Doradztwo finansowe i fundusze dla MŚP - RIG Katowice
En

Międzynarodowe PROJEKTY UNIJNE

realizowane PROJEKTY UNIJNE

Projekty realizowane:

PRZEPIS NA ROZWÓJ - AKADEMIA HR

PROJEKT: PRZEPIS NA ROZWÓJ – AKADEMIA HR

#FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

Projekt ogólnopolski realizowany od 01.01.2024r.  do 30.06.2026r. w partnerstwie przez:  Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Północną Izbę Gospodarczą Szczecinie oraz HRP Grants Sp. z o.o.

Celem projektu jest przygotowanie min. 90% z 919 objętych wsparciem pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną 438 firm do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy, poprzez dofinansowanie ich udziału w usługach rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych.

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (w tym PES) i ich pracownicy (bez osób samozatrudnionych), zespoły HR, pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną firmy oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów w przedsiębiorstwach.

Wsparciem objętych zostanie 919 pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów w tym 736 kobiet, zatrudnionych u 438 przedsiębiorców (w tym PES). Do 40% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) zgodnych z OKHR (Opis Kompetencji Kadr w obszarze HR). Kwalifikowalne w projekcie będą usługi rozwojowe zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej realizowanej w czasie rzeczywistym, szkoleniowe oraz doradcze.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji – w przygotowaniu

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty projektu zamieszczono na stronie internetowej projektu: www.ahr.przepisnarozwoj.eu

 

KONTAKT:

INFOLINIA: +48 42 208 06 06

E-mail: ahr@hrp.com.pl

Kontakt do biura projektu RIG w Katowicach:

Tel.: 32/ 351 11 86; 533 311 885

Email: kluksa@rig.katowice.pl; arolling@rig.katowice.pl

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

DigiER – Digital transborder Entrepreneurship Readiness

Projekt Digital transborder Entrepreneurship Readiness, w skrócie DIGIER, jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska), Kainotomia & Sia Ee (Grecja), Civic Computing Limited (Wielka Brytania – Szkocja), Gospodarska Zbornica Slovenije (Słowenia), Camera De Comert Si Industrie Bistrita Nasaud (Rumunia). Projekt rozpoczął się 01.05.2021 i potrwa do 30.04.2023.

Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat tego, w jaki sposób prowadzić efektywną działalność gospodarczą poza granicami swojego kraju, używając do tego narzędzi cyfrowych. Chcemy, by świadomość na temat dostępnych narzędzi, wzrosła zwłaszcza wśród europejskich pracowników izb gospodarczych, regionalnych agencji rozwoju, pracowników ośrodków rozwoju przedsiębiorczości, czy nauczycieli, trenerów i mentorów VET.

W trakcie projektu zostaną stworzone 2 produkty:

 1.  Przewodnik po transgranicznych strategiach przedsiębiorczości cyfrowej w środowisku biznesowym, 

CZYTAJ TUTAJ.

 1. Aplikacja mobilna DigiER dla przedsiębiorców.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj:

DIGIER jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+, KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness. Numer projektu: 2020-1-PL01-KA226-VET-096054. Niniejszy projekt odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

RAW - Raising Awareness on effective Waste management

RAW_NL7_PL

 

Projekt RAWRaising Awareness on effective Waste management   jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (lider projektu) w partnerstwie z Mindshift Talent Advisory lda Portugal, (Portugalia), DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Polska), GABROVSKA TARGOVSKOPROMISHLENA PALATA (Bułgaria), EuroVértice Consultores S.L. (Hiszpania), Association of Academicians Union (Turcja), Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Węgry). Projekt będzie realizowany w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2023. 

Dzięki projektowi RAW chcemy odmienić biznes tak, by zarabiając, sprzyjał środowisku naturalnemu. Aby to osiągnąć, pracujemy nad różnymi sposobami podniesienia poziomu wiedzy dot. efektywnego gospodarowania odpadami. Chcemy by ta wiedza trafiła do pracowników izb handlowych, agencji rozwoju regionalnego, władz lokalnych i ośrodków rozwoju przedsiębiorczości, nauczycieli, trenerów kształcenia zawodowego i mentorów, zmieniając ich świadomość i postawę. RAW będzie sprzyjać symbiozie i współpracy między gminami i przedsiębiorcami, zmieniając stereotypowe zachowania dotyczące zarządzania odpadami. W konsekwencji działania te mają mieć wpływ na świadomość i zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem rozwiązań z zakresu recyclingu, czy circular economy. Chcemy, by przedsiębiorcy dzięki nowym rozwiązaniom dbali o środowisko, czując że im się to zwyczajnie opłaca.

