Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dołączył do grona 53 Członków Rady, która jest ciałem doradczym wspierającym uczelnię we wszystkich zadaniach związanych z rozwojem naukowym i dydaktycznym.

 

 

Rada została powołana 25 stycznia 2021 r. w odpowiedzi na wyzwania nowoczesnej edukacji, która dąży do kształcenia kadr o kompetencjach umożliwiających sprawne poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy.

 

Zadaniem Rady jest umacnianie współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, tworzenie warunków do wymiany wiedzy, realizacja wspólnych projektów naukowych i wdrożeniowych oraz dostosowanie programów studiów do potrzeb rynku pracy. Celem jest również tworzenie wspólnych programów stażowych oraz zwiększenie zatrudnienia studentów.

 

Koordynatorem jednostki jest dr Małgorzata Bonikowska. Członkami Rady są: przedstawiciele Akademii Finansów i Biznesu Vistula, biznesu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, instytucji publicznych oraz mediów.

 

Akt powołania Prezesa RIG w Katowicach, Tomasza Zjawionego wzmocni potencjał Rady o doświadczenia Izby, jako wiodącej instytucji samorządu gospodarczego w regionie i Polsce.

 

Więcej informacji o pracach Rady: Rada Społeczno-Biznesowa Akademii Finansów i Biznesu Vistula – Grupa Uczelni Vistula

Najnowsze