• 10/02/2022 - 10/02/2022
  • 10:00 - 12:00
  • Online
  • bezpłatne

Urząd Miasta Katowice – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink we współpracy z Business Centre Club Loża Katowicka, Powiatowym Urzędem Pracy w Katowicach oraz Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach zaprasza na webinarium pn. “Rynek pracy – możliwości i zagrożenia”, które odbędzie się w 10.02.2022 r. (czwartek)  w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

AGENDA:

 

10:00 – 10:05 Rozpoczęcie spotkania

10:05– 11:00 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

  • Projekt pilotażowy „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” mający na celu wsparcie seniorów w powrocie na rynek pracy – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach Pani Iwona Woźniak – Bagińska
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – wsparcie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców – Kierownik Referatu ds. Projektów i Szkoleń Pani Ewa Klekot
  • Zatrudnienie subsydiowane: prace interwencyjne – refundacja części kosztów wynagrodzenia pracownika, doposażenie stanowiska pracy – refundacja poniesionych kosztów w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Pani Agnieszka Kowaluk

11:00 – 11:30 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

  • Program „Praca dla więźniów”– korzyści z współpracy ze Służbą Więzienną w kwestii kierowanie do pracy osób pozbawionych wolności – Pan Mariusz Nowak oraz Pan Przemysław Żywiecki 

11:30 – 12:00 MM Work Force Professional (firma członkowska Business Centre Club)

  • Praktyczne zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców – Dyrektor Operacyjny Pani Magdalena Domańska-Gazda

12:00 Zakończenie spotkania

 

Zapisy na wydarzenie poprzez stronę internetową Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink: TUTAJ.

 

Spotkanie transmitowane będzie także przy użyciu Facebooka, na profilu: Strefa Innowacji Miasta Katowice:

(2) Strefa Innowacji Miasta Katowice | Facebook

Najnowsze