• 28/04/2022
  • 09:00 - 14:00
  • Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink
  • bezpłatne

Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink z partnerami, przedstawicielami instytucjami otoczenia biznesu zaprasza do udziału w seminarium pn. „Formy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. w godz.: 09:00 – 14:00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink przy ul. Teatralnej 17a w Katowicach.

 

 

W programie:

Informacje o formach wsparcia i dotacjach,

Spotkania z ekspertami,

Networking.

 

Agenda:

08.30 – 09.00  Rejestracja uczestników

09.00 – 09.10  Otwarcie spotkania

Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice

09.10 – 09.40  Cele biznesowe, a dobór instrumentów wsparcia

Marcin Faruga, Specjalista ds. funduszy europejskich , Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

09.40 – 10.10  Źródła finansowania – wsparcie przedsiębiorców z funduszy unijnych

Piotr Kucharski, Naczelnik Wydziału Zarządzania EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

10.10. – 10.40  Źródła finansowania i formy wsparcia skierowane do pracodawców

Ewa Klekot – Kierownik Referatu ds. projektów i szkoleń oraz Agnieszka Kowaluk – Kierownik Działu ds. instrumentów rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

10.40 – 11.40 Dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze dla MŚP w województwie śląskim – Baza Usług Rozwojowych, Przedstawiciel BUR

Jak wejść na rynki zagraniczne? Wsparcie rozwoju firm w obszarze internacjonalizacji – oferta sieci Enterprise Europe Network dla MŚP z woj. śląskiego, Przedstawiciel EEN

Programy wsparcia eksportu dla MŚP województwa śląskiego, Daria Szafarczyk, Ekspert, Fundusz Górnośląski S.A.

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30  Zabezpieczenia kredytów, pożyczek, leasingów oraz poręczenia wadialne dla MŚP z województwa śląskiego

Anna Caban, Z-ca Dyrektora, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

12.30 – 13.00 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako innowacyjny partner w zakresie rozwoju i wsparcia finansowego firm z sektora MŚP

Tomasz Król, Dyrektor, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

13.00 – 13.30 Finansowanie działalności gospodarczej, projekt „Samodzielni”

Anneta Wojnarowicz, Specjalista , Stowarzyszenie MOST

13.30 – 14.00 Networking

14.00 Zakończenie seminarium

 

Liczba miejsc jest ograniczona, na seminarium obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń, prosimy o punktualne przybycie.

 

ZAPISZ SIĘ

Najnowsze