Należy zintensyfikować współpracę między publicznymi placówkami medycznymi i sektorem prywatnym, przyśpieszyć transformację cyfrową i promować telemedycynę. Potrzebne jest zunifikowanie i uproszczenie regulacji prawno-podatkowych w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów z sektora MedTech do Polski w momencie przenoszenia produkcji z Azji bliżej rynków zbytu w Europie.  Koniecznością jest aktywizacja pacjentów do prowadzenia zdrowego stylu życia – podkreślali przedsiębiorcy, naukowcy medycy i samorządowcy uczestniczący w ogólnopolskiej konferencji Health Business Innovations, która odbyła się 22 czerwca br. w Klubie Biznesowym Areny Zabrze.

 

  • Cyfrowa technologia, telemedycyna, czy opieka nad pacjentem niekoniecznie w szpitalu – przyszłość sektora zdrowia?
  • Czy Polska będzie potęgą produkcyjną w sektorze wyrobów medycznych?
  • O trendach, modelach biznesowych i innowacjach na rynku zdrowia w kontekście ekspansji polskich firm w kraju i zagranicą dyskutowano w Zabrzu.

 

 

Ponad 200 osób przyciągnęła II edycja ogólnopolskiej konferencji dla właścicieli i osób zarządzających firmami i organizacjami na rynku zdrowia, w tym w medycynie, organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, wraz z Miastem Zabrze oraz Startup City Zabrze.

 

Zainteresowanie udziałem w HBI 2023, na które zabrakło miejsc, pokazuje jak ważny to obszar. Dziękuję ekspertom, partnerom i uczestnikom za niezwykle ciekawe spotkanie, dzielenie się doświadczeniem i gigantyczną dawkę inspiracji w temacie współpracy biznesu ze szpitalami, e-zdrowia, biotechnologii oraz produkcji urządzeń i innych wyrobów medycznych. Cieszymy się bardzo z dużej aktywności w strefie networkingu. Wierzę, że to wszystko zaowocuje rozwojem relacji biznesowych  i Zabrzańskiej Doliny Medycznej – mówił Janusz Dramski, I Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, szef HealthTech Hub by Startup City Zabrze, organizator konferencji.

 

 

To, że medycyna to dobry kierunek gospodarczego rozwoju miasta, który wpływa na wzrost jego atrakcyjności dla biznesu i poprawę życia mieszkańców, pokazuje przykład Zabrza. Istniejące zaplecze edukacyjne, naukowe, badawcze, usługowe, biznesowe oraz startupowe pozwala na dynamiczny rozwój Zabrzańskiej Doliny Medycznej.

 

Jak rozmawiać o medycynie to absolutnie tylko w Zabrzu. Z miasta przemysłu ciężkiego staliśmy się wiodącym miejscem w Polsce w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia. Generalnie na Śląsku, gdzie tylko odwróci się wzrok, mamy dobry szpital, uczelnię medyczną o wysokim poziomie, wybitnych naukowców czy nowatorskie koncepty biznesowe. To filar, na którym budujemy przyszłość gospodarczą, naukową i społeczną Zabrza – mówiła dr Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze.

 

 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia kładzie nacisk na nowe technologie i innowacje w obszarze zdrowia. Dzięki specjalizacji naukowo-przemysłowej i stawianiu na nowe kierunki rozwoju, miasta należące do Metropolii są naturalnym miejscem do opracowywania i inwestowania w innowacje medyczne.

 

Cieszę, się że mamy w Metropolii taką perełkę jak Zabrze, które koncentruje się na medycynie i ochronie zdrowia. Przed nami wiele wyzwań. W strategii Metropolii stawiamy na to, by było to dobre miejsce do życia, pracy i długiego, godnego życia. Jedynym sposobem na zrealizowanie tych założeń są innowacje medyczne, wspomaganie zdrowego stylu życia. Ta dziedzina niesie niekończące się możliwości. Cieszymy się z rozwoju nauki i startupów. Ponad 2 mln mieszkańców Metropolii daje ogromne możliwości wykorzystania tego potencjału. Liczymy na nowe technologie, np. wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, do transportu medycznego – podkreślała Danuta Kamińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

W trakcie konferencji dyskutowano o zagadnieniach istotnych w procesie kreowania odpowiedzi na potrzeby pacjentów i całego rynku zdrowia, a do których zaliczymy: współpracę biznesu ze szpitalami, rozwój usług eZdrowia, produkcję urządzeń oraz innych wyrobów medycznych, a także osiągnięcia w obszarze biotechnologii. Wszystko to w kontekście rozwoju firm operujących na rynku zdrowia w Polsce i Europie.

