• 26/04/2022 - 27/04/2022
  • 10:00 - 15:30
  • Online
  • bezpłatne

Akademia WSB zaprasza do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w w formule online w dniach 26-27 kwietnia 2022 roku.

 

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym m.in. z innowacjami w organizacjach, przedsiębiorczością intelektualną, kreatywnością w innowacjach, cyfryzacją, sztuczną inteligencją, Big Data, Internetem rzeczy, robotyzacją i automatyzacją. Tematyka ta zostanie omówiona przez międzynarodowe grono keynote speakerów, reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe z całego świata.

Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości; jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką innowacji i przedsiębiorczości.

 

Rejestracja na konferencję:  LINK REJESTRACYJNY

 

Rejestracja do 10.04.2022 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

W ramach uczestnictwa w konferencji, Akademia WSB zaprasza do składania artykułów naukowych które, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostaną opublikowane w monografii lub czasopiśmie naukowym.

 

Konferencja finansowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 018/RID/2018/19. 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat nad wydarzeniem.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa \”Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka\” – Akademia WSB

Najnowsze