Pierwsze spotkanie zespołu projektowego e-SELLER* odbyło się 14-15 lutego br. Klasyczne przełamanie lodów miało miejsce w Düsseldorfie, gdzie znajduje się siedziba lidera projektu – Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT).

 

Celem projektu e-SELLER jest rozwój transformacji cyfrowej i wsparcie w tym obszarze przedsiębiorców handlu detalicznego, działających poza granicami dużych ośrodków miejskich.

 

Podczas kickoff’u omówiono szczegółowo wszystkie aspekty związane z zarządzaniem pracą zespołu oraz rolą poszczególnych partnerów w procesie. Zdefiniowano cele, potencjalne zagrożenia oraz sposoby pomiaru sukcesu. Podczas spotkania podsumowano także pierwszą, badawczą część projektu.

 

Na podstawie badań, przeprowadzonych równolegle w Niemczech, Grecji i Polsce, opracowane zostaną trzy raporty narodowe, które zobrazują aktualny stan e-handlu w tych krajach. Raporty będą także cennym źródłem wiedzy na temat umiejętności cyfrowych, braków w tym zakresie oraz zdiagnozowanych potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie pracownicy handlu detalicznego na obszarach wiejskich UE. W kolejnych etapach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe, pomocne w niwelowaniu i usuwaniu barier, które niesie ze sobą transformacja cyfrowa, a z którymi wciąż borykają się przedsiębiorcy.

 

 

*E-SELLER – FOSTERING E-RETAIL IN RURAL EU AREAS współfinansowany jest ze środków UE w ramach programu Erasmus+, nr projektu: 2022-1-DE02-KA220-VET-000085685.

Projekt e-Seller (foStering E-retaiL in ruraL EU aReas) rozpoczął się 01/09/2022 i jest realizowany przez 7 organizacji, z Niemiec, Grecji i Polski.

 

Lider: WESTDEUTSCHER HANDWERKSKAM MERTAG (Niemcy);

 

Partnerzy:

  • Europe Unlimited e.V. (Niemcy);
  • Association of Thessalian Enterprises and Industries (Grecja);
  • KAINOTOMIA & SIA EE (Grecja);
  • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (Polska);
  • DANMAR COMPUTERS Sp. z o.o. (Polska).

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

Dagmara Szastak

Kierownik ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach

Najnowsze