Zagadnienia związane z transformacją przemysłu i energetyki w kierunku osiągnięcia redukcji emisji o 90% do roku 2040 oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, a także wyzwania wynikające z proponowanych przez Komisję Europejską działań będą tematem konferencji „Industry in Transition”, organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wydarzenie – pod patronatem Ministerstwa Przemysłu – odbędzie się 15 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

Do uczestnictwa w konferencji i branżowych panelach zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, ministrowie rządu RP, posłowie oraz senatorzy, przedstawiciele władz samorządowych, szkolnictwa wyższego, członkowie naczelnego kierownictwa spółek z branży przemysłowej i energetycznej, eksperci, reprezentanci organizacji branżowych oraz mediów.

 

Udział w wydarzeniu potwierdzili:

 

– Thierry Breton, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego

– Borys Budka, Minister Aktywów Państwowych

– Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu

 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli następujących branż:

 

– energetyka

– OZE

– przemysł

– hutnictwo

– górnictwo

– nowe technologie

 

Podczas tego wydarzenia będziemy zgłębiać aktualne trendy w polityce klimatycznej i przemysłowej UE, omawiać ich wpływ na klimat, gospodarkę i poziom życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej.

 

Problematyka transformacji przemysłu i energetyki będzie kontynuowana na Europejskim Kongresie Przemysłu i Energetyki „Industry in Transition”, który będzie miał miejsce 3-4 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 

– W zeszłym roku do portfolio eventów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dodaliśmy Europejski Kongres Stalowy STEEL 2023. Było to spotkanie liderów rynku stalowego – mające na celu zbudowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń. W tym roku tematykę rozszerzyliśmy na zagadnienia związane z szeroko rozumianą transformacją przemysłową i energetyczną, rozpatrywaną w powiązaniu z wymaganiami wynikającymi z polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Poprzednia nazwa zbyt wąsko definiowała tegoroczny zakres wydarzenia, dlatego postanowiliśmy ją zmienić, a samo wydarzenie znacznie rozbudować – wyjaśnia Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach, organizatora wydarzenia.

 

Szczegółowe informacje i rejestracja: TUTAJ.

 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przemysłu.

 

Najnowsze