Gdy niesolidny płatnik znajdzie się w gronie przyszłych czy stałych klientów, jego problemy mogą stać się również naszymi. Ryzyko jest spore, bo badania dowodzą, że kłopoty z płynnością finansową ma już więcej niż co piąty przedsiębiorca. Dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie BIK również nie napawają optymizmem: wartość nieopłaconych faktur i opóźnionych rat kredytów wzrosła w ostatnich 12 miesiącach o 3 mld zł do 42,7 mld zł.

 

Jeżeli firma wystawia faktury z odroczonym terminem płatności, zawsze będzie narażona na ryzyko opóźnionych płatności. Zamiast ubolewać nad ryzykiem zatorów płatniczych, lepiej podjąć konkretne działania, aby to ryzyko zmniejszyć.

 

Ufaj, ale sprawdzaj

 

Przede wszystkim wprowadź do firmy zwyczaj sprawdzania wiarygodności płatniczej wszystkich nowych kontrahentów. To jest standard w branży finansowej i powinien być rutyną w każdym innym biznesie. Informacje o zaległym zadłużeniu wobec firm czy banków można znaleźć w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W raporcie podstawowym o firmie są informacje o długach wpisanych do tego rejestru, a w rozszerzonej wersji – także dane z Biura Informacji Kredytowej, gdzie znajdują się dane kredytowe i leasingowe. Dodatkowo za pośrednictwem BIG InfoMonitor można pobrać dane z wywiadowni gospodarczej, m.in. biała lista, listy sankcyjne, KRS, powiązania kapitałowe i osobowe. Panujące warunki mocno podnoszą ryzyko trafienia na klienta, który chętnie skorzysta.

 

Monitoruj stałych kontrahentów

 

Warto wdrożyć do biznesowej rutyny monitorowanie kontrahentów, bo stali klienci również potrafią opóźniać zapłatę lub przestają płacić, gdy ich sytuacja finansowa staje się nagle trudna. Wpis do rejestru dłużników bywa pierwszym sygnałem nadchodzących większych kłopotów. Gdy zatem pojawi się taki dług, BIG InfoMonitor może nas o tym zawiadomić w ramach usługi monitorowania. W tym roku postępowanie restrukturyzacyjne ogłosi zapewne tyle firm co w dwóch poprzednich latach. Warto się więc zabezpieczyć.

 

 

 

Rekordowa wartość długów

 

Efekty zatorów płatniczych widać jak w soczewce w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Przeterminowane zobowiązania firm ze wszystkich sektorów na koniec października przekroczyły rekordową wartość 42,7 mld zł. Kwota nieuregulowanych faktur firm oraz opóźnionych o min. 30 dni rat kredytów wzrosła w ciągu roku o ponad 3 mld zł. I nie da się tu wskazać kilku wybranych branż, którym poszło gorzej. Nasilenie problemów z rozliczeniami dotyczy, bowiem niemal wszystkich sektorów, począwszy od górnictwa, gdzie zaległości niemal się podwoiły, poprzez transport, handel, przemysł, budownictwo, zakwaterowanie i gastronomię oraz działalność profesjonalną naukową i techniczną, gdzie działają m.in. takie firmy jak: biura architektoniczne, agencje reklamowe i PR, biura księgowe, kancelarie prawne czy doradztwo podatkowe. Problemy z terminowym regulowaniem faktur oraz rat kredytów i leasingu ma blisko 313 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw. Ile z nich uniknęłoby problemów, gdyby nie relacje z niesolidnym kontrahentem i strach, by upomnieć się o należności? Dlatego nowa biznesowa rutyna powinna stać się nie tylko noworocznym postawieniem.

 

Sławomir Grzelczak

Prezes BIG InfoMonitor

 

Więcej o rozwiązaniach chroniących przedsiębiorców i ich firmy przed zatorami płatniczymi: TUTAJ.

 

Artykuł ukazał się w grudniowym numerze „Business HUB”.

 

Wersja online numeru do pobrania: TUTAJ.

Najnowsze