• 20/05/2022 - 21/05/2022
  • Online
  • bezpłatne

Celem konferencji, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jest integracja środowisk związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Wydarzenie odbędzie się online 20-21 maja.

 

Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanych czasopismach znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego prezentacji podczas konferencji. Wydarzeniu będzie towarzyszyć seminarium naukowe wspierające karierę młodych adeptów nauki. Uczestnictwo w konferencji nie uwzględnia żadnych opłat.

 

Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i młodych pracowników nauki, a jej głównym celem jest wymiana poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnych badań naukowych. Chcemy stworzyć młodym naukowcom możliwość do zaprezentowania swoich prac badawczych z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

 

Konferencja ma stanowić forum wymiany idei, opinii, doświadczeń, naukowych badań i doniesień, które to umożliwi wytyczenie wspólnego obszaru dla prowadzenia szerokich, interdyscyplinarnych dyskusji pozwalających na łączenie różnych perspektyw. Charakter wydarzenia pozwoli na nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z najciekawszymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w innych ośrodkach naukowych.

 

Więcej informacji: TUTAJ.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach objęła patronat nad wydarzeniem.

Najnowsze