Już tylko niespełna 2 tygodnie mają przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 249 osób na dołączenie do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W ostatniej fazie połączonych (drugiego i trzeciego) etapów wdrażania PPK przypominamy najważniejsze terminy, których należy dotrzymać, aby na czas wdrożyć program w swojej firmie.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program długoterminowego oszczędzania współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Pracodawcy oprócz finansowania wpłat są odpowiedzialni także za wdrożenie i obsługę programu. Obecnie do PPK przystępują przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 249 pracowników.

– Planując harmonogram wdrożenia PPK, należy pamiętać o kilku punktach, które powinny zostać przeprowadzone w odpowiedniej kolejności, ponieważ ustawa dokładnie wskazuje terminy, w jakich powinny zostać wykonane – mówi Jarosław Froncz, dyrektor ds. relacji z klientami w PFR TFI.

 

Pierwsza data przypada już 27 października – jest to ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Chociaż czasu do ustawowego terminu zostało już niewiele, pracodawcy mają szansę, by dopełnić wszystkich formalności w terminie. Jarosław Froncz podkreśla, że dzięki systemowi do zawierania umów online przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ umowę o zarządzanie z PFR TFI mogą podpisać w zaledwie kilkanaście minut z dowolnego miejsca poprzez stronę umowappk.pfrtfi.pl

 

– Zdalnie można też przeprowadzić pozostałe etapy procesu wdrożenia PPK. W PFR TFI udostępniamy pracodawcom system iPPK, dzięki któremu wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem listy pracowników, podpisaniem umowy o prowadzenie PPK, przekazywaniem wpłat można wykonać z dowolnego miejsca. To duże ułatwienie zwłaszcza teraz, kiedy staramy się ograniczać bezpośrednie spotkania – wyjaśnia Jarosław Froncz.

 

Kolejny termin, o którym należy pamiętać podczas wdrażania PPK, przypada 10 listopada. Na ten dzień ustawodawca wyznaczył ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK, którą pracodawca podpisuje w imieniu i na rzecz pracowników. Tę umowę można podpisać też wcześniej, jednak najwcześniej 10 dni po zawarciu umowy o zarządzanie PPK.

 

Proces wdrożenia zamyka obliczenie i przekazanie pierwszych wpłat. Tu ustawa wskazuje, że pierwsze wypłaty nalicza i odprowadza się od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK i przekazuje do 15. dnia kolejnego miesiąca. Zatem jeśli wynagrodzenie za listopad pracodawca wypłaca jeszcze w tym samym miesiącu, na odprowadzenie wpłat pracodawca ma czas do 15 grudnia. Natomiast w przypadku gdy wynagrodzenie za listopad wypłaci w grudniu, termin odprowadzenia wpłat przesuwa się do 15 stycznia 2021 r.

 

 

Wszystkim, którzy mają jeszcze przed sobą proces wdrożenia PPK, przypominamy harmonogram:

 

Najnowsze