W ramach tego projektu chcemy przygotować dla przedsiębiorców dwa bardzo praktyczne narzędzia biznesowe, pozwalające na zdobycie unikatowej wiedzy z zakresu circular economy, recyklingu i zrównoważonego rozwoju, są to:

 1. Przewodnik po strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym w środowisku biznesowym. Będzie to przewodnik metodologiczny, połączony z kursem cyfrowym. Podręcznik będzie miał formę case studies, prezentowanych przez specjalistów, którzy nie tylko wiedzą, jak powinna funkcjonować gospodarka circular economy, ale także sami, jako praktycy, zaimplementowali te rozwiązania w swoim biznesie.

  Podręcznik będzie stanowił podstawę materiału do cyfrowego kursu: 

 2. Aplikacja uświadamiająca na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ta aplikacja będzie bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby grup docelowych projektu i będzie stanowiła narzędzie edukacyjne dot. ogółu najważniejszych informacji na temat circular economy i jej wdrażania. Cała najistotniejsze wiedza w tzw. pigułce, a więc w formie sprzyjającej zapamiętywaniu informacji przez użytkowników.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj:

RAW_Newsletter_3_PL

RAW_Newsletter_ 4_PL

RAW_Newsletter_5_PL

RAW_Newsletter 6_PL

 

Projekt RAW jest współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000025342. Niniejszy projekt odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

TECOFASH - Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models

Projekt Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models, w skrócie TECOAFSH, jest realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (lider projektu) w partnerstwie z Markeut Skills Sociedad Limitada, (Hiszpania), Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska), Institute of Entrepreneurship Development (Grecja), Lottozero società cooperativa (Włochy), Stowarzyszenie na rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych “Wici” (Polska), Lithuanian apparel and textile industry association (Litwa). Projekt będzie realizowany w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2023.

 

Projekt TECOFASH podejmuje 3 najważniejsze wyzwania: 

 1. Zmianę świadomości doświadczonych przedsiębiorców z branży mody. Chcemy poprawić ich poziom adaptacji wobec innowacyjnych rozwiązań, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.
   
 2. Chcemy dać nowe kompetencje osobom bezrobotnym i młodzieży, zwiększając ich szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy. Mamy nadzieję, że zdobycie wiedzy z zakresu stosowania innowacji, implementacji rozwiązań circular economy i używania cyfrowych systemów używanych w sektorze mody, sprawi, że staną się wymarzonymi pracownikami.

   

 3. Współpraca międzypokoleniowa i partnerska, a więc wzajemne uczenie się osób doświadczonych w branży, z tymi, którzy dopiero myślą o podjęciu pracy. Projekt przyczyni się do zwiększenia zainteresowania sektorem nowej gospodarki tekstylnej wśród młodych ludzi.

   

Planowane jest osiągnięcie 3 głównych wyników: 

 1. Zrównoważony i cyfrowy proces produkcyjny
  Zrealizowany dzięki pakietowi szkoleniowemu, który będzie skierowany do doświadczonych przedsiębiorców, jak i młodzieży, a będzie dotyczył perspektywy technicznej, skupiając się na produktach, źródłach zanieczyszczeń i procesach produkcji.

   

 2. Zrównoważone i cyfrowe zarządzanie modą
  Zrealizowany dzięki pakietowi szkoleń, adresowanych zarówno do doświadczonych przedsiębiorców, jak i młodzieży. Szkolenia będą skoncentrowane na aspektach zarządzania w biznesie, a także cyfryzacji przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej w czasach transformacji cyfrowej.

   

 3. Platforma współpracy online
  To działanie stworzy oczekiwany dialog między dwiema grupami docelowymi i ich współpracę ukierunkowaną na rzecz implementowania innowacji sektorowych, a ostatecznym rezultatem będzie zwiększenie zainteresowania wśród młodych ludzi tym sektorem.

   

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj:

TECOFASH jest współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000034636. Niniejszy projekt odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

EntreVET - Upskill the VET institutions by training the entrepreneurship office’s staff and VET teachers

EntreVET, czyli – Upskill the VET institutions by training the entrepreneurship office’s staff and VET teachers, rozpoczął się 01/09/2022 i jest realizowany w partnerstwie 7 organizacjami: z Polski, Belgii, Niemiec i Grecji (Lider: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER (Polska); Partnerzy: CONFEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (Belgia); EUROPAISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRAGER (EVBB) (Niemcy); AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (Grecja); Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (Polska); BK Consult GbR (Niemcy); INNOVATION HIVE (Grecja)).

