Nowa rektor Akademii Górnośląskiej mówi o wyzwaniach stojących przed najstarszą uczelnią niepubliczną w regionie, aktywności w obszarze organizacji wydarzeń konferencyjno-kongresowych, a także misji edukacyjnej, badawczej i społecznej wdrażanej przez uczelnię.

 

“Tu zaczyna się przyszłość” – to hasło przewodnie Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Nowa rektor – nowy rozdział w historii Akademii Górnośląskiej pod Pani przywództwem. Jakie wyzwania związane z tą sukcesją stoją przed uczelnią?

 

Objęcie stanowiska rektora w najstarszej niepublicznej uczelni na Górnym Śląsku, to dla mnie ogromny zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność, którą przyjmuję z pokorą i nadzieją. Sukcesja to niewątpliwie wyzwanie dla każdej firmy, niezależnie od branży, w której funkcjonuje. W procesie zmiany uczestniczą wszyscy interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni – od nestora i sukcesora po pracowników, klientów – w naszym przypadku studentów i otoczenie zewnętrzne. Akademia Górnośląska (dawniej Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach) od zawsze była miejscem, w którym kształciliśmy przyszłych liderów, badaczy i specjalistów.

 

Dzięki współpracy całej społeczności akademickiej, utrzymujemy stabilną pozycję na edukacyjnej mapie regionu. Aktualnie oferujemy 29 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 5 wydziałach, w tym dwóch Wydziałach Zamiejscowych w Żorach oraz w Wiedniu. Proponujemy również ponad 50 specjalności studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia, a także posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Jednak dzisiaj spoglądamy w kierunku przyszłości. Jak mówił Heraklit z Efezu: Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Ważne jest, aby przeprowadzić uczelnię sprawnie przez tę zmianę, budując jej przyszłość w oparciu o wzajemne zaufanie i jasno określone cele. Sukcesja, podczas której nowa generacja buduje współczesną kulturę organizacyjną, przedstawia swoje koncepcje funkcjonowania organizacji, nowe kierunki rozwoju i wizję przyszłości.

 

Akademia Górnośląska to uczelnia z historią. Jakie elementy tradycji planuje Pani zachować w uczelni, a jakie z kolei nowe wyzwania przed nią stoją?

 

Rozpoczynamy kolejny rozdział ponad 30-letniej księgi Akademii Górnośląskiej. Rozdział o charakterze ewolucyjnym, którego treść piszę z zespołem, który razem tworzył historię uczelni, a teraz buduje jej przyszłość. Moim priorytetem jest kontynuacja zarządzania uczelnią w oparciu o wartości, na których zbudowana została Akademia, tj. jakość, wiarygodność i innowacyjność. Celem Akademii jest dążenie do doskonałości w każdej dziedzinie naszej działalności, w poczuciu zaufania, transparentności i etycznego działania. Przywiązanie do tradycji to fundament, ale to innowacyjność jest kluczem do przyszłości. Świat się zmienia, a my musimy być gotowi na wyzwania.

 

Czeka nas kolejny etap transformacji cyfrowej uczelni, konieczność nowego podejścia do edukacji młodzieży z uwagi na wszechobecną digitalizację, a co się z tym wiąże – wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauce i dydaktyce. Inwestycja w nowoczesne metody nauczania, wspieranie badań naukowych i promocja przedsiębiorczości to priorytety w naszej działalności. Nie mniej istotna jest również kontynuacja współpracy z biznesem oraz wzmocnienie umiędzynarodowienia uczelni. Dalszy rozwój w tych dwóch obszarach pozwoli studentom na zdobycie doświadczeń w różnych środowiskach akademickich i kulturowych, z kolei dla kadry uczelni stanowi przestrzeń do spojrzenia na zagadnienia dydaktyczne i naukowe z innej perspektywy.

 

100 dni na nowym stanowisku za Panią. Jakie są najważniejsze osiągnięcia uczelni w trakcie tych 3 miesięcy?

