12 maja zmarła Maria Pańczyk-Pozdziej – polityk, propagatorka kultury i gwary śląskiej, wieloletnia dziennikarka Radia Katowice.

 

Zmarła była osobą powszechnie znaną i szanowaną, która dzięki swojej działalności zdobyła dużą popularność i uznanie. Przez 50 lat pracowała w rozgłośni Radia Katowice.

 

Była inicjatorką konkursu “Po naszymu, czyli po śląsku”, którego podstawą stały się śląski etos pracy, wartości moralne i śląska gwara, a także autorką telewizyjnego cyklu “Sobota w Bytkowie, emitowanego w latach 1993-99 w Telewizji Katowice. Napisała do niego kilkadziesiąt tekstów piosenek. Zasiadała w jury różnych konkursów i festiwali, popularyzujących gwarę i tradycję Śląska.

 

Maria Pańczyk była radną Sejmiku Województwa Śląskiego, senatorem VI, VII, VIII i IX kadencji, a w latach 2011-2015 wicemarszałkiem Senatu VIII kadencji.

 

Jej działalność została wielokrotnie dostrzeżona i uhonorowana. W 1995 otrzymała Nagrodę imienia Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski, w 2002 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku otrzymała Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico Bono” przyznawany przez Kapitułę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu nagrody, Platynowym Laurem odznaczoną Marię Pańczyk-Pozdziej za:

 

„szczególną miłość do Górnego Śląska, popularyzowanie bogactwa śląskiej kultury, zaangażowanie w promocję Śląska, godne sprawowanie funkcji Senatora RP oraz zaangażowanie i wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej”.

 

W imieniu całej społeczności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach składamy najbliższym Zmarłej wyrazy ogromnego żalu i współczucia.

 

Pogrzeb Marii Pańczyk-Pozdziej odbędzie się w Tarnowskich Górach w przyszłym tygodniu.

Najnowsze