Głównym celem projektu EntreVET jest stworzenie otwartego i przyjaznego dla przedsiębiorczości środowiska. Chcemy, by instytucje szkolnictwa zawodowego w realny sposób wpływały pozytywnie na pewność siebie studentów VET,  podejmujących nowe przedsięwzięcia biznesowe. Dzięki nowym kompetencjom niestraszne stanie się założenie własnej działalności, czy nawet start-upów. Zwiększymy tym samym szanse na zatrudnienie na unijnym rynku pracy.

Aby osiągnąć ten cel, ustanowiono dwa Cele Szczegółowe, które obejmują dwa poziomy działań, które należy podjąć w ramach projektu EntreVET. 

 • Pierwszym celem szczegółowym jest zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród uczniów szkół zawodowych, tak aby byli zdolni do angażowania się w inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości.
 • Drugim celem jest podniesienie kwalifikacji kadry i nauczycieli kształcenia i szkolnictwa zawodowego w zakresie kluczowych zdolności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, tak aby mogli przekazywać uczniom swoje umiejętności, bazując na własnym doświadczeniu i kulturze pracy.

W ramach projektu EntreVET zaplanowaliśmy szereg działań. Szczegółowo zamierzamy wdrożyć 3 Rezultaty, są to:

 

 • Rezultat 1: Zaprojektowanie i opracowanie narzędzia oceny poziomu praktyk przedsiębiorczych z wbudowanym systemem certyfikacji
  • Jedno narzędzie oceny, na które składać będzie się:
   1. metodologia oceny i ewaluacji praktyk przedsiębiorczych instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, 
   2. system certyfikacji przyznawania znaku przedsiębiorczości

     

 • Rezultat 2: Zaprojektowanie i dostarczenie OER (Otwartych zasobów edukacyjnych) dostosowanych do potrzeb w zakresie podnoszenia umiejętności w zakresie przedsiębiorczości kadry VET (szkolnictwa zawodowego) i nauczycieli w instytucjach VET
  • Jeden zestaw OER dostosowany do potrzeb przedsiębiorczych kadry VET i nauczycieli, składający się z
   •  jednej podstawy programowej 
   • i dwóch specjalizacji (po jednej dla każdego typu ucznia, kadry/nauczyciela VET).

     

 • Rezultat 3: Dostarczenie rekomendacji dot. koncepcji projektu EntreVET
  • Jeden raport z zaleceniami dotyczącymi polityki, który zostanie przekazany zarówno zainteresowanym stronom, jak i osobom decyzyjnym.

Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć następujące rezultaty:

 • R1: Zwiększymy szanse na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych. Stanie się to dzięki ich wysokim kompetencjom z zakresu przedsiębiorczości. Tym samy wzrośnie liczba osób, które zdecydują się na samozatrudnienie.
 • R2: Zwiększymy atrakcyjność kształcenia i szkolnictwa zawodowego, dzięki wprowadzeniu innowacyjnych praktyk. Tym samym zwiększenie liczby zatrudnionych absolwentów tego kierunku, którzy będą świetnym źródłem wiedzy na temat sprawdzonych case studies.
 • R3: Kierunki kształcenia uczące przedsiębiorczości znajdą się w top dziesiątce rankingów uczelni i instytucji kształcenia.
 • R4: Podniesiemy kwalifikacje kadry i nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego. Korzystanie z naszych innowacyjnych materiałów i narzędzi e-lerningowych stanie się powszechną praktyką, a wszystko to wpłynie na lepsze zrozumienie tego, czym są umiejętności i praktyka w zakresie przedsiębiorczości.
 • R5: Powstanie moda na przedsiębiorczość, a tym samym uczniowie VET poczują prawdziwego ducha przedsiębiorczości. Stanie się to dzięki praktykom prowadzonym przez przedsiębiorców i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli instytucji VET.
 • R6: Nasza dobra praktyka stworzona w ramach projektu stanie się standardem wśród krajów UE.

