Raport „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa – planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” firmy BCMM wskazuje tendencje cięcia kosztów wśród rodzimych firm. Aż 80 proc. firm chce wstrzymać bądź ograniczyć wydatki inwestycyjne, natomiast 79 proc. planuje zmniejszyć lub zablokować wydatki na reklamę i PR, a 81 proc. – koszty na badania marketingowe.

62 proc. respondentów badania wskazuje, że sprzedaż w najbliższych trzech miesiącach będzie mniejsza niż zakładana. Co piąta firma (21 proc.) w drugim kwartale tego roku ma w planach obniżenie cen i marż handlowych. Wśród przedsiębiorstw usługowych ten odsetek jest wyższy i wynosi 29 proc. W celu odbudowy koniunktury gospodarczej respondenci najczęściej oczekują ograniczenia liczby przepisów, procedur i kontroli (61 proc.) oraz wprowadzenia dalszych zwolnień ze świadczeń pieniężnych na rzecz państwa (54 proc.).


Jak wynika z raportu, rozwiązania zaproponowane w pierwszej Tarczy Antykryzysowej są w opinii 58 proc. badanych przedsiębiorstw całkowicie nieskuteczne. 27 proc. postrzega je jako krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający do pełnej ochrony firmy, a jedynie 2 proc. respondentów uważa, że tarcza zapewnia istotną pomoc dla funkcjonowania ich biznesu.

BCCM

Reaktywacja gospodarki?

Jakie działania przede wszystkim powinien podjąć rząd po wygaśnięciu epidemii koronawirusa na rzecz stopniowej odbudowy gospodarki? 60,8 proc. ankietowanych oczekuje ograniczenia liczby przepisów, procedur i kontroli. Ponad połowa (54,5 proc.) uważa, że należy wprowadzić kolejne obniżki, a nawet zwolnić firmy ze świadczeń pieniężnych na rzecz państwa.

44,1 proc. respondentów twierdzi, że pomóc może przesunięcie funduszy z UE na pomoc firmom i odbudowę popytu i podaży. Co trzeci (33,3 proc.) sądzi, że należy wprowadzić system bezpośrednich dotacji dla firm w kryzysie. Kolejne 30 proc. ankietowanych oczekuje reformy prawa pracy, m.in. ułatwień w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników oraz elastycznego czasu pracy. Z kolei 22,1 proc. zaleca nasilenie taniego kredytowania dla firm w kryzysie.


Według ankietowanych pomóc może także obniżenie VAT dla firm projektowych, wprowadzających innowacje do przemysłu, a także zmniejszenie lub likwidacja podatku dochodowego. Kolejne propozycje, którą mogłyby wesprzeć odbudowę gospodarki, to: tani kredyt do wysokości półrocznego obroty, budowanie pakietów zleceń i kontraktów handlowych wyłącznie dla firm rodzimych z preferencją produkcji krajowej oraz zmniejszenie biurokracji. Ponadto, respondenci uważają, że ograniczenia i pomoc powinna być wprowadzona dla grup najbardziej zagrożonych.

BCCM1

Redukcja etatów i zwolnienia pracowników nieuniknione?

Z raportu wynika, że w drugim kwartale 2020 roku aż 36 proc. badanych przedsiębiorstw planuje redukcję zatrudnienia, a co piąty respondent nie jest pewien, czy poziom zatrudnienia zostanie utrzymany. Negatywne nastroje przeważają w firmach, których dominującą działalnością są usługi, a także wśród mikro, małych i średnich firm oraz wśród przedsiębiorstw z polskim kapitałem.
Przedsiębiorstwa produkcyjne oraz te zatrudniające co najmniej 250 osób, a także firmy z dominującym kapitałem zagranicznym przewidują w większości utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie.
Przed zwolnieniami firmę może powstrzymać obniżka kosztów zatrudnienia – aż 83,1 proc. respondentów wskazało tę odpowiedź. Ponad połowa pracodawców (56,2 proc.) powstrzyma redukcję zatrudnienia, jeśli otrzyma dotację. Z kolei 13,5 proc. firm liczy na realny plan powrotu do koniunktury rynkowej.

BCCM3

Optymizm umiarkowany

24,8 proc. respondentów uważa, że wprowadzenie stanu epidemicznego nie przyniesie żadnych pozytywnych zmian. Pozostali dostrzegają korzystne efekty w firmach. Jedną z nich jest zmiana organizacji pracy dzięki wykorzystaniu pracy zdalnej (37,6 proc. wskazań), która poprawia efektywność pracy (30,2 proc.).

Korzystnym efektem może być również rozwój nowych produktów i/lub dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa (26 proc.), a także oszczędność w zakresie zużycia materiałów biurowych (23,3 proc.). Zmianę organizacji pracy doceniają także pracownicy w obszarze produkcji – 18,6 proc. uważa, że nowe zasady poprawiły wydajność.

Raport do pobrania:                 Raport BCMM.pdf

Raport firmy „Gospodarcze efekty epidemii koronawirusa – planowane działania przedsiębiorstw w II kwartale 2020 roku” firmy BCMM powstał w ramach cyklu EEC Defence – Razem bronimy gospodarki i jest wynikiem ankiety, którą wśród przedsiębiorców prowadzono na łamach WNP.PL, PulsHR.pl i PortalSamorzadowy.pl.

Źródło: www.wnp.pl

JK

Najnowsze