Zapraszamy na staż do Izby! Oferujemy możliwość odbycia bezpłatnego stażu lub praktyki studenckiej w biurze ds. Realizacji Kluczowych Przedsięwzięć oraz Biurze Gabinetu Zarządu.

 

Szukamy osoby, która
 • posiada status studenta bądź absolwenta studiów,
 • jest komunikatywna i łatwo w nawiązuje kontakty interpersonalne,
 • posiada zdolności organizacyjne,
 • jest rzetelna i odpowiedzialna,
 • posiada umiejętność pracy w zespole,
 • jest systematyczna,
 • posiada umiejętność obsługi komputera (w tym znajomość pakietu MS-Office),
 • zna jęz. angielski w stopniu co najmniej podstawowym,
 • jest dyspozycyjna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy do obowiązków akademickich).

 

Jakie będą główne zadania w biurze ds. Realizacji Kluczowych Przedsięwzięć?
 • sporządzanie/uzupełnianie, gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji,
  w tym dokumentacji związanej z realizowanymi przez Izbę projektami UE,
 • pomoc w organizacji wydarzeń informacyjnych/edukacyjnych/biznesowych oraz spotkań (online bądź stacjonarnych),
 • możliwość udziału w organizowanych przez Izbę wydarzeniach (online bądź stacjonarne),
 • współpraca z pracownikami Izby,
 • kontakt z klientami zewnętrznymi Izby (telefoniczny, e-mailowy),
 • obsługa sprzętu biurowego.
Biuro Gabinetu Zarządu też ma ciekawe sprawy do ogarnięcia:
 • pomoc w koordynacji obiegu korespondencji zewnętrznej oraz dokumentacji wewnętrznej Izby;
 • sporządzanie/uzupełnianie, gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji Izby;
 • współpraca z pracownikami Izby;
 • obsługa biura, w tym gości Izby;
 • kontakt z klientami zewnętrznymi Izby (telefoniczny, e-mailowy);
 • obsługa sprzętu biurowego;
 • możliwość udziału w organizowanych przez Izbę wydarzeniach (online bądź stacjonarne);

 

Zapewniamy przyjazną atmosferę pracy w zgranym, młodym zespole. 

Okres trwania stażu: 4 miesiące (do ustalenia) z możliwością przedłużenia.
Termin rozpoczęcia stażu: możliwie niezwłocznie, szczegóły do ustalenia.
Miejsce odbycia stażu: siedziba Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ul. Opolska 15

 Możemy zorganizować staż przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 


Osoby zainteresowane stażem prosimy o przesłanie swojego CV
 1. Do Biura ds. Realizacji Kluczowych Przedsięwzięć na adres: szkolenia@rig.katowice.pl
 2. Do Gabinetu Zarządu na adres: gabinet@rig.katowice.pl

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie „Staż w RIG w Katowicach”.

 

Najnowsze