 

To był bardzo intensywny czas. Za nami inauguracja roku akademickiego we wszystkich ośrodkach uczelni. Szczególnie cieszy mnie fakt, że po długim okresie pandemii zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki w Wydziale Zamiejscowym AG w Wiedniu. W Austrii restrykcje obowiązywały dużo dłużej niż w Polsce i dopiero teraz możemy w pełni wrócić do kształcenia stacjonarnego. Ponadto, na prośbę Polonii w Wiedniu uruchomiliśmy zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Gaudeamus. Niezmiernie cieszę się z chęci tych młodych ludzi do zdobywania umiejętności posługiwania się językiem polskim i poznawania kultury naszego kraju. To fascynująca okazja do nawiązywania nowych znajomości, budowania relacji oraz promocji polskiego dziedzictwa kulturowego i językowego wśród dzieci Polonii mieszkającej w Austrii.

 

W tym roku świętujemy kolejny jubileusz – nasz Wydział Zamiejscowy w Żorach obchodzi 20-lecie działalności. To ważny kamień milowy, który świadczy o stabilności, zaangażowaniu społeczności akademickiej oraz sukcesach uczelni. Jest to dla nas czas do refleksji, świętowania oraz planowania przyszłości. Za nami również m. in. obchody Światowego Dnia Fizjoterapii, zorganizowane w Ustroniu. Organizatorem wydarzenia był Wydział Medyczny Akademii Górnośląskiej, Fundacja Promocji Nauki i Sportu Akademickiego oraz Urząd Miasta Ustroń. Patronat nad obchodami objęła Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

 

Niebywałą okazją do wymiany doświadczeń był Tydzień Przyszłości, podczas którego odbyły się spotkania tematyczne z ekspertami – absolwentami uczelni. Przyjemnym akcentem kończącym tydzień był Bal Absolwentów Akademii Górnośląskiej, stanowiący nie tylko okazję do wspomnień, ale również moment refleksji nad przyszłością.

 

Uczelnia działa także aktywnie w zakresie organizacji konferencji, kongresów i warsztatów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, z których część ma charakter cykliczny.

 

Tak, od czasu objęcia przeze mnie funkcji rektora byliśmy organizatorem i partnerem szeregu konferencji naukowych, m.in. „Neuroefektywni”, „Porozmawiamy o HIV: Twoja Rola w Zapobieganiu i Wsparciu”, „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”, „Szanse, zagrożenia i wyzwania dla spółdzielczości mieszkaniowej, mieszkalnictwa komunalnego i społecznego”, „Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia może być szansą na utrzymanie pozycji regionu w gospodarce Polski?”, „V Międzynarodowa Konferencja ECON”, „Dziedzictwo biznesowe: najlepsze praktyki dla firm rodzinnych”.

 

Akademia Górnośląska cały czas się rozwija i jest obecnie prężnie działającym ośrodkiem akademickim, za co niejednokrotnie była odznaczana i nagradzana, ostatnio m.in. Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Statuetką Diamentu Specjalnego Cezara Śląskiego Biznesu.

 

Z ogromną radością i dumą przyjęliśmy te niezwykle ważne wyróżnienia, które stanowią uznanie naszych wysiłków i zaangażowania na rzecz rozwoju naszej społeczności lokalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez zaangażowania naszych pracowników, studentów, jak i partnerów zewnętrznych. To nasza wspólna praca i nasz wspólny sukces. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, ale również zdajemy sobie sprawę, że to zobowiązuje nas do dalszego działania na rzecz naszego regionu. Będziemy kontynuować naszą misję edukacyjną, badawczą i społeczną, dążąc do jeszcze większych sukcesów i przyczyniając się do rozwoju województwa śląskiego.

 

Na koniec chciałam zapytać, czego Pani życzyć?

 

Wytrwałości, 48-godzinnej doby oraz zachowania work-life balance! Dziękuję za rozmowę oraz życzę dalszych sukcesów i powodzenia w realizacji wyznaczonych celów.

 

Rozmawiała Marta Banaś

Specjalista ds. komunikacji i PR, Akademia Górnośląska

 

Wywiad ukazał się w grudniowym numerze „Business HUB”.

 

Wersja online najnowszego numeru do pobrania:  TUTAJ.

Najnowsze