• 03/02/2022
  • 10:00 - 12:00
  • Online

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Pro Silesia oraz EURO DIRECT Śląskie zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium na temat szans i wyzwań jakie stoją przed partnerstwem publiczno-prywatnym w okresie postpandemicznym. Jednym z prelegentów wydarzenia jest przedstawiciel Sądu Arbitrażowego działającego przy RIG w Katowicach.

 

 

Nowa rzeczywistość ekonomiczno-społeczna stwarza interesujące warunki do wykorzystywania PPP w działalności sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Kluczowe znaczenie dla rozwoju inwestycji publicznych posiada również polityka Unii Europejskiej zaprezentowana w Nowym Europejskim Zielonym Ładzie oraz w Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy.

W ramach webinarium przedstawione zostaną aktualne wyzwania stojące przed sektorem publicznym, jak również szanse, jakie stwarza wykorzystanie współpracy publiczno-prywatnej.

 

Szczegółowy program wydarzenia: ZOBACZ TUTAJ.

 

Rejestracja: TUTAJ.

 

 

Najnowsze