21 sierpnia br. w Politechnice Łódzkiej odbyło się spotkanie założycieli Związku Pracodawców Firm Innowacyjnych, Doradczych i Rozwojowych „INDORO”.  Związek ma wspierać swoich członków i polskie firmy w adaptacji do aktualnych trendów gospodarczych, jakimi są np. tworzenie innowacji i ich transfer do biznesu, cyfryzacja czy zielona gospodarka.

 

Działania prowadzone przez organizację mają na celu zwiększania konkurencyjności oraz podnoszenia kompetencji m.in. poprzez realizację wspólnych projektów.

 

Wśród członków założycieli znalazły się poza katowicką Izbą, m.in. Politechnika Łódzka oraz kilkanaście firm i organizacji pozarządowych zajmujących się innowacjami, konsultingiem i usługami rozwojowymi.

 

Prezes RIG, Tomasz Zjawiony został wybrany Członkiem Rady Związku, która będzie odpowiedzialna za określenie strategicznych kierunków działania organizacji.  Na spotkaniu założycielskim Związku w Łodzi Izbę reprezentowała Dyrektor ds. Rozwoju, Aleksandra Wanat.

Najnowsze