• 01/02/2022 - 28/02/2022
  • 10:00 - 12:00
  • Online

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wspólnie z Krajową Administracją Skarbową (KAS) przygotował pakiet wsparcia dla przedsiębiorców: „Zmiany od 2022 r. dla pracodawców w rozliczaniu składek i sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych w ramach Polskiego Ładu”, „Zmiany w przepisach zasiłkowych od 1 stycznia 2022 r.”. Szkolenia będą odbywać się elektronicznie w dniach: 1, 9, 10, 11, 15, 18 lutego 2022 roku.

 

 

 

Z początkiem nowego roku kalendarzowego wszedł w życie pakiet ustaw Polski Ład, a wraz z nim zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej oraz podatków. W Polskim Ładzie przewidziano zmiany dotyczące wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, jej rozliczenia i opłacenia. Ustawa wprowadza też nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nową grupę osób zwolnionych z opłacania składki. Zmiany podatkowe od nowego roku wpłyną również na wypłatę przez ZUS świadczeń emerytalno-rentowych.

 

 

Zapisy na szkolenia on-line następują po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.miastozabrze.pl w zakładce „Dla Biznesu/szkolenia on-line”.

 

 

ZUS zaprasza również na dyżury telefoniczne w zakresie wprowadzonych zmian podatkowych.

 

 

Ulotka informacyjna dotycząca oferowanego wsparcia przez zabrzański Oddział ZUS: Harmonogram na luty 2022 r.

 

 

www.zus.pl

Najnowsze