Największe zmiany w państwowych daninach od lat były tematem ostatniego wydarzenia w ramach Europejskiego Kongresu MŚP – Back to Business. Specjaliści ds. podatkowych i księgowych, przedstawiciele administracji skarbowej, organizacji samorządu gospodarczego i terytorialnego, a także instytucji bankowych oraz naukowych omawiali szczegóły rządowego programu Polski Ład i jego wpływ na sektor MŚP w trakcie konferencji, która odbyła się 30 września w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

 

Jak zaznaczał organizator wydarzenia, Tomasz Zjawiony:
– W trakcie dzisiejszego spotkania chcemy wysłuchać różnych opinii na temat Polskiego Ładu, przedstawić rozwiązania w sposób zrozumiały, by zgłębić aspekty przepisów. Wiadomo, że są rzeczy nieuchronne – jak śmierć i podatki, ale musimy tak działać, żeby podatki nie były przyczyną śmierci przedsiębiorców – komentował Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Uczestników przywitali współgospodarze Kongresu – reprezentanci UM Katowice i Metropolii GZM. Jak podkreślała Danuta Kamińska z GZM, stabilność prawa i podatków jest ważna nie tylko dla firm, ale i samorządów, które muszą tworzyć długoterminowe strategie i prognozy finansowe w oparciu o prognozowane wpływy do budżetu.

 

– Zdajemy sobie sprawę, że Metropolię nie tworzą ustawy, ale przedsiębiorcy. Im większa koncentracja firm, tym jej struktura jest mocniejsza. Na terenie 41 gmin należących do GZM funkcjonuje 260 tys. firm, z czego 96% ma mniej niż 9 pracowników, czyli reprezentuje sektor MŚP. Naszym zadaniem jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W wielu aspektach mamy ograniczenia spowodowane przepisami, a chcemy być innowatorem dla województwa śląskiego. Budujemy metropolitalność, by ludzie chcieli tu mieszkać i zakładać firmy. To nie gospodarka powinna się dostosować do administracji publicznej, lecz administracja do gospodarki – podsumowywała Danuta Kamińska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Rozwój przedsiębiorczości i sektora nowoczesnych usług biznesowych zajmuje priorytetowe miejsce w działaniach władz Katowic, które bardzo mocno wspierają sektor MŚP i start-upów.
– Mamy specjalny referat w łonie Wydziału Obsługi Inwestorów, który działa na rzecz biznesu. Stworzyliśmy nowy obiekt w postaci Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – to tygiel, który ma łączyć przedsięwzięcia i firmy, współpracuje z Urzędem Pracy, ZUS-em i innymi partnerami, którzy są praktykami biznesu. Cieszę się, że współdziałamy z miejskimi instytucjami i organizacjami. Staramy się, by te projekty były innowacyjne – takie jak Katowicka Akademia Digital Marketingu, która powstała dzięki kooperacji z RIG. W planach jest nowa inicjatywa – Digital Innovation HUB, podejmujący temat transformacji cyfrowej firm. Pamiętamy, że siła małej przedsiębiorczości buduje zdrowy krwioobieg miasta – przekonywał Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Katowice.

 

Eksperci uczestniczący w dyskusji pochylili się nad szczegółami zmian progów podatkowych oraz rozliczania składek zdrowotnych, zmian w VAT, CIT czy rozliczeń leasingu, a przede wszystkim efekcie oddziaływania polityki Polskiego Ładu na sektor MŚP.

 

– Nowe przepisy są tak zagmatwane, że nawet ustawodawcy ich nie rozumieją, a tym bardziej podatnicy. Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce tworzyć dobre prawo podatkowe, zrozumiałe i nie przeszkadzające w rozwoju przedsiębiorczości, a jest odwrotnie. Proponowane rozwiązania są nieprzemyślane i źle przygotowane, nie podlegały rzeczywistym konsultacjom wśród przedsiębiorców, brakuje też analizy skutków społecznych i gospodarczych – argumentował prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Partner Zarządzający w Mariański Group.

 

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz zaznaczał, że zmiany procedowane w Sejmie pod hasłem Polskiego Ładu powinny mieć optymalny kształt, a tak nie jest. Niektóre postulaty są pozytywne takie jak, niezmieniana od 2008 r., waloryzacja progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku, które realizują zasady równego traktowania wobec prawa podatkowego i po prostu należą się pracownikom.

 

– Przede wszystkim, podatek liniowy jako dobry i sprawdzony dla przedsiębiorców oraz budżetu, nie powinien być zmieniany. Wprowadzanie takich pomysłów bez przynajmniej półrocznego vacatio legis to niczym eksperyment na żywym organizmie, gdy nie wiadomo czy pacjent przeżyje. Mamy okres po-lockdownowy, nie jest to dobry moment na radykalne zmiany dotyczące wzrostu opodatkowania pracy własnej i działalności, które będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie sektora MŚP – akcentował Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Ostatni z konferencyjnych paneli poświęcono wsparciu rozwoju przedsiębiorczości przez administrację publiczną. Pokazano dobre przykłady i praktyki takie jak np.: system e-TOLL, e-faktura, wsparcie ochrony własności intelektualnej w firmie, poszukiwanie kadr dla gospodarki czy dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze szczegółami propozycji pomocy dla biznesu na stoiskach przygotowanych przez Biuro Rzecznika MŚP, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach czy Śląski Oddział PFRON.

 

Konferencja na temat Polskiego Ładu i tego, co nowego czeka sektor MŚP była jednocześnie XXVI posiedzeniem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, w którym udział wzięli również członkowie Rady Naukowej oraz Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP.

 

Najnowsze