MBA — Zarządzanie w Ochronie Zdrowia to nowy kierunek studiów utworzony
w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

 

Studia MBA — Zarządzanie w Ochronie Zdrowia przygotowane przez zespół ekspertów powstały w odpowiedzi na planowane szerokie zmiany systemu szpitalnictwa i mają na celu wspieranie działań podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej.

 

Głównym celem jest wykształcenie profesjonalistów z zakresu zarządzania, specjalizujących się w sektorze zdrowotnym, którzy będą potrafili wykorzystywać najlepsze na rynku narzędzia zarządcze, ekonomiczne oraz prawne przy pełnym zrozumieniu specyfiki sektora medycznego i przygotowanych do zajmowania stanowisk kierowniczych w sektorze ochrony zdrowia.

 

Dwusemestralny program studiów skupiać się będzie m.in. na czterech obszarach funkcjonowania szpitali publicznych wymagających zmian:

  • strukturze właścicielskiej,
  • restrukturyzacji szpitali,
  • jakości zarządzania szpitalami
  • reorganizacją systemu szpitalnictwa.

 

Studia powstały z myślą o kadrze zarządzającej podmiotami leczniczymi, którymi są członkowie zarządu, właściciele pełniący funkcje zarządcze, dyrektorzy, główni księgowi podmiotów leczniczych, menedżerowie ochrony zdrowia zainteresowani karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia, a o urzędnikach rządowych i pracownikach administracji samorządowej, zatem do wszystkich odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

 

Patronem honorowym została Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

 

Więcej informacji:  https://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe

 

Najnowsze