Michał Dabrowski - RIG Katowice
En
Zrzut ekranu 2021-11-16 o 12.33.27

Michał Dąbrowski

Wiceprezes RIG w Katowicach

Ekonomista, menadżer posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu wielomiliardowymi projektami w środowisku międzynarodowym i krajowym, specjalizujący się w optymalizacji wyniku i restrukturyzacji spółek. Absolwent Studiów Menadżerskich – MBA EY na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Rad Nadzorczych spółek skarbu państwa. Autor wielu strategii biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych, związanych z optymalizacją procesów i kosztów. Kierował dużymi inwestycjami i projektami od fazy start-up do zakończenia zgodnego z przyjętymi założeniami. Prowadził liczne restrukturyzache, fuzje i przejęcia spółek. Posiada praktykę w zarządzaniu projektami i budżetami, negocjowaniu cen, kontraktowaniu przedsięwzięć oraz optymalizowaniu kosztów. Pełnił m. in. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A (PBSz S.A), funkcję Wiceprezesa ds. strategii i rozwoju w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (dzisiaj PAIH), gdzie odpowiadał za pozyskiwanie międzynarodowych inwestorów do Polskich Stref Ekonomicznych oraz ekspansję polskich firm na rynki międzynarodowe, tworząc liczne misje gospodarcze m.in. firm sektora górniczego na rynek Indyjski, funkcję pełnomocnika zarządu ds. projektów strategicznych i public affairs w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., funkcję Prezesa Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu. Od lat związany z Regionalną Izbą Gospodarczą Katowicach, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa zarządu odpowiadającego za rozwój projektów strategicznych i new business w obszarze rozwoju Śląska. Doradca Zarządu w wielu prywatnych i publicznych firmach. Współpracował również z licznymi funduszami inwestycyjnymi.

Translate »