Działając na podstawie § 24 pkt 2 Statutu RIG w Katowicach i uchwały Rady RIG w Katowicach nr 3
z dnia 20 lutego 2023 r., Prezes, Dyrektor Generalny Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zwołuje

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ w KATOWICACH

które odbędzie się
29 czerwca 2023r. o godzina: 10.00 – I termin, godz. 10.15 – II termin
miejsce: Hotel Vienna House Easy by Wyndham
ul. Sokolska 24, Katowice
sale Opal, I piętro

 

Projekt Porządku Obrad WZC RIG w Katowicach

 

Zgodnie z §24 pkt 3 Statutu RIG w Katowicach, przysługuje Państwu prawo do składania wniosków w przedmiocie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, najpóźniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. W terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Izby będą wyłożone do wglądu materiały przygotowane na Walne.

 

Poniżej dokumenty w wersji online:

 

Sprawozdanie Prezesa z Działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 2018-2023

Projekt Statutu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Strategia i Program Działania Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Sprawozdanie z działalności Rady Izby

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

 

W związku z tym wydarzeniem, legalizacja oraz pozostałe biura Izby będą nieczynne.

 

Kontakt:

kom. 601 180 080

Najnowsze