• 05/04/2022 - 06/04/2022
  • 10:00 - 14:00
  • Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach
  • bezpłatne

VI edycja konferencji odbędzie się w  5 – 6 kwietnia 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach. Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem różnych środowisk. Co roku, udział w nim biorą przedstawiciele krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego, instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego, a także władze państwowe i samorządowe.

 

Tematem przewodnim VI konferencji EDUAL jest interdyscyplinarność nauki i jej wprowadzenie do procesu nauczania. Celem zaś pokazanie dobrych praktyk i wyników na przykładzie doświadczeń Politechniki Śląskiej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także porównanie wyników tej formy kształcenia na różnych uczelniach.

Wcześniejsze edycje były poświęcone m.in. koncepcji kształcenia dualnego i porównaniu kilku istniejących w tym czasie modeli. Ogłoszono również powstanie pierwszego w Polsce Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Ostatnia edycja skupiała się na kształceniu dualnym w zakresie wyzwań współczesnego publicznego transportu zbiorowego w miastach i metropoliach.

Wszystkie polskie uczelnie wyższe, które prowadzą studia dualne mogą wziąć udział w wydarzeniu. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie wymianie doświadczeń w prowadzeniu studiów dualnych. W drugim dniu uczniowie szkół średnich oraz nauczyciele będą mieli okazję zobaczyć prezentację absolwentów i możliwości edukacji dualnej.

 

Program konferencji EDUAL 2022

 

05.04.2022 r. (wtorek)

10:00 – 10:30

Otwarcie konferencji

– Rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk

– Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

– Wiceminister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek

– Prezydent Gliwic Adam Neumann

– Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek

10:45 – 11:30

Jak daleko nauce do biznesu? Dobre praktyki w tworzeniu start-upów

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznej Akademii-Górniczo Hutniczej

11:45 – 12:30 Panel I – Formy kształcenia dualnego

Tematyka panelu: współpraca z partnerami przemysłowymi, uczelniami zagranicznymi; prowadzenie projektów interdyscyplinarnych; dobre praktyki, główne kierunki

12:45 – 13:30 Panel II – Wyzwania kształcenia dualnego 

Tematyka panelu: kształcenie w warunkach pandemii; wyzwania kształcenia zdalnego w aspekcie studiów dualnych; przygotowanie uczelni i bazy laboratoryjnej dla studentów dualnych

13:45 – 14:30Panel III – Efekty kształcenia dualnego

Tematyka panelu: podsumowanie kilku lat prowadzenia studiów dualnych; przykłady losów zawodowych absolwentów studiów dualnych

14:30 Lunch, spotkania tematyczne i dyskusje

 

 

06.04.2022 (środa)

10:00 – 11:00

Prezentacja programów studiów dualnych oraz różnych form dodatkowej działalności studenckiej pozwalającej na indywidualny rozwój studentów

11:15 – 12:30

Panel dyskusyjny – Przykłady losów zawodowych absolwentów studiów dualnych widziane z perspektywy uczestnika studiów dualnych i pracodawcy

12:45 – 14:00

  • zwiedzanie laboratoriów
  • pokazy kół naukowych i prac studenckich
  • symulacje zajęć

 

 

Możliwość zarejestrowania na stronie konferencji:  ZOBACZ TUTAJ.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat nad wydarzeniem. 

Najnowsze