej łączyć polskich przedsiębiorców z rynkami zagranicznymi. Ustawicznie dokładamy wszelkich starań, by wypracować efektywne relacje z poszczególnymi krajami. Dzięki temu, udrożniamy przepływ informacji, przybliżamy realia danego rynku oraz zapewniamy stały kontakt z osobami, które znają specyfikę gospodarczą danego kraju od podszewki. W konsekwencji Polski przedsiębiorca może rozwijać swój biznes na nowych rynkach.

Nasze PRZEDSTAWICIELSTWA

Gruzja

Wzrost gospodarczy o 10 procent w 2022? Tak dzieje się w Gruzji.  Mimo, że kraj ten jest terytorialnie niewielki, to daje duże możliwości prowadzenia biznesu, również polskiemu przedsiębiorcy. Tiblisi to kluczowy punkt na mapie łączący szklaki handlowe Azji z europejskimi. Kraj ten zamieszkiwany przez 4 miliony ludzi, jest liderem liberalnych reform gospodarczych w regionie Południowego Kaukazu.

Wśród 190 gospodarek światowych, biorących udział w rankingu Banku Światowego “Doing Business 2020”, Gruzja zajęła 7 pozycję. Zainteresowanych zagraniczną ekspansją Gruzja może mile zaskoczyć niskim cłem (90% towarów jest objęte zerową stawką celną), a także faktem, że eksport jest zwolniony z podatku VAT, z opłat eksportowych i reeksportowych. Uproszczone i skrócone są także procedury odpraw celnych.

 

Widząc ogromne możliwości gospodarcze, jakie niesie współpraca z Gruzją, podjęliśmy intensywne działania aby i tam, stworzyć miejsce wspierające polskich przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki w regionie Kaukazu.

 

Obecnie otworzyliśmy delegaturę w Batumi. Dzięki współpracy RIG w Katowicach  z Ministerstwem Rolnictwa Gruzji, a także władzami miast i regionów (zarówno obszarów związanych z Batumi, jak i Tbilisi), możemy skutecznie pomóc polskim przedsiębiorcom w działaniach gospodarczych, których celem jest Daleki Wschód, a więc działalność w ramach współczesnego Jedwabnego Szlaku. Już teraz odnosimy sukcesy w ramach wsparcia dla polskiego biznesu działającego na tych terenach, w tym części wybrzeża Morza Czarnego, w porcie Poti.

IZRAEL

Izraelska strategia odpowiedzialnego rozwoju koncentruje się na stworzeniu systemu wspierającego przedsiębiorców w ich kreatywności, budowaniu marki i przedsiębiorczości. To działania wzmacniające pozycję start-upów, alternatywnych rozwiązań biznesowych oraz tego, co generuje wieloaspektowy postęp. Ten bieg ku nowoczesności, ku świecie jutra, stworzony i kreowany przez Izrael, stanowi wyjątkowo istotny wzorzec do naśladowania przez międzynarodowe środowisko biznesowe, w tym oczywiście również Polskę.

Mając pełną świadomość, jak wiele dobrego może dać współpraca polskiego i izraelskiego sektora biznesowego, RIG w Katowicach utworzył swoje przedstawicielstwo właśnie tam, w  Izraelu. Wiemy, że dzięki tej znaczącej dla nas filii możliwa stanie się współpraca tych dwóch rynków, wzajemna wymiana wiedzy z zakresu specyfiki obu gospodarek, implikowanych innowacji, dobrych praktyk i rozwiązań w biznesie.

To dzięki bezpośrednim spotkaniom z jednostkami biznesowymi, otwartym rozmowom i upowszechnianiu wiedzy, możliwe jest zbudowanie pięknej przyszłości gospodarczej, w tym związanej z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw, które są tak ważne dla rozwoju Izraela, jak i Polski

PAKISTAN

Pakistan, liczący ponad 200 milionów mieszkańców w ostatnich latach podjął intensywne działania dążące do konsolidacji biznesowej z polskimi firmami. Rynek ten jest zdeterminowany na współpracę i otwarty na propozycje wzajemnej wymiany gospodarczej w ramach różnych sektorów, w tym automotive, e-mobilności, czy zaawansowanych technologii.

Dzięki przedstawicielstwu możliwe jest reprezentowanie Firm Członkowskich RIG w podejmowaniu współpracy z sektorem biznesowym w Pakistanie, rozeznanie możliwości rynkowych i znalezienie odpowiednich kontrahentów.

Polskę i Pakistan wiąże wieloletnia tradycja współpracy, zwłaszcza z przemysłem zbrojeniowym. Chcemy ją przenieść również na inne obszary!

WĘGRY

Węgry, Polska, Słowacja I Czechy mogą już niedługo stać się symbolem innowacyjności, a także centrum start-upów. Zarówno dla Polski jak i dla Węgier strategia współpracy w ramach odpowiedzialnego rozwoju koncentruje się na tworzeniu systemu wspierającego przedsiębiorców w ich kreatywności, budowaniu marki i przedsiębiorczości. Dlatego tak ważne jest zacieśnianie bliskich relacji oraz ciągłej wymiany wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk i koncepcji wsparcia dla rodzimych przedsiębiorców.

Współpraca w regionie na rzecz otwartości pod względem wymiany handlowej stanowi priorytet i klucz do wzmocnienia pozycji rynku naszych państw w konkurencji z Europą Zachodnią.

W 2019 roku została powołana Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza. Założycielami są Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także Anna Wiśniewski, Attache Handlowa Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie. Stanowi instytucję, która za główny cel obrała stworzenie i implikację nowej polsko-węgierskiej strategii, której priorytetem będzie innowacyjność, rozwój i sukces sektora biznesowego obu tych państw.

SŁOWENIA

Słowenia jako najzamożniejszy oraz najbardziej rozwinięty – zwłaszcza pod względem gospodarczym – kraj byłej Jugosławii i jednocześnie wiodące pod tym względem państwo Europy Środkowo-Wschodniej poszukuje partnerów do biznesu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego.

Dzięki umiejscowieniu Honorowego Konsulatu Słowenii w siedzibie RIG w Katowicach, a także pełnionej funkcji Konsula Honorowego Republiki Słowenii przez Tomasza Zjawionego, Prezesa RIG w Katowicach, możliwa jest bliska współpraca i sprawa oraz efektywna pomoc polskim i słoweńskim przedstawicielom biznesu, którzy chcą podjąć współprace gospodarczą. Przestrzeń Izby stanowi miejsce spotkań i rozmów, łączących te dwie gospodarki, m.in. poprzez spotkania B2B, konferencje, czy dedykowane wydarzenia.

wynajem sal

Wynajem Sal

Oferujemy przestrzeń dla Twojego biznesu w ścisłym centrum Katowic. Poznaj naszą ofertę!  

rzecznik

rzecznik praw przedsiębiorców

Rzecznik jest zbiorowym głosem przedsiębiorców. Rozpatruje sprawy zbiorowe, pomaga w kryzysie i doradza.

networkig

networking

W Izbie stawiamy na nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych w każdej formie! 

Porozumienie CEA PME

Oprócz naszych przedstawicielstw podpisaliśmy także deklaracja o współpracy z European Enterpreneurs CEA-PME  (Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises)  w celu połączenia swoich sił i uzyskania w całej Unii Europejskiej większych szans rozwoju, mniejszej biurokracji i wsparcia dla naszych Firm Członkowskich w ramach wspólnej Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń MŚP.

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dagmara Szastak
Kierownik ds. Współpracy Międzynarodowej
dszastak@rig.katowice.pl 

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 8:00 – 16:00
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 16:00

Media społecznościowe

Translate »