Województwo Śląskie organizuje wspólne stoisko dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego na targach Arab Health, które odbędą się w dniach 21-24 czerwca 2021 r. w Dubaju, na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zainteresowane podmioty zapraszamy do współpracy i udziału w naborze.

 

Targi Arab Health to jedne z trzech najważniejszych imprez wystawienniczych związanych z branżą medyczną i med-tech. Tegoroczna edycja targów odbywać się będzie z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez SARS COV 2 / COVID-19. Udział w wydarzeniu jest okazją do nawiązania kontaktów handlowych z partnerami gospodarczymi z obszaru Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Środkowej oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.

 

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Urząd Marszałkowski udostępnia w pełni wyposażone stoisko (48 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 przedsiębiorstw (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego). W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

 

Nabór przedsiębiorstw na targi prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna na www.invest-in-silesia.pl

 

Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl
Termin przesyłania dokumentów: 17 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Szczegółowych informacji o udziale targach udzielają:

Aleksander Kotulecki, tel. 32 77 40 623, tel. 502 793 123, aleksander.kotulecki@slaskie.pl
Robert Orpych, tel. 32 77 40 159, robert.orpych@slaskie.pl

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

 

 

Załączniki do pobrania

1. Regulamin naboru przedsiębiorstw na targi
zał. 1a. Formularz udziału w targach POZA EOG (ZEA) AH2021

Najnowsze