Tadeusz Donocik - RIG Katowice
En

Tadeusz Donocik

Założyciel
i Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Inicjator i współinicjator szeregu działań promujących rozwój Katowic i regionu, m.in. Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego. Aktywny uczestnik procesu przebudowy gospodarczo-społecznej Śląska, współtwórca prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992 – 1997.
Od 1990-2018 r. Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Od 1993 r. jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. W latach 1997-1998 był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, natomiast w latach 1998-2001 piastował stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od 2018 roku Prezes Honorowy RIG w Katowicach. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor ok. 500 referatów, wystąpień i publikacji dot. systemu gospodarki rynkowej, marketingu, płynności finansowej w firmach, problematyki małych i średnich przedsiębiorstw, handlu zagranicznego i promocji eksportu, polityki regionalnej oraz turystyki.

Translate »