   

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj:

www: http://entrevet.org/#

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2021-1-PL01-KA220-VET-000033210. Niniejszy projekt odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

e- Seller - foStering E-retaiL in ruraL EU aReas

Projekt e- Seller  (foStering E-retaiL in ruraL EU aReas) rozpoczął się 01/09/2022 i jest realizowany w partnerstwie 7 organizacji: z Niemiec, Grecji i Polski (Lider: WESTDEUTSCHE R HANDWERKSKAM MERTAG (Niemcy); Partnerzy: Europe Unlimited e.V. (Niemcy); Association of Thessalian Enterprises and Industries (Grecja); KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja); Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (Polska); DANMAR COMPUTERS SP ZOO (Polska)). Planowana data zakończenia projektu to 31/08/2024. 

Projekt e-SELLER ma na celu rozwój transformacji cyfrowej i wsparcie przedstawicieli handlu detalicznego, pracujących na obszarach wiejskich. Chcemy by ten projekt przyczynił się do usuwaniu barier, z jakimi borykają się przedsiębiorcy działający na wsiach.

Cele projektu to:

 • wyposażenie trenerów kształcenia zawodowego w skuteczny i atrakcyjny program szkoleniowy, dostosowany do potrzeb i oczekiwań pracowników handlu detalicznego działających na obszarach wiejskich; udostępnianie treści edukacyjnych poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych;
 • przeszkolenie pracowników Izb/stowarzyszeń, tak oby organizacje te stały się źródłem wiedzy na temat możliwości zatrudnienia na poziomie lokalnym i regionalnym oraz miejscem wspierającym konkurencyjność;
 • powiązanie potrzeb wiejskiego rynku pracy z sektorem VET (szkolnictwa zawodowego) poprzez synergię i współpracę z partnerami z innych krajów;
 • zwiększenie wiedzy uczestniczących organizacji partnerskich;
 • rozpowszechnianie wyników i działań projektu na poziomie lokalnym/regionalnym, krajowym i unijnym.

Osiągnięte zostaną trzy konkretne rezultaty:

 • e-SELLER Digital E-retail Report, e-book zawierający 3 raporty krajowe (po jednym na każdy kraj partnerski), w których zostaną przedstawione umiejętności cyfrowe, potrzeby i wyzwania pracowników handlu detalicznego na obszarach wiejskich UE.
 • Program Szkoleniowy e-SPRZEDAWCA, zestaw modułów dotyczących technologii i umiejętności miękkich, które można wykorzystać w e-handlu.
 • Ponadto powstanie zestaw samouczków wideo z przykładami wykorzystania tych technologii w e-handlu wraz z zestawem rotacyjnych e-kartek zawierających scenariusze dotyczące zastosowania umiejętności miękkich w doświadczeniach zawodowych w e-handlu.

Projekt jest adresowany do:

 • Wiejscy dostawcy VET/trenerzy
 • Personel izb/stowarzyszeń
 • Pracownicy handlu detalicznego zlokalizowanego na obszarach wiejskich UE.

Projekt zapewni program szkoleniowy VET, który można dostosować do potrzeb pracowników. Program szkoleniowy pomoże im rozwinąć umiejętności i kompetencje cyfrowe. Jest zatem swoistą odpowiedzą na wyzwania wynikające z trwającej transformacji cyfrowej tego sektora.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj:
https://e-seller.erasmus.site/

e- SELLER_Newsletter_2_PL

Projekt ten współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2022-1-DE02-KA220-VET-000085685. Niniejszy projekt odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

PROJEKTY ZREALIZOWANE

zrealizowane projekty unijne

Śląskie. zawodowcy

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” był realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (partnerzy projektu). Projekt był realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.10.2023.

„Szkolnictwo zawodowe ma przed sobą przyszłość i warto wspierać młodych ludzi i ich nauczycieli w zdobywaniu zawodowych szlifów, a jednocześnie zachęcać przedsiębiorców do współpracy. Mamy ogromny potencjał, znakomicie wykształcone kadry i prężnie rozwijające się firmy, które poszukują wykwalifikowanych pracowników. Warto zacieśnić współpracę i wspólnie budować rozwój regionu i kraju” – mówił podczas inauguracji Projektu marszałek Jakub Chełstowski.

Na rynku pracy brakuje specjalistów a nowoczesna gospodarka potrzebuje wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dlatego musimy promować szkolnictwo zawodowe i odczarować jego wizerunek” – Tomasz Zjawiony -Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Główne cele Projektu to:

–  poprawa oferty i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, kursach i doradztwie.

