• 13/03/2023 - 20/03/2023
  • 09:00 - 15:00
  • online/ Hala „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ Gliwice ul. Kaszubska 28
  • bezpłatne

Politechnika Śląska zaprasza na wiosenne Targi Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności w formule hybrydowej. 20 marca stacjonarnie w Hala „Nowa” Ośrodka Sportu PŚ w Gliwicach i na platformie zdalnej od 13-20 marca.

 

 

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego –  studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

 

Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału
w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane  i doceniane przez współczesny rynek pracy. Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy pomiędzy biznesem a uczelnią, w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia oraz wymiany wiedzy dotyczącej najnowszych technologii i rozwiązań.

 

WYSTAWCY:

  • PRZEDSIĘBIORSTWA zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,
  • INSTYTUCJE RYNKU PRACY, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura
    pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości,
  • ORGANIZACJE STUDENCKIE, KOŁA NAUKOWE I INSTYTUCJE wspierające przedsiębiorczość akademicką,
  • ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA udzielające wsparcia osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej.

 

Wstęp wolny!

 

Program: ZOBACZ TUTAJ.

 

Platforma zdalna: startuje 13.03 pod adresem: https://targipracypolsl.webexpo.pl

 

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich, Biuro ds. Osób
z Niepełnosprawnościami oraz Samorząd Studencki.

 

KONTAKT:
32 237 20 75, 32 237 15 59, 691 441 028
kariera@polsl.pl 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat honorowy nad wydarzeniem.

 

Najnowsze