Nagrody te od roku 1994 przyznawane są z okazji Dnia Ziemi osobom i podmiotom wyróżniającym się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych w roku 2023.

 

 

Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyznawane będą w następujących kategoriach:

 

  1. Ekologiczna osobowość roku (dla osób fizycznych)
  2. Gmina przyjazna dla czystego powietrza (gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu)
  3. Inwestycja proekologiczna roku (beneficjenci pomocy finansowej z WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2023 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu – z wyłączeniem osób fizycznych)
  4. Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej (organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną);

 

Nagrodami w konkursie są Zielone czeki o wartości 10 tys. zł, statuetki i dyplomy honorowe, które zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Gali w II połowie czerwca br.

 

Zgłoszenia do 31 maja!

 

Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do WFOŚiGW w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19. Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW lub z wykorzystaniem usługi e-Doręczeń.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Funduszu: ZOBACZ TUTAJ.

 

 

Więcej informacji można również uzyskać pod nr tel. 32 60 32 253.

 

Najnowsze