Dwudniowy kongres, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 3-4 czerwca br., to nowa impreza w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Jej celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i postulatów, dzięki której polscy oraz europejscy decydenci będą mieli możliwość przedyskutowania w szerokim i reprezentacyjnym gronie kierunków i zasad transformacji europejskiego sektora przemysłowego i energetycznego.

 

Kongresowe dyskusje mają pomóc w zdefiniowaniu kluczowych trendów kształtujących przyszłość przemysłu i energetyki oraz w wypracowaniu najlepszych praktyk w zakresie ich dostosowania do globalnych wyzwań klimatycznych i dynamicznie rozwijających się nowych technologii. Proces transformacji powinien przystosować te branże do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, uwzględniając wymogi ekologiczne, ale także rozwój ekonomiczny i społeczny poszczególnych krajów. Przedmiotem debaty będzie także miejsce i rola Polski w unijnej polityce przemysłowej i energetycznej, jak i miejsce oraz rola krajów UE jako całości w globalnej gospodarce.

 

– Chcemy dać czytelny sygnał do Komisji i Parlamentu Europejskiego, że powinni wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców. Zmiany klimatyczne, rosnące oczekiwania społeczne  dotyczące zrównoważonego rozwoju wpływają na rosnącą konkurencję. Powinniśmy pamiętać, że przemysł jest głównym motorem rozwoju i źródłem innowacji. Jest także kluczowym elementem bezpieczeństwa polskiej gospodarki, odpowiada za 20 proc. krajowego PKB. W miarę jak świat zmierza w kierunku redukcji CO2 i zielonej energii, musimy być gotowi na adaptację, by utrzymać konkurencyjność. Liczę, że dzięki wymianie opinii w trakcie Kongresu INDUSTRY IN TRANSITION, wspólnie poszukamy najlepszego kierunku nieuchronnych zmian, przed którymi wszyscy stoimy –  wyjaśnia Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach.

 

W Kongresie wezmą udział przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, Ministrów Rządu RP, posłowie i senatorzy, przedstawiciele instytucji centralnych związanych z szeroko rozumianym sektorem przemysłowym i energetycznym, władze samorządowe, osoby zarządzające kluczowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi i energetycznymi, przedstawiciele uczelni wyższych oraz dziennikarzy branżowych czasopism.

 

Do uczestnictwa i dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Przemysłu i Energetyki INDUSTRY IN TRANSITION zapraszamy w szczególny sposób przedstawicieli takich branż jak: energetyka, odnawialne źródła energii, przemysł, hutnictwo, górnictwo i nowe technologie.

 

Jesteśmy otwarci także na udział małych i średnich przedsiębiorców współpracujących z dużymi podmiotami sektora przemysłu i energetyki, organizacji pozarządowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką – dodaje Tomasz Zjawiony, Prezes Izby, organizatora wydarzenia.

 

Planowana agenda: ZOBACZ TUTAJ.

 

 

www.intocongress.eu

 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przemysłu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

 

Najnowsze