• 22/03/2022

Zapraszamy na webinar naszej nowej Firmy Członkowskiej – Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół. Dochód z biletów zostanie podwojony oraz w 100% przekazany na pomoc Ukrainie – #biznesdlaukrainy. Wydarzenie odbędzie się 22 marca o godzinie 17:00. 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem RIG w Katowicach.

 

Program
  1. Modele postępowań restrukturyzacyjnych.
  2. Znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu – cel, ogólne założenia i warunki umożliwiające jego wdrożenie.
  3. Otwarcie postępowania i jego przebieg (zarysowanie kluczowych etapów i zdarzeń).
  4. Skutki otwarcia postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dłużnika (m.in. omówienie instytucji zawieszenia postępowań egzekucyjnych oraz zakazu wypowiadania kluczowych umów).
  5. Rola nadzorcy układu oraz pełnomocników dłużnika; omówienie podziału kompetencji w ramach prawidłowej metodologii prowadzenia postępowania.
  6. Przedstawienie wybranych case study z praktyki prelegentów.

 

Zapisy – tutaj. 

 

Eksperci

Marcin Kubiczek
Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny, ekonomista, biegły z zakresu wyceny przedsiębiorstw i niewypłacalności, a także odpowiedzialności karnej menedżerów. Zaangażowany w różnych rolach w szereg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych spółek z wielu branż. Doradza zarządom spółek giełdowych w zakresie zarządzania kryzysowego. Uczestniczył w inauguracyjnych pre-packach w Polsce; pełnił funkcję nadzorcy sądowego w pierwszym prawomocnie zatwierdzonym układzie w branży OZE.

Jest współautorem raportu o funkcjonowaniu przygotowanej likwidacji w Polsce, autorem artykułów branżowych oraz prelegentem licznych wydarzeń szkoleniowych związanych z pre-packiem.

Członek American Bankruptcy Institute w Waszyngtonie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Członek Prezydium Sekcji Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie z zakresu upadłości oraz restrukturyzacji, prelegent podczas licznych wydarzeń dla menedżerów i przedsiębiorców.

 

Bartosz Sokół
Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, prawnik. Reprezentuje Klientów w wielu postępowaniach pre-packowych, mając w tym obszarze wymierne sukcesy (m.in. zatwierdzenie przez Sąd wniosku pre-pack o wartości ponad kilkudziesięciu mln złotych w branży nieruchomości lub skutecznie przeprowadzony pre-pack w branży usług IT). Reprezentował konsumenta w jednym z pierwszych w Polsce pre-packów w upadłości konsumenckiej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z niewypłacalnością (na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego). Pełni funkcję syndyka masy upadłości, a także wiceprezesa zarządu spółki pełniącej funkcję organu w licznych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Dokonuje ekonomiczno-zarządczej interpretacji zdarzeń gospodarczych w kontekście norm prawnych opisujących przestępstwa gospodarcze. Zaangażowany w szereg procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek z różnych branż, w tym spółek notowanych na giełdzie.

Członek Sekcji Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Instytutu Allerhanda, a także Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

 

Najnowsze