 

O trendach we współpracy biznesu ze szpitalami mówił m.in. prof. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Organizator Mother and Child Startup Challenge. Zwrócił uwagę na fakt, że głównym trendem technologicznym jest obecnie opieka zdrowotna z udziałem urządzeń zdalnych, konsultacje telemedyczne z wykorzystaniem informacji zawartych w chmurze.

 

Wracamy do korzeni. Kiedyś ludzie leczyli się w domu, unikano szpitala. Z czasem stało się tak, że chcieliśmy leczyć wszystkich i otoczyć medyczną opieką szpitalną. Pandemia COVID-19 pokazał, że duże skupiska ludzi są niebezpieczne dla ich zdrowia. Wiele rzeczy można zrobić w domu, w przychodniach, szpitalach jednego dnia, punktach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wyjaśniał prof. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

 

 

Trendy rozwojowe na rynku urządzeń medycznych, a także potencjał sprzedaży i rozwoju polskich wyrobów medycznych przedstawił dr Adam Dawidziuk, Ekspert Zarządzający Grupy Badawczej Zdrowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Przychody na rynku urządzeń medycznych w naszym kraju wyniosą 3,6 mld zł w bieżącym roku. Specjalista rekomendował skupienie się biznesu na produktach jednorazowych, przenośnych urządzeniach z obsługą bezkontaktową, urządzeniach przenośnych, z opcją VR i do samodiagnostyki.

 

Bardzo ważną kwestią determinującą sukces w obszarze rozwijania i produkcji urządzeń medycznych, a także innych wyrobów medycznych, jest dostęp do wykwalifikowanych kadr. Temat doskonale nam znany wszystkim w sektorze usług medycznych, który stale boryka się z niedoborem lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

 

– Jako uczelnia cały czas dbamy o kształcenie wysokiej jakości specjalistów dla rynku usług medycznych i przyglądamy się trendom na tym rynku – mówił dr Grzegorz Leszczyński z Akademii Górnośląskiej w Katowicach. 

 

Telemedycyna to przyszłość w powszechnej profilaktyce i aktywizacji pacjentów. Żyjemy dłużej, rozwój cywilizacyjny powoduje coraz więcej potrzeb związanych ze zdrowiem w nowych obszarach, a specjalistów nie przybywa.

Zauważam niewykorzystane, z mojej perspektywy, szanse dotyczące korzystania z wysokiej jakości telemedycyny czy narzędzi, do których pacjenci już teraz mają dostęp, takie jak np. mojeIKP. Zwracam również uwagę na edukację i marketing, ponieważ nawet najlepsze rozwiązanie nie obroni się, jeśli nie dotrze do użytkowników, nie wyedukujemy ich na temat korzyści i wartości dla nich samych – podkreślała Diana Żochowska, szefowa Medonet.pl.

 

 

Więcej niż połowa startupów z sektora MedTech dotyczy takich właśnie cyfrowych rozwiązań. Co zrobić, by przyśpieszyć transformację cyfrową, by działać na rynku zdalnej opieki medycznej?

 

Łukasz Warchał, współzałożyciel NubiSoft porównywał różne drogi i jeden cel w rozpowszechnianiu zdalnej opieki medycznej w Polsce i w Niemczech.

 

Firma od początku istnienia działa na rynku polskim i niemieckim, realizując projekty w obszarze e-zdrowia. W obu krajach wdrażaliśmy proces e-recepty. Jesteśmy kilka kroków przed naszymi zachodnimi sąsiadami. Jako społeczeństwo jesteśmy bardziej otwarci na nowe technologie. Dla porównania w Polsce wystawiono już 1 mld 600 tys. e-recept, a w Niemczech tylko 2 mln – wyliczał Łukasz Warchał, Prezes Zarządu NubiSoft Sp. z o.o.

 

Biotechnologia jest szansą czy zagrożeniem? Na to pytanie próbował odpowiedzieć Adam Konka, Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych KardioMed Silesia w Zabrzu, który przedstawił ścieżkę dojścia do sukcesu we wdrożeniu projektu w obszarze biotech i ryzyka, które towarzyszą temu procesowi. Co godne podkreślenia, poziom zwrotu w tego typu projektach szacowany jest na poziomie od 10 do 100-krotności inwestycji.

 

 

Uczestnicy HBI 2023 wzięli udział w ciekawych prezentacjach oraz dyskusjach  o trendach, modelach biznesowych i innowacjach na rynku zdrowia, a także w networkingu w specjalnie zorganizowanej strefie ze stoiskami wystawców (m.in. startupów współpracujących w ramach hubu technologicznego Startup City Zabrze). W nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych pomagała dedykowana aplikacja Meetar, przygotowana na konferencję przez startup Meetlify, który jest uczestnikiem programu Silesia Startup Hub w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

 

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w Health Business Innovations 2024 w Zabrzu.

 

 

 

Najnowsze