Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Śp.

 

Mariana Donocika

 

Brata
Honorowego Prezesa
i założyciela Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Tadeusza Donocika

 

 

 

Oddajemy cześć Jego pamięci, składając na ręce Pana Prezesa
oraz najbliższych wyrazy ogromnego żalu i współczucia

 

 

w  imieniu całej społeczności
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

Tomasz Zjawiony
Prezes
Dyrektor Generalny

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. i Rektor AWSB

Przewodnicząca Rady

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 

Katowice, 6 września 2022 r.

Najnowsze