• 01/12/2020 - 01/12/2020
  • 11:00 - 13:00
  • Online

1 grudnia br. w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

 

Śląski Pakiet dla Gospodarki to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla firm z regionu, która została zainicjowana przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

 

Na wsparcie regionalnej gospodarki przeznaczono łącznie prawie 1,4 mld złotych ze środków unijnych zarządzanych z poziomu województwa. Fundusze te zostały rozdzielone na 5 filarów, w ramach których zostały rozdystrybuowane pomiędzy podmioty ubiegające się o wsparcie:

 

I filar: pożyczki bezzwrotne i płynnościowe,

II filar: outplacement i wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy,

III filar: wsparcie bezzwrotne – inwestycje w MŚP,

IV filar: samorządowe działania wspierające,

V filar: wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

 

Konferencja podsumowująca wdrażanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki odbędzie się we wtorek, 1 grudnia 2020 r., w godz. 11:00-13:00. 

 

Podczas wydarzenia:

  • omówiona zostanie sytuacja gospodarcza regionu w czasie pandemii koronawirusa,
  • przedstawione zostaną działania podjęte przez województwo w ramach każdego z wymienionych wyżej filarów,
  • odbędzie się podsumowanie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki i przedstawienie planów województwa na przyszłość.

 

W konferencji będzie można wziąć udział online poprzez platformę internetową (dla zarejestrowanych uczestników) lub śledzić wydarzenia na żywo za pośrednictwem serwisu vimeo (transmisja dla niezarejestrowanych uczestników).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Rejestracja uczestników konferencji

Najnowsze