– zwiększenie kompetencji nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim oraz wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia dla uczestników:

a) Szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu oraz pozostałych przedstawicieli kadry pedagogicznej.

b) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów

c) Kursy/szkolenia umożliwiające Uczniom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

d) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 Uczestnika organizowane u pracodawców; Uczniowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 2000,00 zł;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach prowadziła działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych oraz organizacji kursów i szkoleń dla łącznie 600 uczniów szkół biorących udział w projekcie.

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

Monika Jochymek – Kierownik ds. realizacji Projektów, tel.: 32 781 48 52

WARTOŚĆ PROJEKTU 18 186 586,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 15.458.598,52 zł

Strona internetowa projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl/

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie wraz z załącznikami:

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie
Załącznik nr 1 – Formularz Rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 3 – Lista szkół i branż uczestniczących w projekcie
Załącznik nr 4 – Indywidualny Plan Działania


Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu

Umowa w sprawie udziału w kursie/szkoleniu
Załącznik nr 1 – Program kursu/szkolenia
Załącznik nr 2 – Indywidualna lista obecności
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdu


Umowa o organizację stażu uczniowskiego

Umowa o organizację stażu uczniowskiego
Załącznik nr 1 – Program stażu uczniowskiego
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o odbyciu stażu
Załącznik nr 3 – Lista obecności
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów dojazdów
Załącznik nr 6 – Wniosek o refundację kosztów stażu
Załącznik nr 7a – Wniosek o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty
Załącznik nr 7b – Wniosek o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty
Załącznik nr 8 – Oddelegowanie pracownika do pełnienia funkcji stażysty
Wzór noty obciążeniowej

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP

Projekt realizowany był od stycznia 2022 r. do końca listopada 2023 r. w partnerstwie przez: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz HRP Grants Sp. z o.o.

Celem projektu było rozwinięcie potencjału adaptacyjnego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 660 mikro, małych i średnich firm poprzez podniesienie przez min. 90% z 1320 ich pracowników objętych wsparciem, kompetencji menedżerskich w zakresie cyfryzacji. Cel ten bezpośrednio realizował cel szczegółowy POWER poprzez rozwój kapitału ludzkiego niezbędnego do poprawy zarządzania i adaptacji. Wsparciem w ramach projektu objętych było 1320 pracowników z 660 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru całego kraju.

Wsparcie w ramach projektu było realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i mogło obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie cyfryzacji.

Grupę docelową stanowili właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

Całkowita wartość projektu to 29 699 486,85 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków UE 24 648 836,85 zł

Informacje o projekcie:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: 
cyfryzacja@hrp.com.pl

Doradcy Lokalni RIG w Katowicach:
tel.: (32) 351-11-86, (32) 781-48-66
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

SYSTEM OPERATORA tutaj.  


Do pobrania:

1. Regulamin Rekrutacji

2. Załączniki Regulamin Rekrutacji

3. Dokumenty projektu, pytania/odpowiedzi

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Akademia Menedżera MMŚP 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Głównym celem projektu było rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych mikro, małych i średnich firm z trzech województw dzięki podniesieniu (przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników) kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt obejmował refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 750 pracowników 375 MMŚP:

 • z terenu woj. łódzkiego (300 os.)
 • śląskiego (300 os.)
 • opolskiego (150 os.)

Grupę docelową wsparcia w projekcie stanowili właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planowało się awans na stanowisko kierownicze.

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowiła kadra małych przedsiębiorstw, zaś max. 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie w ramach projektu było realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wsparcie w ramach projektu mogło obejmować refundację kosztów:

 • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
 • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Operator projektu:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

Partnerzy projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Opolska Izba Gospodarcza

HRP Group sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 

1.07.2020 do 30.06.2022.

Obszar realizacji:

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:

tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

 

 

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:
Doradca lokalny:

tel.: + 48 (32) 351 11 86 lub +48 (32) 781 49 92
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl 

Rozpoczęcie rekrutacji w projekcie (4 nabór) od 08.09.2021 r. o godz. 8:00.

Zachęcamy już teraz do zapoznania się z regulaminem rekrutacji wraz z załącznikami, które znajda Państwo poniżej.

Regulamin rekrutacji i załączniki do regulaminu

Umowa z załącznikami

Całkowita wartość projektu to  10 499 527,50 zł.

Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” był realizowany przez Powiat Tarnogórski (lider projektu) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie (partnerzy projektu). Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.03.2022.

