• 24/06/2022
  • 10:00 - 15:45
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, Katowice
  • bezpłatne

24 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w auli nr 7 budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11b odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Gospodarczego: Nowe prawo holdingowe i jego rola wobec wyzwań współczesnej gospodarki.

 

Uchwalona nowelizacja Kodeksu spółek handlowych zacznie obowiązywać w październiku 2022 r. Stanowi ona najobszerniejszą zmianę K.s.h. dokonaną w ciągu 20 lat obowiązywania ustawy. Do obecnej treści Kodeksu spółek handlowych wielokrotnie zgłaszano postulaty dokładniejszego uregulowanie funkcjonowania grup spółek. Wskazywano, że przepisy powinny odzwierciedlać to, że holdingi są często traktowane z perspektywy biznesowej jako jeden organizm gospodarczy. Nowe przepisy mają mieć na celu uregulowanie relacji prawno-prywatnych pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej oraz rozszerzenie uprawnień i usprawnienie działania rady nadzorczej.

 

Wszystkie zagadnienia podczas konferencji zostaną przedstawione przez zebraną grupę ekspertów ze środowisk naukowych oraz biznesowych posiadający szeroką wiedzę teoretyczna oraz praktyczną. Wśród ekspertów znajdują się przede wszystkim członkowie Biura Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz autorzy nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Poniżej link do rejestracji.

 

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

 

HARMONOGRAM WYDARZENIA DO POBRANIA

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat honorowy nad wydarzeniem, a magazyn Business HUB „Wolny Rynek” – medialny.

Najnowsze