24 stycznia odszedł wybitny lekarz – nefrolog i endokrynolog, który przez 25 lat kierował Kliniką Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. Franciszek Kokot w 2020 r. został laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, nagrody przyznawanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

 

Profesor Franciszek Kokot urodził się w 1929 r. w Oleśnie. Rozpoczął studia w Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Rokitnicy Bytomskiej (obecnie Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu SUM). W latach 1975-2000 był kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM). W latach 1980-1982 był Prorektorem ds. szkolenia podyplomowego, a w okresie 1982-1984 Rektorem Śląskiej Akademii Medycznej.

 

Jest autorem i współautorem kilkuset artykułów naukowych, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa 10 uczelni, w tym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

W roku 1990 Jan Paweł II nadał Profesorowi Franciszkowi Kokotowi godność Eques Ordinis Sancti Silvestri Papae – członka Rycerskiego Zakonu Świętego Papieża Sylwestra. W 2001 roku Profesor otrzymał nagrodę Lux ex Silesia – „Światło ze Śląska”.

 

Jako nauczyciel akademicki, Profesor i Rektor miał istotny wpływ na kształcenie Studentów SUM przez kilkadziesiąt lat, a jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kształcenie kadr naukowych w całej Polsce w latach 1979-2006. Jako autor podręczników oddziaływał na wszystkich studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i nefrologii.

 

22 lutego 2020 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXVIII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Najważniejsza nagroda edycji – Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji – przypadł w udziale prof. Franciszkowi Kokotowi, nestorowi śląskiej medycyny i wybitnemu nefrologowi, który należy do grona najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Nagroda została przyznana za całokształt osiągnięć w opiece naukowej i dydaktycznej.

 

„Odszedł wybitny nauczyciel pokoleń lekarzy, wspaniały Mentor, autor podręczników, poza wszystkim wyjątkowy Człowiek, który całe swoje życie poświęcił pacjentom i nauce. Współtwórca polskiej nefrologii. Był Mistrzem diagnostyki przy łóżku chorego, tytanem pracy.  W praktyce lekarskiej spotkał się z ponad 70 tysiącami chorych! Przez 25 lat kierował stworzoną przez siebie Kliniką Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zorganizował kilkanaście ośrodków dializoterapii. Był rektorem naszej uczelni. Ma na swoim koncie ponad 1000 publikacji naukowych. Był członkiem honorowym 14 zagranicznych towarzystw nefrologicznych; Doctorem Honoris Causa dziesięciu uczelni medycznych, promotorem 80 doktoratów, opiekunem 20 habilitacji. Dziewięciu Jego podopiecznych uzyskało tytuł profesora. 

Śmierć Pana Profesora to strata niepowetowana. Odszedł jeden z tych największych. Cześć Jego pamięci! Najserdeczniejsze wyrazy współczucia dla bliskich w imieniu JM Rektora prof. Tomasza Szczepańskiego i całej społeczności akademickiej. Zawsze zostanie w naszych sercach”! – napisali na oficjalnym fanpage’u uczelni na FB przedstawiciele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Najnowsze