Zapraszamy na szkolenie „Incoterms 2020® Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów” prowadzone przez eksperta światowej klasy – Jarosława Hermanowskiego!

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms® z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

 

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.

 

Metodologia: Wykład online „na żywo” z prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia – jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Microsoft Teams.

 

Prowadzący: Jarosław Hermanowski – ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 2010 oraz Incoterms® 2020.

 

Zapisy na szkolenie – tutaj.

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie:
 2. Krótka historia Incoterms;
 3. Incoterms 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia: dostawa, własność, ryzyko);
 4. NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
 5. Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
 6. Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
 7. Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
 8. Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 9. Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
 10. Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 11. Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
 12. Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 13. Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
 14. Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
 15. Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
 16. Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
 17. brak informacji o wersji Incoterms;
 18. negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
 19. błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
 20. możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 21. Incoterms® 2020 w kontraktach handlowych:
 22. Czy stosować w kontraktach reguły Incoterms® 2020?;
 23. Którą regułę wybrać?;
 24. Jak czynniki należy wziąć pod uwagę w procesie decyzyjnym?.
 25. Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms® 2020;
 26. Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu;
 27. Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms® 2020;
 28. Warsztaty (rozwiązywanie case’ów w grupach).
 29. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 19.01.2023 r.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia bądź jego odwołania, z przyczyn niezależnych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza online wraz ze zobowiązaniem do uregulowania faktury szkoleniowej w terminie do 7 dni po szkoleniu. Link do szkolenia zostanie przesłany na dzień przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi:

dla Firm Członkowskich RIG w Katowicach: 540 zł + 23%VAT

dla pozostałych firm: 600 zł + 23%VAT

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym na żywo z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.

 

Zapisy na szkolenie – tutaj.

W przypadku niepoprawnego wypełnienia formularza online, Organizator może odmówić udziału w szkoleniu!

 

KONTAKT

Zespół ds. edukacji, doradztwa i projektów

32 351 11 86

szkolenia@rig.katowice.pl

 

 

Najnowsze