Dostrzegając konieczność tworzenia nowych programów, dopasowanych do cyfrowej i zmiennej gospodarki, opartych na nowych analizach, zastępujących stare modele zarzadzania, Wyższa Szkoła Biznesu proponuje studia Executive MBA (partner merytoryczny: Webster University) MBA (partner merytoryczny: EY Academy of Business) i ACCA (partner merytoryczny: EY Academy of Business) oraz blisko 100 kierunków studiów podyplomowych w dwóch wariantach: stacjonarnie oraz online.

 

Executive MBA (partner merytoryczny: Webster University)

Najwyższej kadrze zarządzającej, poszukującej najnowszych i praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy dedykowane są studia Executive MBA, realizowane w partnerstwie z Webster University. Program dostarcza doświadczeń transformacyjnych, tworząc unikalne środowisko, w którym najcenniejsza jest proaktywność i kreatywność. Kilkuletnie doświadczenie menedżerskie Słuchaczy kierunku umożliwia naukę od pewnego poziomu, bez konieczności nauki podstaw zarządzania. Wśród prowadzących zajęcia znajdują się m.in.: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Roman Młodkowski, Marek Zuber, dr Marcin Lis, dr Grzegorz Kądzielawski.

W ramach studiów Słuchacze uczestniczą w bezpłatnym badaniu PRISM, który jest opartym na najnowszych osiągnięciach neurologii narzędziem przeznaczonym do identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy. Oprócz analizy profilu zachowań preferowanych, Słuchacze otrzymają raporty: Inteligencji Emocjonalnej, cech „Wielkiej Piątki”, Odporności Psychicznej oraz Preferencji Zawodowych. Wspólna analiza treści raportów PRISM daje możliwość lepszego zrozumienia siebie i swojego stylu działania – także w zakresie kierowania ludźmi oraz innych relacji biznesowych, co jest szczególnie istotne w kontekście wciąż zmieniającego się świata i nieprzewidywalnych, niejednoznacznych przeobrażeń rynku i funkcjonujących na nim instytucji.

 

Studia MBA i ACCA (partner merytoryczny: EY Academy of Business)

Celem programu realizowanego w partnerstwie z EY Academy of Business jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Słuchacze uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży, lokalizacji oraz niepewnych warunków otoczenia. Program koncentruje się na praktycznych technikach i umiejętnościach niezbędnych finansistom. Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie.

 

Program studiów Master of Business Administration powstał we współpracy z EY Academy of Business (dawniej Ernst & Young), firmą, która jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Ukończenie studiów MBA jest jednym z wymogów uprawniających do zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dodatkowo słuchacze mogą uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych realizowanych we współpracy z EY Academy of Business.

 

Studia MBA w ochronie zdrowia (partner merytoryczny: EY Academy of Business)

Studia MBA w ochronie zdrowia w Akademii WSB adresowane są do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia oraz osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. Według zmian planowanych przez Resort Zdrowia osoby te zobowiązane będą m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia. Formuła studiów zapewnia pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Absolwenci kierunku mogą otrzymać dodatkowe certyfikaty, w tym „Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska”.

 

Praktyczne „know-how” na studiach podyplomowych

Szczególną popularnością cieszą się w ostatnim czasie kierunki, które umożliwiają Słuchaczom nabywanie konkretnych umiejętności, praktycznego „know-how”, sprawdzonego już w innych organizacjach. Słuchacze otrzymują konkretne narzędzia, które mogą praktycznie od razu zastosować w swoich organizacjach. Do takich kierunków z pewnością należą: Kadry i płace w praktyce, HR Business Partner, Zarządzanie projektami, Zarządzanie BHP, Rachunkowość i finanse, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych – studia organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych czy Data Scientist – Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych. Co roku niesłabnącą popularnością cieszą się również takie kierunki, jak: Psychologia przywództwa, Akademia Profesjonalnego Coachingu, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czy Zarządzanie kapitałem ludzkim.

 

Pełna oferta studiów MBA i podyplomowych w Akademii WSB

Najnowsze