Zrównoważony rozwój oraz wymogi związane z ESG coraz wyraźniej zapisują się w świadomości polskich przedsiębiorców. Na rynku coraz więcej firm publicznie informuje o swoich działaniach w obszarach środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Często jest to dobrowolny gest, stanowiący kontynuację prowadzonych wcześniej działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czasem odpowiedź na wymogi partnerów biznesów, a czasem wynik zobowiązania prawnego. Niezależnie jednak od tego, jaka przyczyna kryje się u podstaw raportowania zrównoważonego rozwoju firmy, przedsiębiorcy zawsze mają podobne obawy związane z wdrożeniem ESG. W tym artykule postaramy się rozwiać te obawy.

 

 

  1. Problem z gromadzeniem danych – jakie dane, jakimi narzędziami, po co?

 

Kluczem do sukcesu we wdrażaniu strategii oraz raportowania ESG jest odpowiednie gromadzenie danych. Menadżerowie, ponad jednej trzeciej wszystkich profesjonalnie zarządzanych aktywów na świecie. wykorzystują dane dot. zrównoważonego rozwoju do podejmowania decyzji inwestycyjnych i operacyjnych. Ich stosowanie może dostarczyć cennych informacji na temat czynników mających znaczący wpływ na wskaźniki finansowe i reputacje firmy.

Z tych powodów naprawdę warto gromadzić dane, a co istotne nie tylko po to, aby opublikować je w raporcie zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim po to, aby wykorzystać je do poprawienia wyników finansowych firmy. Jeśli nie chcemy sami przeprowadzać procesu gromadzenia potrzebnych danych, możemy skorzystać np. z pomocy agencji ratingowej, które zyskują coraz większe znaczenie na rynku albo z licznych narzędzi informatycznych.

 

 

  1. Problem z określeniem celów i adekwatnych do nich narzędzi ESG

 

Zebranie rzetelnych danych na temat organizacji to punkt wyjściowy do ustalenia celów ESG. Skąd mamy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jeśli nie wiemy, gdzie teraz jesteśmy? Dopiero po ustaleniu naszych obecnych wskaźników, dlaczego są takie, a nie inne, automatycznie będziemy mogli postawić sobie cele – na ile chcemy i możemy poprawić te wskaźniki oraz w jakim czasie.

Przykładowo, jeśli ustalimy, jaki mam parytet płciowy w firmie i przykładowo więcej mężczyzn zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, możemy wówczas postawić cel, żeby ten parytet wyrównać i dokonać zmian organizacyjnych. Zawsze jednak najpierw musimy się zastanowić, jakie mamy możliwości i w jakiej realnej perspektywie czasu jesteśmy w stanie wdrożyć zmiany i cele. Ważne, aby cele stawiać w każdym z obszarów ESG, pamiętając że w ramach zrównoważonego rozwoju firma dba zarówno o środowisko, jak i o społeczeństwo i ład korporacyjny w organizacji. Jednym z najpopularniejszych wskaźników środowiskowych, które firmy obserwują i badają jest np. ślad węglowy.

 

 

  1. Koszty związane z wdrożeniem ESG – czy to opłacalna inwestycja?

 

Wdrażanie zrównoważonych praktyk oraz stosowanie nowoczesnych, ekologicznych technologii w łańcuchach dostaw może prowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów oraz zredukowania kosztów energii i surowców. Wdrożone rozwiązania pozwalają firmom płacić tylko za te zasoby, których aktualnie potrzebują. To przekłada się na oszczędności i efektywność kosztową, co jest zgodne z zasadami ESG.

 

Dobre wdrożenie ESG to takie, które będzie kosztować, ale się zwróci – zarówno w oszczędnościach, jak i w zyskach – nie tylko tych stricte finansowych. Z tego powodu zawsze warto wdrożyć narzędzia ESG w firmie, ale będzie to opłacalne, jeśli skorzystamy ze wsparcia naprawdę doświadczonych ekspertów, którzy słuchają potrzeb swoich klientów i przede wszystkim (poza audytem danych i ich oceną) przygotowują dla firmy jasne strategie funkcjonowania ze wskazaniem czynników ESG, które należy rozwijać.

 

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza małych firm upatruje w ESG kolejny obszar, który nałoży na nich nowe obowiązki oraz wymusi dodatkowe koszty i wydatki. Mają rację, ponieważ wdrażanie strategii ESG może wymagać znaczących nakładów finansowych, czasowych i ludzkich, które mogą być poza zasięgiem finansowym lub organizacyjnym niektórych firm. Może to obejmować inwestycje w nowe technologie, szkolenia pracowników, badania nad zmianami w procesach produkcyjnych itp. Konieczne jest jednak postrzeganie zmian związanych z ESG jako nowej perspektywy rozwoju, instrumentu przewagi konkurencyjnej czy jako szansy na pozyskanie nowych klientów lub kontrahentów zobligowanych do współpracy z podmiotami, które działają w sposób zrównoważony.

 

 

  1. Obawy związane z brakiem jednolitych standardów wdrażania ESG

 

Z uwagi na brak jednolitych i oficjalnych wytycznych dotyczących wdrażania strategii ESG wiele firm nie wie od czego zacząć. Informacje, które można znaleźć w Internecie są albo bardzo ogólne, skomplikowane lub trudno dostępne. Dlatego najlepiej podjąć współpracę z profesjonalną firmą zajmującą się wdrażaniem strategii ESG dostosowanej do działalności firmy, branży, oczekiwań klientów, potrzeby uwzględnienia kwestii środowiskowych, społecznych lub korporacyjnych. Co ważne, nie wystarczy samo wdrożenie strategii, powinna ona być ciągle monitorowana tak, aby wiedzieć, czy się sprawdza i wymaga dalszych działań.

Czy Państwo również dostrzegacie te obawy? A może widzicie inne ryzyka związane ze wdrażaniem ESG?

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

www.esg-compliance.pl

https://www.linkedin.com/company/esgcompliance/

 

Katarzyna Hiller, Joanna Boroń

ESG Compliance

 

W projekt – działający przy RIG w Katowicach – zaangażowani są eksperci z KBZ Żuradzki, Barczyk & Wspólnicy i Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy.

 

Artykuł ukazał się w marcowym numerze „Business HUB”.

 

Wersja online numeru do pobrania: TUTAJ.

Najnowsze