Transformacja energetyczna biznesu to światowy trend, który wkroczył również do Polski. Scentralizowany system energetyczny, który w dużej mierze ogranicza oraz narzuca swoje warunki to przeszłość. Nowoczesne firmy jeszcze bardziej świadomie podchodzą do realizacji celów klimatycznych, ale także przykładają coraz większą uwagę do niezależności i samowystarczalności energetycznej. Co to oznacza w praktyce? Instalacje odnawialnych źródeł energii wraz z innymi systemami z zakresu nowoczesnej energetyki, a także rozwiązania biznesowe, oparte na długoterminowych umowach z dostawcami energii z OZE.

 

 

Wyzwanie, ale i szansa

 

Transformacja energetyczna i dekarbonizacja polskiej gospodarki to ogromne wyzwanie. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, do 2050 roku kraje Unii Europejskiej powinny osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Wiąże się to z ograniczeniem do minimum lub całkowitym zaprzestaniem wykorzystywania paliw kopalnych do celów energetycznych. Mimo że polski miks energetyczny uległ w ostatnich latach znaczącej zmianie, energetyka w naszym kraju nadal w dużej mierze opiera się na węglu. W 2021 r. OZE stanowiło już ponad 30% mocy zainstalowanych (energetyka wiatrowa – 7,1 GW oraz fotowoltaika – 7,7 GW), a udział mocy węglowych spadł do blisko 59% (po[1]mimo tego, że wzrosła ilość zainstalowanych mocy z 29,6 do 32,7 GW). Mimo tych zmian, i wzrostu udziału odnawialnych źródeł, nadal ponad 70% energii produkowanej jest z węgla, surowca którego ceny biją rekordy. Wydobycie węgla jest nie tylko niebezpieczne, ale i nierentowne, jego zasoby wyczerpywalne, a spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, w tym CO2. Wymagania związane z transformacją energetyczną, z jednej strony stanowią wyzwania przed polskim przemysłem, zwłaszcza tym energochłonnym, a z drugiej strony otwierają drzwi dla polskich przedsiębiorców, jak Columbus, który oferuje rozwiązania z zakresu nowoczesnej energetyki.

 

 

Transformacja energetyczna biznesu

 

Realizacja celów transformacji energetycznej, w kierunku dekarbonizacji, skutkuje tym, że wiele firm będzie musiało znaleźć rozwiązania umożliwiające m.in. korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Gospodarka zeroemisyjna to nie jedyny powód, innym są koszty energii. Ceny energii w Polsce są najwyższe w historii. W styczniu 2021 roku średnia cena energii elektrycznej na TGE wynosiła 263 zł/MWh, a w styczniu 2022 r. prawie 670 zł/MWh. Obecnie koszty energii to nawet ¼ wydatków większości firm. Ceny prądu dla przedsiębiorstw nie są regulowane i stale rosną. Wysokie koszty prowadzenia działalności, z kolei powodują coraz niższą rentowność polskich biznesów oraz brak możliwości rozwoju. Transformacja w stronę nowoczesnej energetyki jest więc nieunikniona, nie tylko by zachować konkurencyjność w branży, ale przede wszystkim utrzymać się na rynku. Dzięki energii z OZE, niezależnie od profilu działalności, przedsiębiorstwo może obniżyć rachunki za prąd i w dużym stopniu uchronić się od podwyżek.

 

Ekosystem Columbus dla biznesu

 

Wyzwania, przed którymi stoją duże podmioty, stwarzają okazję dla firm, które zaprojektują i zrealizują projekty transformacyjne. Columbus, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oferując pakiet rozwiązań dla firm. W ofercie dla biznesu, oprócz instalacji fotowoltaicznych, znajdują się również magazyny energii, pompy ciepła oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Całość tworzy spójny ekosystem, który pozwala ograniczyć koszty funkcjonowania firmy i w znacznym stopniu uniezależnić się od ciągłych podwyżek cen energii.

Columbus proponuje klientom biznesowym optymalizację kosztów, głównie za sprawą produkcji energii z własnego źródła, takiego jak instalacja fotowoltaiczna na własność lub w modelu dzierżawy, oraz dostęp do dedykowanego źródła energii (model CPPA – Corporate Power Purchase Agreement).

Firma równolegle cały czas rozwija swój portfel farm fotowoltaicznych, przejmując i realizując kolejne projekty. Cały portfel inwestycyjny Columbusa obejmuje ponad 5 257 MW. Obecnie moc farm fotowoltaicznych w realizacji wynosi 441 MW, a w tym w eksploatacji są farmy o mocy 64 MW, a w trakcie budowy jest kolejne 40 MW. Dzięki temu, Columbus może w modelu VPPA oferować firmom zieloną i tańszą energię. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie chcą inwestować środków na realizację instalacji lub dla tych, które nie posiadają warunków przyłączeniowych.

Umowa VPPA (Virtual Power Purchase Agreement) to wirtualne rozliczenie zakupu energii elektrycznej, wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Taki kontrakt zapewnia przedsiębiorstwu finansowe zabezpieczenie przed wahaniami cen energii. Dzięki długoterminowym umowom, klient biznesowy zyskuje gwarancję cen, uniezależnia się od podwyżek cen energii i ma większą kontrolę nad kosztami działalności. Umowy VPPA są atrakcyjne dla coraz większej liczby firm i branż, zwłaszcza o wysokim zapotrzebowaniu na energię lub korzystających z energii w sposób rozproszony (np. sieci sklepów).

 

Fot. Columbus Energy.

 

 

Zainteresowanie OZE rośnie

 

Problem rosnących kosztów za energię elektryczną skutkuje tym, że prosumenci biznesowi, czyli tzw. autoproducenci, coraz chętniej inwestują we własne instalacje PV. Na podstawie analizy swoich klientów z sektora B2B, Columbus wskazuje na rosnące zainteresowanie fotowoltaiką wśród przedsiębiorstw z branż energochłonnych, takich jak rolnictwo, branża spożywcza, meblarska, metalowa i drzewna (tartaki). Firma dostrzega również dynamikę wzrostu popularności PV w sektorze B2B, na podstawie liczby sprzedanych instalacji fotowoltaicznych.

 

Po hossie na rynku B2C przyszedł czas silnego ożywienia w sektorze B2B. Długo przygotowywaliśmy się do tej zmiany, budując struktury sprzedażowe z kompetencjami odpowiadającymi na potrzeby różnych branż. Dzięki temu, obecnie mamy w Columbusie silny zespół z doświadczeniem w realizacji wielkoskalowych projektów dedykowanych dla biznesu. Z naszych usług korzysta już kilka tysięcy klientów biznesowych, dla których tylko w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliśmy instalacje o łącznej mocy blisko 100 MW – mówi Bartłomiej Solner, dyrektor strategii sprzedaży B2B w Columbus Energy S.A.

 

Transformacja energetyczna jest procesem długotrwałym, lecz udział zielonej energii w krajowym miksie systematycznie rośnie, a fotowoltaika, jako jedna z najtańszych technologii OZE zajmuje znaczącą pozycję. Do tej pory, bagatelizowana optymalizacja energetyczna oraz efektywność zarządzania energią w biznesie w obliczu kryzysu ekologicznego i gospodarczo-politycznego stała się koniecznością. Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje, że do 2030 roku moc zainstalowana w PV przekroczy 28 GW, a ok. ¾ tej mocy stanowić będą instalacje dla biznesu oraz farmy fotowoltaiczne.

 

www.columbusenergy.pl

Najnowsze