Celem głównym Projektu było dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych z terenu powiatu tarnogórskiego.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia dla uczestnika projektu:

 1. a) doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • obowiązkowe dla każdego Uczestnika;
 • 3 godziny indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na 1 Uczestnika;
 1. b) Kursy/szkolenia nadające uprawnienia i umożliwiające Uczestnikom zdobycie nowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • jeden Uczestnik może wziąć udział w kilku kursach/szkoleniach – uruchomienie danego kursu/szkolenia w danym roku szkolnym jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby Uczestników;
 • wykaz możliwych kursów/szkoleń dla danej szkoły i danego kierunku kształcenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Projektu.
 1. c) 150-godzin praktyki lub stażu zawodowego dla 1 uczestnika
 • organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
 • Uczestnikowi za czas uczestnictwa w praktyce/stażu zawodowym (w wymiarze 150h) przysługuje stypendium w wysokości 1600,00 zł brutto;

W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach prowadziła działania w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla 300 uczniów szkół biorących udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach;
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach
 • Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne: www.powiat.tarnogorski.pl/pasusz

 Obecnie trwa trzeci etap rekrutacji uczniów do projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU 4 743 277,05 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ 4 506 113,20 PLN

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu w ramach działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Specjalista ds. Internacjonalizacji - nowy zawód na zlecenie internacjonalizacji MŚP Internationalization Service Officer - new WBL profession in duty of SME internationalization

Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization (projekt zakończono)

Projekt Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization, w skrócie ISO, został już zakończony, ale nadal możesz korzystać z jego rezultatów! ISO był realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą (lider projektu) w partnerstwie z DANMAR Computers (Polska), Heraklion Chamber (Grecja), CENFIM (Hiszpania), AEVA (Portugalia), IFEL Campania (Włochy) oraz Munster Technological University, wcześniej Institute of Technology Tralee (Irlandia). Pierwotnie projekt miał trwać od 01.10.2019 do 30.09.2021, jednak z powodu pandemii COVID-19 postanowiono wydłużyć jego czas realizacji do 31 marca 2022.  

Głównym celem projektu było stworzenie materiałów dydaktycznych dla pracowników izb gospodarczych oraz ekspertów jednostek edukacyjnych, pracujących bezpośrednio z MŚP w obszarze ekspansji zagranicznej. Wypracowane materiały mają pomóc wymienionym wyżej grupom w rozwijaniu ich międzynarodowego obszaru biznesowego MŚP.  Projekt dodatkowo miał za zadanie wypracować ramy i zakres utworzenia nowej funkcji w izbach gospodarczych oraz jednostkach wspierających ekspansję międzynarodową MŚP, jaką jest Oficer ds. Internacjonalizacji.

Owoce projektu Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization możesz poznać wchodząc na stronę:  http://iso.erasmus.site, do czego serdecznie zachęcamy!

Projekt ISO był współfinansowany przez UE w ramach programu Erasmus +, KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training. Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-064979. Niniejszy projekt odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Projekt „Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” był realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica (lider projektu).

Głównym celem projektu było ustandaryzowanie działania Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz zwiększenie liczby sporów gospodarczych rozwiązywanych w drodze postępowania mediacyjnego.


W ramach projektu Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach  prowadziła działania upowszechniające mediację gospodarczą jako polubowną metodę rozwiązywania sporów w środowisku przedsiębiorców oraz w szeroko rozumianym otoczeniu społeczno-gospodarczym (m.in. wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowiska mediatorów i pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, administracji rządowej i samorządowej oraz studentów studiów kierunków prawniczych).


W ramach projektu organizowane byłyrównież szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury oraz środowiska mediatorów, a także panele dyskusyjne eksperckie z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych skierowane do interesariuszy mediacji: przedstawicieli prokuratury, sądownictwa, mediatorów, pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedsiębiorców i absolwentów wybranych kierunków studiów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2019Wartość Projektu:
 1 144 362,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
 964 468,29 złProjekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Doradztwo finansowe

Prowadzimy działalność polegającą na doradztwie finansowym dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą lub dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego ale także na terenie całej Polski,
w ramach instrumentów zwrotnych, dotacyjnych oraz kredytów komercyjnych.

OBSZAR FINANSOWY W JAKIM DZIAŁAMY:

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 

 

W zakresie środków unijnych współpracujemy z Regionalnymi oraz Ogólnopolskimi Instytucjami Finansującymi: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Śląski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Oferujemy także doradztwo dla firm dotkniętych pandemią COVID-19.

Kontakt

Kamila Lewandowicz

Dyrektor ds finansowania

Translate »